Suplimentare de buget pentru finalizarea reabilitării Catedralei

Controversele legate de schimbarea treptelor par să fi fost uitate

Reabilitare trepte Catedrala TimisoaraPrimăria Timişoara a decis să aprobe acordarea unei sume suplimentare din cota parte alocată pentru lucrările de reabilitare a Catedralei Mitropolitane, în urma majorării devizului stabilit iniţial. Controversele legate de schimbarea treptelor par să fi fost uitate între timp.

 

200.000 de lei în plus

Primăria Timişoara a aprobat, zi­lele trecute, alocarea sumei de 200.000 de lei, din bugetul local, din fondul pen­tru „Cultură, recreere şi religie”, către Mitropolia Banatului, pentru finali­za­rea lucrărilor de reabilitare la Cate­drala Mitropolitană. Banii sunt desti­naţi finalizării lucrărilor de reparaţii şi restaurare efectuate la Catedrala Mitropolitană, lucrări care s-au dovedit mai scumpe decât se preco­niza iniţial.

Cu alte cuvinte, la fel ca în multe alte cazuri de lucrări finanţate de Pri­mărie, şi la lucrările de la Catedrală s-a dovedit că devizul iniţial, estimat, al lucrării, nu se potriveşte nici pe aproa­pe cu valoarea finală. „Pentru execuţia lucrărilor, a fost întocmită documenta­ţia tehnică de către o firmă de  specia­litate, care cuprinde Raport de exper­tiză tehnică preliminară, Memoriu ge­neral, respectiv Devizul general pri­vind cheltuielile necesare realizării lu­crărilor. Valoarea totală estimată a de­vizului obiectivului menţionat a însu­mat 484.317 lei. Odată cu efectuarea lucrărilor, devizul de lucrări a fost re­calculat, însumând valoarea de 585.000  de lei, sumă rezultată din costul pentru lucrările suplimentare descoperite pe durata execuţiei”, precizează repre­zentanţii Primăriei Timişoara.

Discuţiile legate de trepte au fost date uitării

Odată cu aprobarea acestei supli­mentări de buget, se pare că nimeni nu a mai adus niciun fel de obiecţii legate de celebra lucrare care a presupus schimbarea treptelor Catedralei. Societatea civilă şi revoluţionarii din Timişoara s-au declarat revoltaţi, după ce s-a luat decizia înlocuirii treptelor pe care au murit oameni, în Decembrie 1989. Pentru această lucrare s-au obţi­nut toate autorizaţiile pentru lucrarea de înlocuire a treptelor Catedralei şi s-a primit şi finanţare de la Consiliul Lo­cal, care a plătit jumătate din cos­turile lucrărilor, ridicate la un total de 100.000 de euro, fără TVA.

Dincolo de valoare, considerată prea mare, mai mulţi revoluţionarii susţin că au fost puşi în faţa faptului împlinit, în sensul că vechile trepte de mozaic au fost deja îndepărtate şi înlocuite cu altele, din granit, fără să se fi iniţiat o dezbatere publică pe această temă.

De altfel, nu este prima oară când, în ultimele luni, Primăriei Timişoara i s-a reproşat că ia decizii importante pen­tru aspectul oraşului fără o consultare publică prealabilă, organizată în mod corespun­zător.

Culmea e că rezultatul nu a fost nici măcar pe placul Primăriei, cofinan­ţatoare a proiectului. “Eu nu am pre­tenţia că le ştiu pe toate, dar sunt sigur că măcar simţ estetic am. Sunt sincer, şi ce văd la Catedrala Mitropolitană Ti­mişoara nu îmi place. Nu vreau să in­tru în conflict cu cineva doar sunt sin­cer şi cred că la câţi bani s-au folo­sit, treptele trebuiau să arate altfel. Noi nu vom mai da bani pentru aceste trep­te, am dat deja prea mult”, declara pri­marul Timişoarei, Nicolae Robu.

Aceeaşi investiţie a făcut şi obiec­tul unor interpelări parlamen­tare. “Toată lumea se agită în jurul su­mei pe care onor Primăria şi Mitro­polia o investesc în înlocuirea treptelor Ca­tedralei Mitropolitane. Nimeni însă nu vorbeşte de valoarea acelor trepte, de valoarea lor istorică, sentimentală şi morală. Pe treptele Catedralei s-a tras la Revoluţie, împotriva unor oa­meni care încercau să se refugieze în lăca­şul Domnului. A curs sânge acolo, pen­tru libertate! O parte din istoria re­cen­tă a Timişoarei dispare, fără nici cea mai mică rezervă din partea auto­ri­tăţilor locale, care chiar şi plătesc pen­tru ca acest fapt să se realizeze”, spu­ne deputatul timişean P.D.-L. Cor­nel Sămărtinean.

În ciuda acestor semnale nega­ti­ve, nu s-a realizat niciun audit al lucră­rii, pentru a se vedea dacă se justifică investiţia, unde şi dacă s-a greşit.

Print Friendly, PDF & Email