Solidari cu suferinţa bolnavilor de cancer

Asociaţia Little People organizează Zilele Bandanei

Untitled-1Bandana înseamnă o luptă, nu un stigmat, spun reprezentanţii Asociaţiei Little People, care invită publicul larg la un exerciţiu inedit de solidarizare cu suferinţa copiilor şi adulţilor bolnavi de cancer. Astfel, timp de mai bine de o săptămână, un semn distinct pentru toţi cei care se află în luptă cu boala – bandana purtată pe cap de pacienţi în timpul tratamentelor chimio- şi radioterapice – va deveni un simbol al solidarităţii între oameni.

 

„Port bandana, pentru că îmi pasă!”

Asociaţia Little People anunţă organizarea, în perioada 4 – 15 fe­bruarie, a unei campanii de con­ştien­tizare menită să sensibilizeze publi­cul larg cu privire la situaţia per­soanelor bolnave de cancer.

Campania de conştientizare se intitulează „Zilele Bandanei” şi mar­chează atât Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului (care e marca­tă, anual, pe 4 februarie), cât şi Ziua Internaţională de Luptă împotriva Cancerului la Copil (15 februarie), prin acţiuni care îşi propun să cultive solidaritatea cu pacienţii – copii şi adulţi – care suferă de cancer. Ast­fel, pe toată perioada derulării cam­paniei, Asociaţia Little People anunţă că va organiza o serie de acţiuni şi evenimente la nivel naţional, invi­tând publicul larg să îşi exprime so­lidaritatea, prin purtarea unei ban­dane.

Katie Rizvi, co-fondatoare a Aso­ciaţiei Little People, explică mo­tivaţia alegerii bandanei ca simbol al solidarităţii cu persoanele greu în­cercate de suferinţă: “Dorim ca îm­preună să acordăm o altă semnifica­ţie bandanei – sau eşarfei, baticului sau oricărui alt accesoriu purtat în mod tradiţional pe durata tratamen­tului – în onoarea celor care se luptă cu boala în ţară şi în lume. Semni­fi­caţia eşarfei purtate de pacienţi atunci când trec prin tratamentul oncologic şi îşi pierd părul, poate fi transformată într-un simbol al încu­rajării şi solidarităţii. Astfel, iniţiativa este un îndemn la acţiune: «Port ban­dana, pentru că îmi pasă». Îi invităm pe toţi cei care vor să susţină lupta proprie, a unui apropiat sau a miilor de bolnavi din România, să poarte o bandană, de Zilele Bandanei, demon­­­strând astfel că bandana înseamnă luptă şi nu un stigmat”.

În acest scop, Asociaţia Little People a pregătit o serie limitată de accesorii pentru Zilele Bandanei. În  schimbul unei donaţii simbolice, de zece lei, pot fi comandate bandane personalizate, inclusiv de pe pagina de Facebook a Asociaţiei Little People România sau scriind la adre­sa info@thelittle-people.org.

De asemenea, persoanele care doresc să îşi manifeste solidaritatea pot să trimită fotografii care îi înfăţi­şează purtând propriile bandane, la adresa de e-mail indicată anterior sau pot posta imaginile direct pe pa­gina de Facebook a asociaţiei.

„Purtată pe cap, la gât sau la în­cheietura mâinii, bandana va repre­zenta astfel mesajul nostru comun pentru cei care trec prin această lup­tă: Nu e ruşinos să porţi bandana, suntem alături de tine!”, precizează iniţiatorii campaniei, care pledează astfel pentru exersarea spiritului civic şi pentru cultivarea solidarităţii interumane.

Zilele Bandanei, o manifestare înscrisă pe agenda europeană

Acţiunile propuse de Asociaţia Little People se înscriu în seria de evenimente şi întâlniri strategice care sunt organizate la nivel euro­pean în intervalul 4 – 15 februarie.

Începând cu anul 2011, Socie­tatea Europeană de Oncologie Pe­diatrică celebrează Ziua Internaţio­nală de Luptă împotriva Cancerului la copil şi organizează campanii de conştientizare în Parlamentul Euro­pean, cu scopul de a atrage atenţia asupra celor mai importante nevoi şi provocări ale copiilor care se con­fruntă cu cancerul şi ale familiilor acestora. Anul acesta, menţionează organizatorii într-un comunicat, efor­turile vor fi concentrate pe moda­lităţile de combatere a inegalităţilor existente în Europa în domeniul cancerului la copil.

Pentru a contribui la răspândi­rea bunelor practici în acest dome­niu, Asociaţia Little People are în derulare un proiect de colaborare cu Fundaţia Alivia, din Polonia, în ca­drul căruia se va crea şi menţine o platformă online accesibilă publi­cului larg, pentru a oferi evaluări multidimensionale ale centrelor care asigură servicii oncologice, precum şi ale cadrelor medicale implicate în aceste activităţi.

Little People, precizează repre­zentanţii Asociaţiei, oferă în cadrul acestui proiect experienţă şi cunoş­tinţe privind comunicarea şi manage­mentul relaţiilor cu pacienţii onco­lo­gici, dar şi suportul şi mentoratul ne­cesare pentru susţinerea celor im­plicaţi în  managementul de proiect.

Asociaţia Little People, implicare recunoscută la nivel internaţional

Programele derulate de-a lungul timpului de Asociaţia Little People au fost premiate, în 2013, atât la nivel naţional cât şi interna­ţional.

„Nu mi-e frică!”, programul zilnic de suport psihosocial pentru copiii şi tinerii bolnavi de cancer, a câştigat Marele Premiu al Fundaţiei Erste, fiind selectat dintr-un to­tal de 2000 de aplicaţii din 13 ţări. De ase­menea, programul Fun School „Şcoala mea în spital” a fost desem­nat marele câştigă­­tor în cadrul Galei Societăţii Civile, dintr-un total de 220 de proiecte.

Asociaţia Little People oferă copiilor şi tinerilor afectaţi de cancer un program com­plex de sprijin psihosocial, care porneşte chiar de la diagnosticare, şi are în vedere urmărirea pe termen lung a pacienţilor, dar şi a celor care au învins boala.

În 2013, Asociaţia Little People şi-a extins serviciile în Republica Moldova, a inaugurat o cameră de joacă şi terapie în cadrul Secţiei de Oncopediatrie a Institutului Oncologic Bucureşti şi a dat startul programului edu­cativ „Fun School”, care se desfăşoară în fie­care dimineaţă în institutele oncologice din ţară.

Programul „Nu mi-e frică!”, al cărui simbol este Leul Curajos, este la dispoziţia pacienţilor din secţiile de oncopediatrie din România şi Republica Moldova şi reprezintă, totodată, preferatul tinerilor care au învins în confrun­ta­rea cu boala şi care voluntariază în cadrul pro­gramelor din spital, contribuind inclusiv la realizarea revistei Temerarii, disponibilă pentru pacienţii din întreaga ţară.

În afara programelor de renovare, dona­ţiilor de echipament medical şi de medica­mente, Asociaţia Little People sprijină în mod activ şi comunitatea medicală din România, prin organizarea şi finanţarea conferinţelor me­dicale şi a proiectelor de cercetare în domeniul psiho-oncologiei. Astfel, la începutul anului 2014, Asociaţia a finalizat renovarea celei de-a patra ca­mere de joacă şi terapie din ţară, din incinta Institutului Oncologic Cluj.

Print Friendly, PDF & Email