Taxa de tranzit, un subiect controversat care revine în actualitate

DCF 1.0De la 1 ianuarie, autovehiculele de transport marfă mai grele de 7,5 tone vor plăti 200 de lei pentru a tranzita Timişoara. Metodologia de punere în aplicare a acestei hotărâri de Consiliu Local nu a fost stabilită încă, dar primarul spune că de această dată taxa nu mai poate fi amendată, cum s-a întâmplat în trecut, când a fost invocat caracterul ei discriminatoriu. Şi adaugă că aceia care decid să treacă prin oraş, deşi au la îndemână rute ocolitoare, trebuie să plătească.

 

Nu toţi transportatorii de mărfuri, obligaţi la plata taxei

Subiectul legat de perceperea unei taxe de tranzit pentru autotu­rismele de transport marfă mai grele de 7,5 tone care vor tranzita Timi­şoara va reveni în curând pe agenda Municipalităţii, anunţă primarul Ni­colae Robu. Şi aceasta pentru a se decide asupra metodologiei de pu­nere a lui în aplicare, înainte ca ta­xa de tranzit să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014.

Deşi a precizat că nu se aşteaptă ca taxa de tranzit să aducă venituri substanţiale la bugetul oraşului, pri­marul apreciază că decizia, aprobată de consilierii locali încă din primă­va­ra acestui an, este întemeiată şi utilă descongestionării traficului. În forma aprobată în luna mai de consilierii lo­cali, noua taxă de tranzit îi vizează ex­clusiv pe acei transportatori de măr­furi care, deşi ar putea utiliza rutele ocolitoare, aleg totuşi să tranziteze Timişoara. Taxa nu va fi achitată, în­să, de către acei transportatori care nu au la dispoziţie nicio rută ocolitoa­re, fiind constrânşi, din acest motiv, să străbată oraşul.

Potrivit informaţiilor oferite de edilul-şef, variantele posibile de plată au fost deja luate în discuţie la nivelul Primăriei Timişoara: vor fi puse în vânzare tichete la intrarea în oraş, cel mai probabil în staţiile de combus­tibil, sau va fi posibilă plata prin eBanking, variantă agreată, de altfel, de către reprezentanţii Municipa­lităţii, pentru că este cea mai facilă. Pentru transportatorii de mărfuri ca­re nu se vor conforma şi nu vor achi­ta taxa de tranzit de 200 de lei, deve­nită obligatorie de la 1 ianuarie 2014, vor fi prevăzute amenzi.

Un precedent eşuat pe motiv de discriminare

Municipalitatea din Timişoara nu se află la prima tentativă de a introduce o taxă de tranzit pentru au­tovehiculele de mare tonaj care tran­zitează oraşul. Un prim proiect de acest fel a fost adus în discuţie în 2010, în vremea administraţiei Ciuhandu. Proiectul a fost respins atunci, con­testat fiind în instanţă chiar de Pre­fectura Timiş. Printre argumentele utilizate a fost invocat faptul că pre­vederile referitoare la taxa de tranzit au un caracter discriminator, întru­cât impun plata unei taxe tuturor au­to­vehiculelor de mare tonaj, mai pu­ţin celor din Timiş.

Oficialii din Primărie au susţinut atunci că acuzele de discriminare adu­se sunt injuste şi că “atâta timp cât vorbim de un tranzit, taxa nu poate fi aplicată celor care domici­liază aici şi îşi plătesc aici taxele şi impozitele”.

La sfârşitul anului 2011, Curtea de Apel Timişoara a dat însă câştig de cauză, definitiv şi irevocabil, Prefec­turii Timiş în procesul în care Prefec­tura atacase în contencios admi­nis­trativ hotărârea de Consiliu Local. Anterior, Primăria Timişoara a pier­dut procesul legat de această hotă­râre şi la Tribunalul Timiş.

În forma modificată a proiectu­lui, propusă la începutul lunii mai a acestui an de administraţia Robu, taxa se referă la toate autovehiculele mai grele de 7,5 tone care trec prin oraş, deşi le stau la îndemână varian­te de rute ocolitoare.

Acum, Nicolae Robu spune că Primăria nu vrea să le impună taxă acelor transportatori cu maşini de ma­­re tonaj care n-au alternativă şi n-au pe unde să treacă decât traversând Ti­mişoara. “Îi punem la plată pe cei care au acea porţiune de centură de 12,8 ki­lometri şi care, deşi ar trebui să mear­gă pe acolo, preferă să vină prin oraş”, afirmă primarul.

Proiectul a fost modificat, controversele persistă

Simion MosiuChiar şi în aceste condiţii, o parte dintre consilierii locali consideră că, atâta vreme cât inelul de centură nu este fina­lizat, noua taxă în vigoare de la 1 ianuarie 2014 va da naştere la numeroase con­testaţii. Potrivit hotărârii de principiu adoptate la începutul lunii mai a acestui an de către Consiliul Local Timişoara, taxa va avea valoarea de 200 de lei pentru fiecare tranzitare, iar metodologia de aplicare urmează să fie dezbătută într-o viitoare şedinţă de Consiliu .

Conform aprecierilor unor consilieri locali P.D.-L., noua taxă se va reflecta însă în preţurile mai mari ale mărfurilor transportate.“Estimez că se vor scumpi materialele de construcţie la depozitele de profil din oraş, din cauza acestei taxe. Ca atare, taxarea se va resimţi în buzunarele contribuabililor la bugetul local. În plus, în perspectivă, nu cred că se vor mai face de­pozite de materiale de construcţii în oraş dacă această taxă se menţine”, opina, în primăvară, consilierul local P.D.-L. Si­mion Moşiu. Acesta a mai apreciat şi că “Primă­ria ar fi trebuit mai întâi să facă demersuri la ni­velul Guvernului, mai ales că acum se pre­supune că au uşa deschisă la nivel cen­tral, şi să se termine inelul de centură, iar abia după aceea să introducă această taxă”.

Print Friendly, PDF & Email