Sporuri salariale între 20 şi 50 la sută pentru poliţişti

PolitistiPoliţiştii ar putea primi sporuri salariale între 20 şi 50 la sută din salariul de bază, bani de chirie, dacă lucrează în alte localităţi decât cea de domiciliu, şi plată dublă pentru zilele de sărbătoare muncite, potrivit noului Statut al Poliţistului, supus dezbaterii publice.

 

La capitolul „Drepturi compen­satorii” din proiectul publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor In­terne se arată că poliţiştii care ac­ceptă să lucreze în mediul rural sau în localităţi izolate vor primi un spor salarial de 20 la sută din leafa de bază, anunţă Mediafax. Sporu­rile ajung, însă, la 50 la sută din sa­lariul lunar „corespunzător riscu­rilor deosebite ale funcţiei de poli­ţist, a interdicţiilor, a restrângerii unor drepturi sau libertăţi şi a in­compatibilităţilor impuse de funcţia publică cu statut special, în condi­ţiile stabilite prin ordin al ministru­lui Afacerilor Interne”.

Conform aceluiaşi proiect, po­liţiştii care vor merge la serviciu în zilele de sărbătoare vor fi plătiţi du­blu pentru orele lucrate. În acelaşi timp, poliţiştii care fac ore supli­mentare ar urma să încaseze, pen­tru acestea, un spor de 75 la sută din salariul lunar.

În acelaşi timp, noul Statut al Poliţistului aduce noutăţi în ceea ce priveşte compensaţia lunară pentru poliţiştii care lucrează departe de casă. Astfel, în cazul în care poliţis­tul este „numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul” şi nu deţine o locuinţă în localitatea respectivă sau pe o rază de 30 de kilometri, el poate beneficia de decontarea chiriei, în raport cu preţul pieţei din localitatea respectivă.

Potrivit proiectului publicat pe site-ul M.A.I., poliţiştii care lucrează în altă localitate decât cea de domi­ciliu, care nu vor să stea cu chirie, ci doresc să îşi cumpere sau să îşi ridice o casă în localitatea respec­tivă, urmează să fie „sprijiniţi prin acordarea unei compensaţii lunare, pentru o perioadă ce nu poate de­pă­şi durata creditului aflat în deru­lare, dar nu mai mult de zece ani, o singură dată în carieră, din mo­mentul contractării unui credit ipo­tecar sau imobiliar destinat achi­ziţionării sau construirii unei locuin­ţe în acea localitate sau pe o rază de 30 de kilometri”.

doinel malcoci (2)Comisarul-şef Doinel Mal­coci, liderul judeţean al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor, spune că un agent are un salariu între 1.500 şi 2.000 de lei, în timp ce un ofiţer, are între 2.200 de lei şi 3.000 de lei. “Sperăm ca aplicarea acestor spo­ruri, despre care se vorbeşte acum, să nu-i favorizeze tot pe acei şefi care au salarii foarte mari. Marea masă a angajaţilor este formată din agenţi, şi nu este corect ca salariile mici să rămână mici, iar cele mari să devină şi mai mari. Vom avea discuţii aprinse pe această temă, şi vom face tot ce ne stă în putinţă pen­tru ca sporurile să se îndrepte în primul rând spre poliţiştii cu salarii mici”, mai spune Doinel Malcoci.

Calificativele nesatisfăcătoare pot duce la demiterea din Poliţie

Vasile_LincuNoul proiect al legii privind Sta­tutul poliţistului aduce modificări şi legate de modul de evaluare profe­sio­nală al poliţiştilor. Astfel, poliţiştii vor fi evaluaţi anual, ca şi până acum, în­să, dacă vor primi calificativul „ne­sa­tisfăcător” sau de două ori „satisfă­cător”, cei cu funcţii de execuţie vor fi obligaţi să urmeze cursuri de per­fecţionare. Dacă nici după aceste cursuri nu primesc calificativul „bine” sau „foarte bine”, ei vor fi daţi afară.

În acelaşi timp, poliţiştii care ocu­pă funcţii de conducere şi care vor fi notaţi cu „nesatisfăcător” sau „satis­făcător” vor face obiectul unui con­trol, iar dacă se vor descoperi ne­ajunsuri, aceştia vor fi trecuţi într-o funcţie inferioară sau una de exe­cuţie.

Vasile Lincu, preşedintele Sin­dicatului „Pro Lex”, afirmă că sunt multe articole bune în noul Statut al poliţistului, care, până la un punct, a fost conceput împreună cu „Pro Lex”: „Este un lucru bun că s-a ţinut cont de propunerea noastră legată de modul în care se acordă compensaţiile luna­re pentru poliţiştii care lucrează de­parte de localitatea de domiciliu şi ca­re sunt obligaţi să închirieze locu­inţe”.

Print Friendly, PDF & Email