Spaţiu verde udat cu găleata, în Piaţa Bălcescu proaspăt reabilitată?

Lipsa instalaţiei de irigare e secondată de o trecere de pietoni care nu duce nicăieri

Intersectie Piata Balcescu foto de susPe lângă celebra trecere de pietoni care nu duce nicăieri, din Piaţa Bălcescu, proaspăt reamenajată de Primăria Timişoara, cu costuri de peste un milion de lei, Municipalitatea şi-a mai trecut în palmares o altă “performanţă” legată de aceeaşi lucrare. A uitat să monteze sistem de irigare la spaţiul verde din centrul pieţei. Opţiunile sunt clare: în primăvara, fie se trece iar la săpături, fie se rămâne pe sistemul udat cu găleata.

 

Mostre de “gândire strategică”

Timişoara a devenit, din nou, su­biect de ştire după ce, probabil în tandem cu stâlpul din Caracal pus în mijlocul autostrăzii, în zona Pieţei Bălcescu, proaspăt reamenajată, s-a realizat o trecere de pietoni care nu ducea nică­ieri. Adică, pleca de pe trotuar şi se ter­mină pe spaţiul verde. Acelaşi spaţiu verde însă este sursa unei alte “mi­nuni” legate de lucrarea respectivă.

Consilierii locali P.D.-L. au mers probabil la pont şi au întrebat Direcţia Tehnică a Primăriei, care a făcut pro­iectul, dacă a fost prevăzut sistem de irigare pentru spaţiul verde din centrul intersecţiei, spre care duce zebra că­tre nicăieri.

Răspunsul a fost negativ. “La una dintre interpelări am primit răspuns scris referitor la sensul giratoriu din Piaţa Bălcescu dacă a fost prevăzut sis­tem de irigare. Răspunsul a venit foarte ferm, proiectul a fost realizat de către Direcţia Tehnică şi zona verde nu a fost prevăzută cu sistem de iriga­re. Am băgat câteva sute de mii de eu­ro în realizarea acelui sens, avem şi spaţiu verde foarte  frumos, dar pe ca­re îl vom uda în continuare cu gălea­ta”, au precizat consilierii P.D.-L. 

Primarul Nicolae Robu a recu­nos­cut că lucrurile stau aşa, dar a dat asigurări că situaţia urmează să se tran­şeze, poate la primăvară: “La primă­vară, se va face şi asta. Nu a fost prevă­zut în proiect. Acesta a fost făcut foar­te repede şi pus în practică în timpul verii. Nu ştiam ce vom face în mijloc şi nici acum nu este tranşat, dar în pe­rioa­da imediat următoare o vom tranşa”.

Cât despre “zebra către nicăieri”, primarul a ţinut să precizeze: “Aţi văzut că s-au trezit unii să prezinte Timi­şoa­ra ca un oraş fără noimă, cu treceri de pietoni ce nu duc niciunde. Este evi­dent că acea trecere de pietoni duce spre acea insulă verde, momentan, şi în care va fi un monument, poate va fi o amenajare şi cu apă sau fără, dar în orice caz va fi o amenajare a vegeta­ţiei foarte spectaculoasă şi, desigur, va fi un monument, că e unul dintre puţi­nele locuri pe care le avem în oraş care se pretează să găzduiască un monu­ment important care să şi aibă vizibi­li­tate şi să fie pus în valoare din toate punctele de vedere. De aceea proiectul nu a prevăzut detaliile de amenajare a zonei centrale, urmând să vedem ce vom face acolo. La primăvară, însă, cu cer­titudine va fi şi un sistem de irigare.”

Situaţia e clară deci: la primăvară, în stil românesc, după finalizarea lu­crării, se trece din nou la săpat. Sau se merge pe sistemul “cu găleata”. Cât despre asigurările că acea trecere de pietoni are o destinaţie, respectiv spa­ţiul verde din centrul intersecţiei, pro­babil că ea va asigura accesul spre “oaza de linişte şi verdeaţă” care n-are sistem de irigaţie, şi unde timişorenii din zonă vor avea parte de un moment de relaxare, înconjuraţi de zgomotul şi gazele de eşapament ale maşinilor ca­re trec prin sensul giratoriu.

Nu foarte convinşi de aceste expli­­caţii, consilierii locali P.D.-L. au solici­tat Primăriei “ca măcar de acum îna­inte să nu mai existe proiect în care es­te zonă verde de o anumită suprafaţă, care să nu fie prevăzută sursă de apă, că pe urmă facem sistemul sau nu, dar să existe sursa de apă”, remarcă la care primarul Nicolae Robu a răspuns: “Sunt total de acord cu dumnea­voastră.”

“«Zebra» e pentru oamenii cu găleata”

Consilierul local P.D.-L. Simion Moşiu estimează că în primăvară va urma o nouă tranşă de cheltuieli, pen­tru a se îndrepta ce se putea face de prima oară. “Cât despre acea trecere de pietoni, ea probabil are scopul de a-I feri de accident pe oamenii cu găleata care vor veni să ude spaţiul verde. Pen­tru protecţia lor, Primăria ar mai pu­tea monta în zonă şi nişte calma­toa­re de trafic”, glumeşte consilierul local.

Reamenajarea pieţei a început în luna iunie şi s-a terminat în luna oc­tom­brie. Lucrările au costat aproximativ 1,1 milioane de lei, bani proveniţi de la bugetul local.

Print Friendly, PDF & Email