Swarco Traffic România, despre blocarea licitației proiectului de management al traficului din Timișoara: “Se află în faza de verificare a legalității cerințelor”

Monitorizare traficSwarco Traffic România respinge acuzele recente venite din partea edilului Timișoarei, Nicolae Robu, legate de periclitarea șanselor de finanțare, cu fonduri europene, a proiectului de management al traficului și supraveghere video din Timișoara.

 

Cadrul legislativ permisiv în domeniul achizițiilor publice, un pericol pentru soarta proiectelor cu finanțare europeană?

Reprezentanții companiei spun că proiectul se află în faza clarificărilor anterioare demarării procedurii de depunere a ofertelor și a evaluării acestora. Și că, în pofida faptului că au fost singura companie la care primarul Timișoarei a făcut referire, există și alți cinci potențiali ofertanți care contestă prevederile din cadrul documentației de atribuire. 

Nicolae RobuLegislația din România în domeniul achizițiilor publice este îndeajuns de permisivă încât să îngăduie potențialilor ofertanți depunerea de contestații repetate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, fără asumarea vreunei răspunderi din partea contestatarului pentru eventuala periclitare a șanselor proiectelor care beneficiază de finanțare europeană. Declaraţia a fost făcută recent de edilul Timişoarei, Nicolae Robu, care şi-a susţinut afirmațiile cu un exemplu adus recent în discuție, în care a făcut referire la licitația pentru proiectul de management al traficului și supraveghere video în Timișoara. Proiect care riscă să piardă finanțarea europeană, din pricina depășirii termenelor asumate inițial.

Reprezentanţii uneia dintre companiile aplicante, Swarco Traffic România, despre care edilul a apreciat că ar depune contestații lipsite de temei, precizează că firma nu face decât să se prevaleze de dreptul său legal de a depune solicitări de clarificare cu privire la documentația de atribuire. Și menționează că, deși a fost singura companie contestatară menționată public de edil, nu este singura care a depus contestații. Lucru care ridică semne de întrebare și cu privire la rigoarea cu care responsabilii de proiect întocmesc caietele de sarcini și întreaga documentație premergătoare derulării unei proceduri de achiziție publică…  

Primarul Timișoarei a făcut referire la birocrația stufoasă care împiedică Municipalitatea să finalizeze la timp procedurile de licitație care trebuie derulate în cazul unor proiecte cu finanțare europeană, câștigate de Primăria Timișoara. Acesta a invocat permisivitatea în ce privește depunerea de contestații ca posibil motiv pentru o eventuală pierdere a alocărilor de fonduri europene. Unul dintre proiectele care, potrivit afirmațiilor primarului Nicolae Robu, s-ar afla în această situație, este cel legat de realizarea sistemului de management al traficului din Timișoara, proiect a cărui licitație este blocată de către unul dintre potențialii aplicanți, compania Swarco Traffic România, parte a grupului internațional Swarco.

Manfred SwarovskiÎn plus, edilul a introdus în discuție, ca o posibilă ipoteză, faptul că motivul pentru care  Swarco Traffic România încearcă să blocheze licitația, periclitând astfel șansele proiectului de a obține finanțare din fonduri europene, prin depășirea termenelor-limită asumate în graficul acestuia, ar putea avea legătură cu refuzul său de a se întâlni, la finele anului 2013, cu reprezentantul grupului Swarco, Manfred Swarovski, în cursul unei deplasări a acestuia la Timișoara.

În plus, edilul a lansat și un apel adresat instituțiilor competente ale statului să se sesizeze și să verifice temeiurile în baza cărora unele companii contestă în mod repetat procedurile de licitație, fără să își asume însă niciun fel de consecințe, de ordin financiar, legate de eventuala periclitare a șanselor proiectelor finanțate din fonduri europene.

Un răspuns întârziat

Imediat după ce edilul a făcut publice aceste informații, am solicitat un punct de vedere, din partea reprezentanților companiei Swarco Traffic România. Acesta a venit abia după zece zile de la momentul formulării întrebărilor adresate Departamentului de Comunicare al Swarco Traffic România. Potrivit informațiilor oferite, zilele trecute, de reprezentanții Swarco, în acest moment procedura, în cazul licitației pentru proiectul intitulat “Sistem de supraveghere și management al traficului în Municipiul Timișoara pentru proiect – Trafic management și supraveghere video” se află în stadiul de verificare a legalității cerințelor cuprinse în documentația de atribuire.

În plus, reprezentanții companiei Swarco Traffic România precizează că etapa de depunere și deschidere a ofertelor nu a avut încă loc, ofertele urmând a fi elaborate, depuse și deschise la o dată ce urmează a fi stabilită de către autoritatea contractantă Municipiul Timișoara, ulterior soluționării contestațiilor înregistrate pe rolul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Potrivit informațiilor furnizate de Swarco Traffic România, în calitatea sa de potențial ofertant, compania a formulat contestații împotriva anumitor prevederi din cadrul documentației de atribuire, împotriva unor răspunsuri formulate de autoritatea contractantă la solicitări de clarificări venite din partea Swarco Traffic România S.R.L., precum și împotriva anumitor măsuri de remediere publicate de către Municipiul Timișoara în S.E.A.P.

Mai mult decât atât, precizează reprezentanții Swarco Traffic România, compania nominalizată de edil nu a fost singura care a formulat contestații având obiecte similare, alți cinci potențiali participanți la procedura de achiziție publică formulând contestații, care pot fi studiate pe S.E.A.P. 

Referindu-se la posibilele riscuri pe care contestațiile depuse le pot genera și care pot determina, potrivit afirmațiilor edilului, inclusiv pierderea șanselor proiectului de a mai beneficia de finanțare din fonduri europene, reprezentanții Swarco Traffic România precizează că prin formularea contestațiilor împotriva documentației de atribuire, a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de diferiți operatori economici interesați să participe la procedura de achiziție publică, dar și împotriva măsurilor de remediere la care a fost obligată PrimăriaTimișoara de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor s-a urmărit protejarea atât a interesului public în ceea ce privește derularea procedurii de atribuire cu respectarea prevederilor legale, cât și a intereselor tuturor potențialilor participanți la această procedură.

Dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire reprezintă un drept legal, iar exercitarea acestuia este menită să conducă atât la posibilitatea tuturor operatorilor economici interesați de a oferta o soluție tehnică funcțională, cât și la transparentizarea procedurii de licitație deschisă, prin nediscriminarea potențialilor ofertanți și aplicarea unui tratament egal în ceea ce îi privește pe aceștia”, este precizat în comunicatul oficial transmis de compania Swarco Traffic România. În care se adaugă faptul că toate contestațiile formulate de Swarco Traffic România S.R.L. până la acest moment au fost admise de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, prin urmare, “motivele expuse pe larg în cuprinsul acestora au fost considerate, pe cale de consecință, întemeiate”.

Swarco Traffic RomaniaDespre procedurile aflate în acest moment pe rol la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu referire la acest proiect, reprezentanții Swarco Traffic precizează că au fost depuse contestații împotriva ultimului set de măsuri de remediere publicate de autoritatea contractantă în S.E.A.P., împotriva răspunsurilor formulate de autoritatea contractantă la solicitările de clarificări depuse de Swarco Traffic România în decursul lunii aprilie 2014, la care se adaugă contestații depuse de alți potențiali participanți la procedura de achiziție publică.

Imediat după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor va soluționa aceste plângeri, precizează reprezentanții Swarco Traffic România, se va trece la elaborarea ofertelor de către fiecare potențial ofertant și la depunerea acesteia la sediul autorității contractante, în conformitate cu prevederile cuprinse în Fișa de Date a Achiziției, la o dată ce urmează să fie stabilită de către Primăria Timișoara și anunțată în S.E.A.P.

Cu referire la vizita la Timișoara, la final de noiembrie 2013, a lui Manfred Swarovski, deplasare în cadrul căreia, potrivit informațiilor oferite de edilul Timișoarei, acesta i-ar fi solicitat o întrevedere privată, pe care edilul a declinat-o, tocmai pe motivul că există o licitație în curs de derulare, la care unul dintre potențialii ofertanți este chiar compania Swarco Traffic România, parte a grupului controlat de omul de afaceri Manfred Swarovski, în răspunsul furnizat de Departamentul de Comunicare al Swarco Traffic România este precizat, lapidar și fără niciun fel de alte trimiteri la insinuările edilului Timișoarei, dar și fără a respinge categoric supozițiile formulate public de acesta, exclusiv faptul că “vizita din luna noiembrie 2013 a președintelui Grupului Swarco, Manfred Swarovski, a avut loc ca răspuns la invitația Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara și a avut ca scop susținerea în fața studenților a unei prelegeri despre viața de antreprenor”.

Momentan, licitația este blocată

Proiectul care vizează implementarea sistemului de trafic management şi instalarea unui sistem de supraveghere video în Timişoara este iniţiat de Primărie, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, pe domeniul „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”. Valoarea totală a proiectului este de peste 43 de milioane de lei, din care asistenţa nerambursabilă asigurată de U.E. este de mai mult de 35 de milioane de lei.

Contractul a fost semnat la finalul lunii ianuarie 2013, iar data asumată iniţial pentru implementarea proiectului a fost de 12 luni, începând din 30 ianuarie 2013. Aceasta înseamnă că, teoretic, proiectul ar fi trebuit să fie deja finalizat.

Realitatea este, însă, alta, căci, potrivit afirmaţiilor edilului, proiectul se află în etapa de soluţionare a numeroaselor contestaţii, riscând să îi fie periclitată soarta printr-o decizie a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, organism care poate merge, avertizează edilul, în unele cazuri, până la dispunerea anulării procedurilor și reluarea acestora. 

În forma propusă de iniţiatorii săi, proiectul îşi propunea să contribuie la îmbunătăţirea fluxului rutier şi al siguranţei cetăţeanului, prin implementarea unui sistem de control adaptiv care să permită managementul traficului urban şi supravegherea video metropolitană, prin modernizarea şi extinderea sistemului de semaforizare din 134 intersecţii, dotarea intersecţiilor şi a zonelor identificate cu risc de infracţionalitate sau zone rutiere periculoase cu 230 de echipamente noi de supraveghere, îmbunătăţirea condiţiilor şi creşterea siguranţei rutiere în Timişoara, creşterea siguranţei traficului rutier, prin introducerea unui sistem modern şi operativ de supraveghere video metropolitană şi crearea unui centru de comandă  şi control unic, pentru coordonarea activităţilor de trafic management şi supraveghere video.

Print Friendly, PDF & Email