Prefectul de Timiş despre evoluţia activităţilor economice şi sociale în 2013:

„Stăm bine, chiar dacă nu perfect”

Eugen DogariuÎn Timiş, spune prefectul, în ultimul an s-au înregistrat cifre „pozitive, chiar dacă nu perfecte”, pe linie economică şi socială. A crescut pensia. La fel, salariul mediu. Numărul de salariaţi a crescut şi el. Şomajul e mult sub nivelul mediei naţionale. Balanţa comercială pe plus.

 

Prefectul de Timiş, Eugen Doga­riu, a prezentat miercuri, o evaluare a activităţilor economice şi sociale din judeţ, despre care spune că a fost pre­ponderent pozitivă. Din buletinul sta­tistic ale cărui rezultate centralizate se opresc la nivelul lunii noiembrie 2013 rezultă că numărul de salariaţi, în Ti­miş, a crescut cu 1.696 de persoane, în noiembrie 2013 faţă de aceeaşi lună din 2012. Rata şomajului a ajuns la 1,9%, adică sub nivelul mediei înregis­trate la nivel naţional – 5,6%. O creşte­re s-a înregistrat, potrivit decla­ra­ţiilor prefectului, şi în ceea ce priveş­te valoarea salariului mediu brut, care a ajuns de la 2.210 lei, în noiembrie 2012, la 2.427 lei, în noiembrie 2013. În ce priveşte salariul mediu net, acesta a crescut de la 1.616 lei, în noiembrie 2012, la 1.772 de lei, în noiembrie 2013.

Dacă, potrivit informaţiilor oferite Prefectura Timiş, creşterea salariului mediu brut a fost de 217 lei, în noiem­brie 2013 faţă de perioada similară din 2012, raportat la acelaşi interval de timp pensiile au crescut cu 30 de lei.

În ceea ce priveşte dinamica forţei de muncă la nivel de judeţ, s-a consta­tat, afirmă Eugen Dogariu, o migraţie a salariaţilor dinspre sectorul industriei şi al construcţiilor înspre sectorul agriculturii şi cel al serviciilor.

În plus, mai spune prefectul de Timiş, în trimestrul trei al anului tre­cut au fost finalizate 556 de locuinţe, cu 89 mai multe decât în aceeaşi pe­rioadă a anului 2012.

Dacă în cazul majorităţii parame­trilor care au fost analizaţi, datele au reliefat o evoluţie uşor pozitivă, nu la fel stau lucrurile în ceea ce priveşte bilanţul autorizaţiilor de construcţie care au fost emise. Astfel, în noiembrie 2013 au fost eliberate doar 148 de autorizaţii de construcţie, cu nouă mai puţin decât în cursul lunii octombrie 2013 şi cu zece mai puţin decât în noiembrie 2012.

În ceea ce priveşte numărul de firme nou înfiinţate, numărul de înma­triculări la Registrul Comerţului în noiembrie 2013 a fost de 38. Balanţa comercială a judeţului este, în acest moment, pe plus, a mai precizat pre­fec­tul, care a informat că exporturile la nivel de judeţ depăşesc importurile.

Lucrurile evoluează în direcţia pozitivă, chiar dacă nu sunt toate perfecte”, apreciază prefectul Eugen Dogariu. În privinţa obiectivelor pe care instituţia pe care o conduce şi le-a stabilit pentru 2014, pe listă se află organizarea proceselor electorale, eficientizarea activităţii instituţiei, prin implementarea unui sistem integrat de management al informaţiilor şi finali­zarea punerii în posesie a proprieta­rilor de imobile care au fost preluate abuziv în perioada regimului comunist din România, prin ducerea la înde­plinire a prevederilor Legii 165/2013.

Print Friendly, PDF & Email