Super-stadionul revine în planurile Primăriei

Deocamdată nu se ştie de unde se vor scoate baniipentru o astfel de investiţie

Stadion Dan Paltinisanu Foto CJ TimisTransformarea de amploare a Stadionului „Dan Păltinişanu” într-un complex sportiv gigant este readusă în discuţie de Primărie, care îşi doreşte realizarea acestui obiectiv în perioada următoare. Nu se ştie însă de unde va scoate Municipalitatea banii necesari, mai ales că administraţia judeţeană se arată sceptică în privinţa concretizării acestui proiect şi a posibilităţii de a participa la o asemenea investiţie.

Viziuni diferite la Consiliul Judeţean şi Primărie

Primăria Timişoara ţine ne­a­părat la ideea demarării proiec­tului unui complex sportiv de am­ploare pe locaţia actuală a Stadionului „Dan Păltinişanu”, deşi o asemenea in­vestiţie ar presupune o finanţare uriaşă. Primarul Nicolae Robu a anunţat că urmează să fie lansat un concurs in­ternaţional pentru reali­zarea acestui “complex stadion plus sală polivalentă”, însă, deşi spera ca banii pentru pro­iect să fie incluşi în bugetul pe anul 2014 – cu toate că nici măcar nu se ştia suma aproximativă – acest lucru nu s-a întâmplat.

Acum un an, conducerea Primă­riei susţinea acelaşi lucru, sperând să găsească fonduri pentru acest obiec­tiv în 2013, lucru care nu s-a con­cretizat. Aceasta, deşi Nicolae Robu preciza încă de anul trecut că aşteap­tă „un proiect ultramodern, cu toate funcţionalităţile, cu spaţii comerciale, dar şi o parcare adecvată”.

Acum, după noua dezamăgire legată de lipsa vreunei investiţii mari pentru Timiş şi Timişoara din bugetul de stat pe acest an, conducerea Muni­ci­palităţii speră ca investiţia să poată fi demarată, cu fonduri europene, „în perioada 2014 – 2020”.

„Unii se întreabă dacă nu sunt supradimensionate aceste obiective. Părerea mea este că nu, trebuie să gân­dim pe termen de lung. În mo­men­tul în care dispui de astfel de o­biective, poţi intra în circuite de nivel înalt de organizare de competiţii spor­tive şi concerte. Atât un stadion ul­tramodern, cât şi o sală polivalentă trebuie văzute ca locuri unde se or­ganizează evenimente atât sportive, cât şi cultural-artistice”, a declarat Nicolae Robu.

Deocamdată, însă, viziunea nu îi este susţinută şi de către administraţia judeţeană, al cărei punct de vedere, împărtăşit şi parlamentarilor timişeni, este că, în prezent, „criza economică globală face dificilă demararea unui astfel de proiect”. În plus, declară preşedintele Comisiei Economice a C.J. Timiş, Gheorghe Bologa, nici nu s-a mai discutat despre un ase­menea obiectiv în actualul mandat. „Ar exista acel teren mare, care se întinde până în Calea Buziaşului, dar realizarea unui complex sportiv acolo ar reprezenta o investiţie de amploa­re. Oricum, deocamdată, nu avem nici măcar un desen, nu ştim despre ce discutăm. Aşa că nu ştiu ce şanse sunt de demarare a unui asemenea proiect în perioada următoare”, mai spune Gheorghe Bologa.

În replică, primarul Timişoarei afirmă că „în zona Dan Păltinişanu terenul aparţine Primăriei, care are acolo un proiect de realizare a unui stadion. C.J. Timiş poate să fie parte­ner al Primăriei, nu poate să fie titu­lar al unui asemenea proiect. Pri­măria este deschisă pentru parteneriate, atât către C.J. Timiş, cât şi înspre alte instituţii ale statului sau parteneri privaţi”. Deşi edilul timişorean recu­noaşte că Municipalitatea nu are cum să-şi asume costurile din resurse pro­prii, spune că se poate spera că se vor obţine bani europeni pentru această investiţie.

Un consilier local P.D.L. este, însă, de altă părere. „Este foarte clar că e o investiţie extrem de costisitoare nu se poate face în niciun caz cu resursele limitate de la bugetul local. Chiar dacă administraţia locală s-ar implica în acest proiect, el nu poate fi susţinut din bugetul local şi judeţean, fiind vorba despre zeci de milioane de euro. Să nu uităm că, dacă se doreşte realizarea unei astfel de investiţii, ea trebuie făcută pentru următorii 40 – 50 de ani, deci nu este cazul să se facă o cârpăceală. Mai bine să se mai aştepte până când vor exista resursele necesare pentru realizarea unui sta­dion modern. Trebuie găsite eventual finanţări europene, deşi nu ştiu dacă există posibilitatea finanţării din fon­duri europene a unui asemenea obiec­tiv”, spune consilierul Ştefan Con­stantin Sandu.

O investiţie anti-criză, acum cinci ani

Marian IancuNecesitatea reabilitării stadionului pare cu atât mai ciudată, cu cât în anul 2009, C.J. Timiş a realizat investiţii de amploare în stadion, în vederea susţi­nerii aici a meciurilor pe care F.C. Ti­mi­şoara lui Marian Iancu le-a jucat în U.E.F.A. Champions League, adică doar câteva meciuri. Atunci, după efec­tua­rea în proporţie de 80% a lucrărilor, s-a ajuns la concluzia că mai e nece­sară o su­­mă suplimentară de aproxima­tiv 170.000 de euro pentru definitiva­rea lucrărilor programate. Pentru că nu mai avea timp să organizeze licita­ţii, contractul iniţial de 800.000 de lei, adică peste 180.000 de euro, a fost bu­căţelit, pe 14 firme contractante, pe a căror bună cre­dinţă a mizat adminis­traţia jude­ţeană. În total, pentru susţi­nerea aici a meciurilor din Champions League, C.J. Timiş a plătit peste 350.000 de euro.

Atunci, investirea banilor alocaţi de la administraţia judeţeană în repa­rarea a peste 16.000 de scaune părea ciudată, având în vedere că, potrivit reprezentanţilor Brigăzii Mobile de Jandarmi Timişoara, care intervine a­tunci când pe stadion sunt evenimente soldate cu vătămări corporale şi dis­trugeri, doar câteva sute de scaune fu­seseră distruse de suporteri. Or, 16.000 de scaune înseamnă jumătate din capa­citatea stadionului. 

Print Friendly, PDF & Email