Statul renunţă la concesionarea liniei ferate din Timiş recent reabilitate

Tronsonul Timişoara Sud - Buziaş - Lugoj nu mai e inclus în planurile de concesionare pentru anul viitor

regiotransDupă ce surse din sistem dădeau ca sigură iminenta închiriere a unuia dintre traseele cu un număr mare de călători care mai rămăsese în portofoliul Statului în judeţ: Timişoara Sud – Buziaş – Lugoj, recent reabilitat de către Stat, în urma scandalului iscat, Ministerul Transporturilor s-a răzgândit.

 

Ministerul Transporturilor renunţă la închiriere

Ca o dovadă că închirierea trons­o­nului Timişoara Sud – Buziaş – Lugoj nu a fost doar un zvon a fost confirmată de mai multe interpelări parlamentare care au fost trimise în ultima perioadă, pe această temă, Ministerului Trans­porturilor. „Problema a fost sesizată de o serie de angajaţi şi lideri ai Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din Româ­nia – Regionala Timişoara. Dorim să prevenim transpunerea în fapt a unei iniţiative total inadecvate, şi anume trecerea pe lista  liniilor neinteropera­bile, linii ce vor fi supuse închirierii sau închiderii secţiei de circulaţie Timi­şoara Sud – Buziaş – Lugoj”, se arăta într-una dintre interpelările parla­men­tare trimise zilele trecute Ministerului Transporturilor.

În aceeaşi sesizare se arăta că această linie, inaugurată în 1986, este o variantă alternativă în caz de eveni­mente feroviare, catastrofe pentru secţia de circulaţie Timişoara – Recaş – Lugoj, fiind utilizată şi în circulaţia trenurilor Inter-regio spre Simeria.

Probabil din cauza acestor inter­pelări şi a scandalului produs pe aceas­tă temă, Ministerul Transporturilor a renunţat la planul iniţial de închiriere a acestui tronson. “În prezent se află în lucru un proiect de hotărâre a gu­vernului privind modificarea şi com­ple­tarea H.G. nr. 643/2001, pentru apro­barea condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Fera­te C.­F.R. S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora. Secţia de cale ferată Timişoara Sud – Buziaş – Lugoj nu este cuprinsă în acest proiect, rămânând în categoria infrastructurii feroviare interoperabile”, declară, ca răspuns la aceste interpelări, ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu.

Intenţii de închiriere pentru un traseu recent reabilitate

Decizia de concesionare a acestui tronson, infirmată acum, ar fi fost considerată cu atât mai ciudată cu cât aceeaşi linie a fost reabilitată recent de către Stat. Şi în interpelările trimise Ministerului Transporturilor se men­ţiona că această iniţiativă creează sus­pi­ciuni privind forma sub care se do­reşte renunţarea la această secţie, cu atât mai mult cu cât a fost reabilitată cu investiţii publice, iar infrastructura şi dotările acestei linii nu mai necesită reparaţii cel puţin zece ani.

„Este adevărat că s-a vorbit tot mai insistent despre transformarea acestui traseu într-unul neintero­pe­ra­bil, şi concesionarea sa ulterioară. Ne bucu­răm că s-a renunţat la idee, deo­cam­da­tă, cel puţin. Ar fi fost anormal ca Sta­tul să investească sume deloc mici în reabilitarea liniilor de pe acest tronson, iar acum să-l închirieze. Ştiu că s-a lu­crat pe acest tronson, la reabi­litări, in­clusiv până în luna decembrie a aces­tui an”, afirmă Petrică Stoian, liderul Sindicatului Mişcare-Comercial Timiş.

Totuşi, Statul mai are precedente pentru acest gen de închirieri ale unor tron­soane reabilitate recent, sindica­liştii dând exemplul unor linii precum Timi­şoara Est – Radna, Timişoara Nord – Nerău sau Timişoara – Cenad.

În ultimii ani, inclusiv în vestul ţă­rii, a fost continuată politica de conce­sionare de linii neinteroperabile unor operatori privaţi. La ultima tranşă de concesionări, de pe raza Regionalei C.­F.R. Timişoara au fost scoase la licita­ţie pentru închiriere liniile Simeria – Pestiş (9,6 kilometri), Simeria – Hune­doara (15,8 kilometri), Jebel – Liebling (9,8 kilometri), Timişoara Est – Radna (64,1 kilometri), Cărpiniş – Ionel (16,9 ki­lometri), Lupeni – Lupeni Tehnic – Live­­zeni (31 de kilometri), fiind vorba în total de 147 de kilometri de cale ferată.

Print Friendly, PDF & Email