Spaţiu inutilizabil, oferit de autorităţile locale Noii Republici Timiş drept posibil sediu

Sediu repartiza PNR Timis de Primaria TimisoaraOdiseea acordării de spaţii de către autorităţile publice partidelor politice pare să repete la nesfârşit, cu o serie de variaţiuni, probleme care au mai fost deja semnalate la nivel local. De această dată, un sediu fără acces la utilităţi, care oferă condiţii “sub nivelul de confort urban al anului 1955” a fost oferit de Primăria Timişoara Partidului Noua Republică.

 

O ofertă de sediu fără acces la utilităţi şi fără minimul de dotări

După ce Partidul Forţa Civică Timiş s-a războit vreme de mai bine de un an cu autorităţile locale pentru a obţine un sediu, confruntându-se în mod repetat cu o serie de obiecţii care invocau vicii procedurale, printre care şi solicitarea adresată reprezentanţilor partidului de a furniza dovada că struc­tura pe care o reprezintă este înscrisă la Autoritatea Electorală ca partid po­litic, acum a venit rândul Partidului Noua Republică să se confrunte cu pro­bleme legate de repartizarea unui sediu.

Dacă în cazul F.C. Timiş autorită­ţile locale au invocat vicii de procedu­ră, situaţia cu care se confruntă P.N.R. Timiş este diferită, potrivit preşedin­telui organizaţiei judeţene, Ovidiu Tăr­ţan: „Partidul Noua Republică a cerut să îi fie repartizat un spaţiu în ca­re să îşi poată desfăşura activitatea, as­ta pen­tru că actualul sediu este închi­riat, chi­ria fiind plătită din truda şi oste­neala membrilor Noii Republici”. Ovi­diu Tăr­ţan mai spune că reprezentan­ţi­lor par­tidului le-a fost oferit un posibil sediu situat pe strada Vasile Alecsandri nr. 1, „care este complet neutilizabil, fără mi­nimul necesar de dotări şi fără acces la utilităţi”. Vicepreşedintele P.N.R., Cor­neliu Berari, descrie acest sediu mai plastic: „Cocina porcilor este mult mai salubră decât spaţiul pe care Primăria Timişoara ni-l pune la dispoziţie pentru sediul Filialei Timiş a Partidului Noua Republică”. Dar, mai spune Corneliu „de la bun început ne-am aşteptat la un astfel de tratament din partea celor care, după ce-au sluţit faţa Micii Viene cu monstruozităţi de tip Noua Streha­ie, actualmente se imaginează la putere pe veci, sau măcar până nu va mai ră­mânea nimic de vândut şi niciun buget de prăduit în această ţară”.

În prealabil, P.N.R. Timiş i-a fost oferită spre analiză de către autorităţi o listă cu zece posibile spaţii, dintre ca­re ar fi urmat să aleagă un spaţiu po­trivit nevoilor de funcţionare ale par­tidului. Spaţiul situat pe Vasile Alec­sandri nu figura, însă, pe lista opţiu­nilor iniţiale oferite de Primăria Timi­şoara, el fiind scos ulterior din jobenul autorităţilor.

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuOferta pentru P.S.D.: spaţii renovate din bani publici, oferite spre cumpărare la preţuri derizorii

Preşedintele P.N.R. Timiş aprecia­ză că „toate acestea nu pot decât să ne facă să constatăm modul în care înţele­ge să funcţioneze o instituţie care se consideră serioasă şi ne determină să ne adresăm nişte întrebări legate de buna-credinţă a autorităţilor în cazul acestui demers”. Acesta mai spune că nu îşi dă seama exact ce au făcut a­ces­te autorităţi pentru oraş, întrucât ceea ce se poate constata vorbeşte pâ­nă în acest moment despre o gestio­na­re proastă şi foarte proastă a resurselor bugetului local şi judeţean. „Probabil s-au gândit că Noua Republică, fiind un par­tid tânăr, poate să absoarbă astfel de experienţe”, afirmă preşedintele P.­N.R. Timiş, care a adăugat că, „dacă în ca­zul altor partide, aflate acum la pu­tere, P.S.D. Timiş, de exemplu, a fost posi­bi­lă obţi­nerea unui sediu, renovarea lui, proba­bil din bani publici, şi apoi oferi­rea spre cumpărare la un preţ de aproa­pe zece ori mai mic decât cel real, noi avem doar pretenţia la ceea ce ne revine ca drept din punct de vedere legal şi în condiţiile unui grad minim de civilizaţie şi de confort urban, situate măcar la nivelul anului 1955”.

Liderul P.N.R. Timiş anunţă că va solicita autorităţilor locale, în perioada imediat următoare, şi alte variante posibile pentru sediul partidului.

Print Friendly, PDF & Email