Taxarea autostrăzilor, după model vest-european, din 2017

Senator P.P.-D.D. de Timiş: „Atunci de ce mai plătim rovinietă?”

Conform declaraţiilor lui Dan Şova, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură, taxarea autostrăzilor din România, după model vest-european, ar putea începe după finalizarea centurii sud a Capitalei, unde lucrările vor fi derulate în intervalul 2014 – 2017. Senatorul timişean P.P.-D.D. Ioan Iovescu spune că nu este de acord cu această taxare, în condiţiile în care românii sunt oricum supra-taxaţi pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

 

Trei euro la suta de kilometri 

autostrada-arad-timisoaraPrima taxă pe autostradă va fi in­trodusă, potrivit declaraţiilor lui Dan Şova, pe segmentul Piteşti – Constanţa, având un nivel de trei euro la suta de ki­lometri. Acelaşi nivel de taxare a fost estimat şi pentru autostrada Comarnic – Braşov, care ar putea fi finalizată în 2016 – 2017. După care aceeaşi taxare, pe model european, s-ar putea extinde la toate tronsoanele de autostradă finali­zate, inclusiv la cele din vestul ţării.

De altfel, încă din 2011 Ministerul Transporturilor şi-a anunţat intenţia să concesioneze întreţinerea autostrăzi­lo­r, urmând a fi percepute taxe pe toate tronsoanele finalizate, banii econo­mi­siţi urmând a fi utilizaţi pentru între­ţinerea infrastructurii, dar şi pentru finanţarea construirii unor alte porţiuni de autostradă.

Ministerul Transporturilor preciza că nu mai are fondurile necesare pen­tru întreţinerea autostrăzilor finaliza­te, înaintând spre aprobare un memo­randum către Guvern, în care solicită permisiunea de a începe licitaţiile pentru concesionarea serviciilor de mentenanţă. Deocamdată, nu se ştie cât se va plăti pentru restul tronsoa­nelor de autostradă finalizate.

“Aşa cum în toată lumea, în toate ţările, se plăteşte taxă de autostradă pen­tru mentenanţă, pentru întreţine­rea ei, se va plăti şi în România, când au­­tostrăzile vor fi construite. În acest mo­ment nu avem aceste taxe puse, dar când reţeaua pe Coridorul 4 va fi gata, vom avea şi noi taxe de autostradă, pentru că altfel nu ai bani să întreţii re­ţeaua de autostrăzi. Este o chestiune absolut normală. Dacă tot suntem europeni, atunci să fim până la capăt”, este punctul de vedere, exprimat încă de anul trecut, al conducerii Ministe­rului Transporturilor.

Taxa de autostradă este menită să aducă banii necesari pentru cofinanţa­rea proiectelor de realizare a auto­stră­zilor finanţate în principal din fonduri­le structurale ale U.E. „O condiţie esenţială pentru finanţarea pro­iecte­lor de autostrăzi este asigurarea sume­lor pentru operarea şi întreţinerea aces­tora. Din analizele efectuate a reieşit că fondurile nu pot fi asigurate de la bugetul de stat şi nici din venitu­rile proprii ale Companiei Naţionale de Autostrăzi, iar Comisia Europeană a condiţionat aprobarea proiectelor de luarea la nivel politic, în România, a unui angajament privind asigurarea sus­tenabilităţii construcţiilor de autostrăzi cofinanţate de U.E., prin introducerea unui sistem de taxare a accesului la autostrăzi, atunci când acestea vor fi date în folosinţă”, au precizat repre­zentanţii Ministerului Transporturilor.

„Vor rămâne pe autostradă numai tirurile şi maşinile de lux”

Ioan Iovescu senator„Deja se plătesc rovinietele şi acele taxe incluse în preţul carburantului. Sunt mult prea multe taxe. În plus, la cum arată şi cum se circulă pe unele segmente de autostradă, nu ştiu de ce ar trebui să se plătească pentru utilizarea acestora. Dacă se continuă cu ideea aceasta a taxării, şi în vestul ţării, pe segmentele de autostradă finalizate vor ajunge să circule numai tiruri şi câteva maşini de lux”.

Senator P.P.-D.D. Ioan Iovescu

Odată cu vestea că se va taxa şi în România utilizarea autostrăzilor au în­ceput să apară reacţii pe această temă, primele care au reacţionat fiind uniu­nile şi organizaţiile transportatorilor.

Reprezentanţi ai transportatorilor susţin că, astfel, România va ajunge un caz unic în Europa, pentru că şoferii plătesc accize de carburanţi, taxe de primă înmatriculare, impozite locale pe mijloacele de transport, taxe la tre­cerea podurilor dunărene, taxe pe dru­murile judeţene şi, nu în ultimul rând, taxa de utilizare a drumurilor naţionale, rovinieta, la care se adaugă acum şi taxa pe autostradă. Aceştia mai spun că niciuna dintre ţările vest-europene nu pune la plată automobiliştii şi pe drumurile naţionale, şi pe autostrăzi. În plus, regula este cea a taxării clasei superioare de drum, de aceea orice porţiune de autostradă cu taxă trebuie să aibă o rută alternativă fără taxă.

Şi senatorul timişean Ioan Ioves­cu, care a avut mai multe interpelări legate de starea actuală a infrastruc­turii rutiere din vestul ţării spune că taxarea utilizării autostrăzii este „rup­tă” de contextul social actual din Ro­mânia. „Deja se plătesc rovinietele şi acele taxe incluse în preţul carburan­tului. Sunt mult prea multe taxe. În plus, la cum arată şi cum se circulă pe unele segmente de autostradă, nu ştiu de ce ar trebui să se plătească pentru utilizarea acestora. Dacă se continuă cu ideea aceasta a taxării, şi în vestul ţării, pe segmentele de autostradă finalizate vor ajunge să circule numai tiruri şi câteva maşini de lux”, crede Ioan Iovescu.

Print Friendly, PDF & Email