Străzi din Timişoara, concesionate odată cu parcările

Imposibilitatea deducerii TVA este motivul cererii atribuirii de străzi

TimparkPe motiv că nu poate deduce TVA din lucrările realizate pentru amenajarea de parcări noi, administratorul serviciului Timpark a solicitat Primăriei atribuirea în concesiune a străzilor pe care s-au realizat noile zone de parcare. Consilierii locali spun că, în momentul de faţă, este imposibil să se facă o comparaţie între eficacitatea noului sistem Timpark şi cea a vechiului Telpark, ceea ce nu este neapărat un lucru pozitiv.

 

O solicitare interesantă

Solicitarea de concesionare a unor străzi, odată cu noile parcări ce au fost sau urmează a fi realizate în Timişoara, va fi supusă atenţiei Consiliului Local sub forma unui proiect numit “Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri.”

În referatul respectivului proiect se precizează că societatea Drumuri Municipale Timişoara, care a încorporat prin absorbţie societatea  Administrarea Domeniului Public SA şi administrează noul sistem de gestionare a parcărilor din municipiu ,Timpark, a precizat, printr-o adresă, că a realizat mai multe investiţii (realizare locuri de parcare) din fondurile obţinute din exploatarea sistemului Timpark în alte zone decât cele date în concesiune.

Reprezentanţii societăţii Drumuri Municipale susţin că în anul 2010  fosta Administrare a Domeniului Public a fost supusă unei inspecţii fiscale cu privire la modul de determinare, evidenţiere şi virare a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat al statului pentru perioada 1 ianuarie 2005 – 31 martie 2010, inspecţie efectuată de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş. Cu ocazia acestui control s-a reţinut faptul că investiţia constând în realizarea parcărilor pe o stradă ce nu a fost concesionată contravine prevederilor legii, concluzionându-se că deducerea TVA-ului de către Administrarea Domeniului Public SA nu se poate realiza. Invocând această situaţie din trecut şi faptul că societatea Drumuri Municipale este continuatoarea ADP, Drumuri Municipale a solicitat concesionarea către societate (în calitate de operator al sistemului de parcare Timpark) “şi a străzilor pe care s-au realizat noi parcări, respectiv pe care urmează a se realiza noi parcări – conform solicitărilor concedentului (Municipiul Timişoara) – pentru a se evita sancţionarea acesteia de către organele de control fiscal.”

Drumuri Municipale mai precizează că imposibilitatea deducerii TVA-ului pentru construcţia de noi parcări în zone ce nu sunt concesionate constituie “o împovărare financiară foarte mare pentru societate, fapt care afectează implicit chiar şi construcţia de alte noi parcări”.

În aceste condiţii, Drumuri Municipale Timişoara a solicitat să i se aprobe concesiunea pentru următoarele străzi: Crizantemelor – parcare realizată în cursul anului 2009, cu 133 locuri, Amforei intersecţie cu Labirint – parcare realizată în 2010, cu 93 de locuri, Circumvalatiunii colţ cu Complexul Sportiv Bega – parcare realizată în 2010, cu134 locuri, Platanilor – parcare realizată în 2013, cu 90 de locuri, zona Steaua – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 325 de noi locuri de parcare, Ştefan cel Mare colţ cu Şt. O. Iosif – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 40 de noi locuri de parcare, Luceafărul – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 60 de noi locuri de parcare, Hebe – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 24 de noi locuri de parcare, Lugojului – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 64 de noi locuri de parcare, Prof. Dr. Aurel Paunescu colţ cu Podeanu (fosta str. Diaconul Coresi) – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 200 de noi locuri de parcare şi Căpitan Damşescu – unde se intenţionează realizarea a aproximativ 163 de noi locuri de parcare.

Rămâne de văzut ce părere vor avea consilierii locali cu privire la această iniţiativă şi dacă în plen se va aproba acest şir de concesiuni.

O comparaţie greu de făcut cu vechiul Telpark

ConstantinStefan SanduDeşi ar fi fost foarte relevantă o comparaţie, sub aspectul eficacităţii şi al veniturilor noului sistem Timpark cu vechiul Telpark, în momentul de faţă, acest lucru nu este posibil. “Este foarte dificilă o asemenea comparaţie, pentru că s-au pierdut aproximativ 2000 de locuri de parcare, prin închiderea circulaţiei în zona centrală. Se pot remarca , de asemenea, neajunsurile noului sistem – de la acest sistem de plată cu SMS, greu de implementat, până la faptul că, deşi se merge pe ideea că nu ar trebui admis accesul pe bază de abonament în anumite parcări, nici nu este corect să le impui multe restricţii persoanelor care au plătit abonament. În plus, este greu de înţeles încăpăţânarea Primăriei Timişoara, care refuză montarea de parcometre chiar şi în zone unde locuitorii le-au solicitat în mod repetat, cum e zona Pieţei Iosefin, unde nu se pot găsi altfel locuri de parcare lângă piaţă”, spune consilierul local PDL Ştefan Constantin Sandu.

Cert este că, potrivit datelor făcute publice, anul trecut, Drumuri Municipale a obţinut din exploatarea sistemului Timpark (prin abonamente, carduri de parcare, vouchere, SMS, blocări de roţi şi taxe de penalizare) suma de 1,05 milioane de lei, realizând trei parcări din fondurile provenite din exploatarea sistemului de parcare: o parcare în zona Circumvalaţiunii (pe strada Ionel Perlea), cu 114 locuri, o parcare pe strada Mihai Eminescu, cu 39 de locuri, şi o parcare pe strada Platanilor, cu 90 de locuri.

Problema controlului banilor obţinuţi din serviciul Timpark a fost luată în discuţie anul trecut, în mai multe şedinţe ale Consiliului Local, când grupul de consilieri PDL a precizat că, în cazul Timpark, nu există nicio certitudine legată de investirea acestor bani. 

Alţi consilierii locali au apreciat că în noua variantă nu va exista un control clar al Consiliului Local asupra banilor obţinuţi din gestionarea parcărilor, fiind clar acest lucru după ce a fost respins un amendament propus Consiliului Local prin care se dorea ca sumele care provin de la cetăţeni să ajungă într-un fond destinat exclusiv locurilor de parcare.  

Primăria intenţionează să renunţe la încasările Timpark

ADP siglaÎn plus, nemulţumită de veniturile încasate de pe urma fostului sistem de parcare cu plată Telpark, Primăria anunţa, la înfiinţarea noului sistem Timpark, că va încasa jumătate din banii obţinuţi de acesta. Între timp, însă, Municipalitatea nu mai ţine să încaseze aceste sume, exprimându-şi, prin intermediului un proiect de hotărâre care va intra în plen în perioada următoare, intenţia de a renunţa la încasările Timpark. Încasări care vor rămâne la societatea Drumuri Municipale.

Un prim demers a fost făcut la şedinţa de plen din ianuarie, proiectul fiind însă retras de Primărie care, probabil, intenţionează să-l supună din nou atenţiei Consiliului Local, poate sub altă formă, în perioada următoare. “Considerăm că întreţinerea şi reparaţia parcărilor existente pe aceste străzi, precum şi construirea de noi parcări din profitul realizat din încasările sistemului de parcare TimPark pot fi realizate de către această societate, care deţine atât utilajele şi tehnologia necesară, cât şi personalul necesar pentru realizarea tuturor acestor lucrări în regie proprie, ceea ce implică costuri cu mult reduse, respectiv operativitate crescută în realizarea lucrărilor necesare în acest sens, aşa cum vor fi ele solicitate de către concesionar, respectiv de către Primăria Municipiului Timişoara”, se arată în motivaţia respectivului proiect de hotărâre. Aceeaşi argumentaţie arată că SC Drumuri Municipale SA are obligaţia de a întreţine şi repara parcările existente în zona concesionată, respectiv construcţia de noi parcări, stabilită expres prin contractul de concesiune, “iar această obligaţie nu va putea fi îndeplinită decât în condiţiile în care toate veniturile realizate din exploatarea sistemului de parcare TimPark rămân la această societate”.

Această situaţie este ciudată, în condiţiile în care în raportul de control pe baza căruia s-a solicitat desfiinţarea Administrării Domeniului Public arăta că, în perioada 2005 – 2012, ADP ar fi obţinut 70,2 milioane de lei, din care la Primăria Timişoara nu au ajuns decât 1,1 milioane de lei. Cu toate acestea, în urma aceluiaşi control, se recunoştea faptul că s-au făcut investiţii cu banii respectivi.

Reprezentanţii fostului ADP au afirmat că acuzaţiile legate de gestionarea veniturilor sunt nejustificate, atâta vreme cât în fiecare an fiscal ADP şi-a gestionat activitatea pe baza unui buget şi a unui bilanţ aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor. Acţionarul principal al ADP, Consiliul Local, a fost cel care a aprobat an de an bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi lista de investiţii. Or, în aceste condiţii, era absurd să se spună că nu s-a ştiut ce cheltuieli de investiţii a avut ADP în toţi aceşti ani. Prin comparaţie, în noua variantă, conform unor aleşi locali, Consiliul Local nu mai are un control efectiv asupra banilor colectaţi de sistemul Timpark. În varianta veche, acţionariatul, respectiv Consiliul Local, putea decide ca toate veniturile obţinute de această instituţie să fie vărsate la Primărie, însă ele au fost lăsate ADP tocmai pentru că Primăria nu a făcut alocări bugetare, iar aceşti bani au fost cei cu care societatea a trăit şi a realizat investiţii.

Print Friendly, PDF & Email