Solicitare aviz de gospodărire a apelor pentru comuna Giroc (P)

Comuna Giroc, cu sediul în localitatea Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiș, intenționează să solicite de la Aadministraţia Bazinală de Apă Banat Avizul de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de canalizare pluvială în zona de nord a localităţii Giroc, amplasate în comuna Giroc, judeţul Timiș.

Această investiție este nouă, iar ca rezultat se va produce un sistem de canalizare pluvială în zona de nord a localității.

În urma acestei investiții:

  • nu vor rezulta ape uzate menajere;
  • vor rezulta ape pluviale, acestea fiind evacuate în canalele ANIF din localitatea Giroc, după trecerea acestora prin separatoare de hidrocarburi.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații/sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau telefonic: 0256 395 648, după data de 29 februarie 2024.

 

Print Friendly, PDF & Email