Starea şantierelor din Timişoara, analizată în termeni optimişti de primar

În ciuda numeroaselor decalări ale lucrărilor de până acum

Nicolae Robu pe santierul MichelangeloMesajul pe care primarul Timişoarei îl transmite în legătură cu starea şantierelor oraşului este optimist. Asta, chiar dacă au fost înregistrate numeroase decalări ale lucrărilor de pe multe dintre şantiere. Edilul apreciază că lucrările pe şantierul Michelangelo evoluează favorabil, după redeschiderea circulaţiei pe una dintre axe, iar pe strada Văcărescu sunt şanse să fie redeschisă circulaţia până la finalul anului.   

 

Primarul Timişoarei, Nicolae Ro­bu, se arată mulţumit de felul în care evoluează lucrările pe şantierul Michel­angelo, după redeschiderea, la finalul săp­tămânii trecute, a circulaţiei pentru au­tovehicule pe axa sud – nord. În pre­zent, spune acesta, se lucrează la armă­turile care să permită realizarea stratu­lui intermediar al planşeului, lucrare pe care o consideră dificilă din punct de vedere tehnic, întrucât se lucrează cu structuri metalice de diametru mare, ca­re sunt dificil de manevrat: „Funcţio­nea­ză foarte bine intersecţia Michelan­ge­lo aşa, cu traficul parţial deschis pe axa sud – nord, şi se simte în oraş faptul că am deschis această nouă trecere peste Be­ga, care, de şase – şapte luni, nu a mai putut fi utilizată”. În plus, spune prima­rul, se procedează la dislocarea pămân­tului deja acumulat pe şantier, înainte să se treacă la deschiderea unui nou front de săpare în altă parte a şantierului.

Ritmul în care s-au desfăşurat lucrările pe şantierul Michelangelo a generat numeroase controverse legate de nerespectarea promisiunilor iniţiale ale primarului, privind redeschiderea circulaţiei pe axa sud – nord. La închi­de­rea circulaţiei pentru autovehicule, la începutul verii, edilul dădea asigurări că traficul va fi redeschis în 15 sep­tembrie, o dată cu reînceperea şcolii. Ulterior, mai multe estimări ale prima­rului, legate de redeschiderea trafi­cu­lui, au fost invalidate, termenele asu­mate neputând  fi respectate. Abia la finalul săptămânii trecute, traficul în zo­­nă a fost redeschis, pe axa sud – nord, exclusiv pentru autovehicule.

În prezent, în zonă se poate circula pe Podul Michelangelo, dinspre Hotel Continental, spre strada Cluj, şi dinspre Aleea Sportivilor spre Podul Michelangelo.

Istoria celui mai mare şantier din Timişoara

Lucrările pe şantierul Michelan­gelo au fost demarate la jumătatea lunii aprilie, documentaţia tehnică fiind pri­mită moştenire de la administraţia Gheorghe Ciuhandu. Proiectul vizează realizarea unui pasaj subteran, şi asta în pofida opiniilor critice exprimate de unii dintre consilierii locali care au apreciat că un pasaj suprateran ar fi implicat costuri de două ori mai mici.

În mai 2012, cu puţină vreme îna­intea alegerilor locale, fostul primar, Gheorghe Ciuhandu, pusese piatra de temelie, dând semnalul că lucrările ar putea începe. Demararea acestora, însă, a generat controverse. Unele din­tre ele s-au legat de asumarea pater­nităţii proiectului. Consilierul local P.­D.L. Ovidiu Ciuhandu i-a atribuit-o fostului primar, de a cărui echipă se lea­gă atât conceperea proiectului, cât şi identificarea surselor de finanţare necesare materializării lui.

Un alt subiect de nemulţumire a fost legat de disconfortul generat de restricţiile şi devierile de trafic pe care lucrările desfăşurate pe şantier le-au impus, într-o zonă din oraş excesiv de aglomerată, mai cu seamă pe interva­le­le orare de vârf. În contextul acestor discuţii, fostul arhitect-şef al oraşu­lui, Radu Radoslav, declara că pro­iectul aferent pasajului Michelangelo ar fi plecat de la început de la o idee greşită, întrucât în toate marile oraşe se caută soluţii pentru scoaterea circu­laţiei din zona centrală, în vreme ce, prin proiecte de genul celui legat de pasajul Michelangelo, se obţine exact efectul contrar, adică concentrarea tra­ficului rutier în zona centrală.

Conform specificaţiilor tehnice in­cluse în proiect, pasajul subteran care va lega bulevardul Vasile Pârvan de strada Corneliu Coposu va avea o lungime de 583 de metri, dintre care mai mult de 100 de metri va fi  zonă acoperită.

Lucrările au inclus şi reabilitarea Podului Michelangelo, extinderea cir­culaţiei în zonă la patru benzi, amena­jarea de piste de bici­clete şi amena­ja­rea trotuarelor.

De lucrări se ocupă firma CCCF – Drumuri şi Poduri Timişoara, care a câştigat licitaţia organizată în primă­vara acestui an. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în 8 aprilie, iar termenul complet de execuţie asumat de Municipalitate este de 16 luni.

Proiectul Iosefin, un alt şantier, aceleaşi probleme în respectarea termenelor asumate

Santier Piata IosefinReferitor la starea şantierului din zona Pieţei Iosefin, primarul Nicolae Robu s-a arătat, de asemenea, opti­mist, deşi termenul asumat iniţial a fost finalul lunii noiembrie. Edilul spune că dacă timpul se va dovedi favorabil, atunci ar fi posibilă redeschiderea circulaţiei înainte de sfârşitul anului, iar în primăvară se va turna ultimul strat de asfalt.

Nicolae Robu declară că, la cea mai recentă verificare a stadiului lucrărilor pe şantier pe care a făcut-o, muncitorii turnau primele straturi de asfalt pe strada Iancu Văcărescu, pe porţiunea ce leagă bulevardul Regele Carol I de splaiul Tudor Vladimirescu, în zona Pieţei Iosefin. Pentru acest proiect, rea­lizat cu finanţare europeană, ter­menul limită este primăvara anului viitor.

Până în dreptul clădirii pieţei era deja turnat bitum, acel strat suport nu­mit binder, şi se pietruia de zor şi par­tea a doua dinspre Bega. Eu am cerut firmei care realizează proiectul să facă tot posibilul să toarne stratul acela su­port în toata piaţa până la lăsarea ză­pezii. Ar fi extraordinar să se finali­zeze”, declară primarul, care a precizat că trotuarul este deja complet realizat, la fel, pista de biciclete pe porţiunea de vizavi de piaţă, urmând ca aceasta să fie finalizată şi în porţiunea din faţă a pieţei şi în dreptul terenului viran adiacent.

Referindu-se la depăşirea terme­nului asumat iniţial pentru reluarea circulaţiei, consilierul local P.D.L. Ştefan Sandu a reclamat faptul că toate aceste întârzieri au consecinţe nefaste asupra activităţii comercian­ţilor din Piaţa Iosefin.

La rândul lor, reprezentanţii fir­mei Confort – cea care execută lucra­rea în zonă – spun că, deşi termenul de predare al lucrării este sfârşitul lunii noiembrie, şantierul va mai dura câ­teva luni, din cauza unor probleme de proiectare. Georgică Cornu, proprie­tarul firmei Confort, declara, în octom­brie, că, potrivit pro­priilor estimări, termenul de predare asumat pentru sfârşitul lunii noiem­brie va fi depăşit. Omul de afaceri motiva această în­târziere prin faptul că au intervenit pro­bleme ce ţin de pro­iectul de exe­cuţie.

Şantierul de pe strada Iancu Văcă­rescu, pe tronsonul dintre bulevardul Regele Carol I şi splaiul Tudor Vladi­mirescu, a început la sfârşitul lunii mai. Lucrările constau în reabilitarea ca­ro­sabilului şi în refacerea infrastructurii de apă şi canalizare, inclusiv iluminatul public şi telecomunicaţiile. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la peste opt milioane de lei, şase milioane de lei reprezentând fonduri europene, iar restul co-finanţare de la bugetul local.

Print Friendly, PDF & Email