„Super-medici”, cu peste 3.500 de pacienţi înscrişi pe liste

medici_de_familieConform unei contabilizări făcute recent de Ministerul Sănătăţii, şi în Timiş există „super-medici” de familie, cu peste 3.500 de pacienţi înscrişi. În condiţiile în care media naţională ar fi de 1.700 de pacienţi. Conform structurilor de specialitate, şi acesta ar fi un indicator sugestiv pentru criza de personal din sistemul medical.

 

Un medic, 3.500 de pacienţi

În condiţiile unei medii de 1.700 de pacienţi pe medic de familie, cu mult peste media europeană, există şi medici care au înscrişi un număr dublu de persoane pe liste. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat zilele trecute că la nivel naţional există aproximativ 233 de „super-medici” de familie care au peste 3.500 de pacienţi înscrişi pe liste, în Timiş existând un singur medic cu o asemenea cifră impresionantă de pacienţi, cadrul medical în cauză nefiind nominalizat de către reprezentanţii CNAS.

Supra-aglomerarea medicilor de familie indică faptul că există o criză de personal care se adânceşte şi pe segmentul medicilor de familie, criză care este confirmată şi de faptul că în Timiş nici în mediul rural nu există niciun medic de familie care să nu aibă pe liste cel puţin 800 de pacienţi.

Medicul Sandra Adalgiza Alexiu, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, spune că problema este că la mai mult de 2.200 de pacienţi, medicii de familie sunt depunctaţi, adică nu mai sunt plătiţi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. „În medie, sunt aproximativ 1.700 – 1.800 de pacienţi înscrişi la un medic de familie, dar există medici cu un număr mai mare, pentru că nu pot refuza pacienţii care vin la ei să se înscrie pe liste. Însă dacă se depăşeşte acea limită de 2.200 de pacienţi nu mai sunt plătiţi pentru consultaţii. Sunt şi medici în mediul rural care au peste 5.000 de pacienţi înscrişi pe liste, în zone izolate, cu cinci sau şase localităţi arondate. Aceşti medici beneficiază de un spor pentru mediul rural, care este însă unul infim în raport cu volumul de muncă”, mai spune Sandra Adalgiza Alexiu.

Demersuri pentru eliminarea baremelor minime

Medicii de familie ar putea încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul pacienţilor înscrişi pe listele lor, prevederea din contractul-cadru privind acordarea asistenţei medicale fiind modificată pentru a ajuta medicii tineri să intre în sistem, potrivit

CNAS, care a elaborat noul proiect privind contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate. În cazul asistenţei medicale primare, proiectul prevede că medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurări de Sănătate, indiferent de numărul peroanelor înscrise pe listele proprii. De asemenea, în proiect nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

În prezent, limita minimă este de 800 de persoane înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte pe unităţi administrativ-teritoriale sau zone urbane, de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie. Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Prin noile reglementări au fost eliminate şi prevederile referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui medic de familie.

Potrivit CNAS, această reglementare vizează accesul în sistem a medicilor tineri, stimularea concurenţei şi dezvoltarea unui mediu concurenţial normal, care să încurajeze performanţa şi să conducă la creşterea calităţii actului medical.

Reprezentanţii Guvernului declarau pe această temă că „se doreşte eliminarea acestui prag este faptul că în situaţia actuală, cu obligativitatea acestui prag, practic, există un monopol al actualilor medici de familie, iar tinerii nu prea pot să pătrundă în sistem decât dacă «cumpără» lista de pacienţi de la alţi medici.”

Print Friendly, PDF & Email