Strategia Naţională Antidrog urmăreşte reducerea cererii şi a ofertei de droguri

Reducerea cererii şi a ofertei de droguri se numără printre obiectivele Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020, document aprobat, zilele trecute, de Executiv, informează Agenţia Naţională Antidrog, citată de Mediafax.

heroina 2Potrivit Agenţiei Naţionale Antidrog, reducerea cererii de droguri urmează să se realizeze prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, iar reducerea ofer­tei de stupefiante ar fi obţinu­tă, în principal, prin identifica­rea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponi­bi­lităţii drogurilor pe piaţă şi îm­bunătăţirea activităţii structu­rilor antidrog.

Pentru atingerea obiecti­ve­lor, strategia A.N.A. urmă­reşte şi îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional, pornind de la studiile spe­cia­liştilor din cadrul agenţiei.

De asemenea, noua Stra­tegie Antidrog promovează principiile statului social cu accent pe abordarea umanistă a consumatorilor de droguri ca grup vulnerabil distinct supus riscurilor de excluziune socială, înscriindu-se în cadrul nor­mativ naţional şi respectând principiile fundamentale ale U.E.: respectul faţă de dem­nitatea umană, libertate, de­mocraţie, egalitate şi statul de drept.

Print Friendly, PDF & Email