Şoferii începători ar putea fi obligaţi să aibă însoţitor la deplasări pe timp de noapte

Sofer incepatorŞoferii începători ar putea fi obligaţi să fie însoţiti, la deplasările pe timp de noapte, de o persoană adultă care are permis de conducere de cel puţin cinci ani, potrivit unui amendament adoptat în acest sens în comisiile parlamentare la modificarea Codului Rutier.

 

Restricţii de deplasare pentru şoferii începători

Senatorii din Comisiile senatoria­le juridică, pentru Apărare şi Adminis­traţie publică au adoptat, la începutul săptămânii, un amendament al sena­torului Nicolae Moga la proiectul de modificare a Codului rutier propus de Guvern. Potrivit acestui amendament, anunţă Mediafax, conducătorul de autovehicule posesor al categoriilor B1 şi  care are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere are obligaţia să nu condu­că vehicule din categoria  sau BE cu o putere a motorului mai mare de 110 kw şi să nu conducă vehicule din ca­tegoriile A1, A2 (daca nu a posedat an­terior A1), B1,  si BE, pe timpul nop­ţii pe drumurile acoperite cu gheaţă, zăpadă, polei.

Amendamentul mai prevede obli­gaţia pentru această categorie de con­ducător auto să nu conducă vehicule din categoriile A1, A2 (dacă nu a po­sedat anterior A1), B1, Â, BE, pe auto­străzi, pe timpul nopţii sau pe timpul zilei când vizibilitatea este redusă sub 100m, şi să fie însoţit de o persoană adultă, membru al familiei sau posesor al permisului de conducere cu o vechi­me de cel puţin cinci ani de zile, în deplasarea pe timp de noapte, pentru vehiculele din categoria  sau BE.

La depunerea acestor amenda­mente, senatorul Nicolae Moga a argumentat că legislaţia românească trebuie să ţină cont de practica euro­peană şi de faptul că, anual, în Româ­nia aproximativ 27 la sută din acci­dentele grave de circulaţie sunt pro­duse de conducători auto cu vârste cu­prinse între 18 şi 25 de ani. „Varianta optimă pentru conducătorii auto înce­pători de a dobândi experienţă în con­diţii minime de risc este instituirea unor restricţii de deplasare”, susţine acesta.

La propunerea aceluiaşi senator, membrii celor trei Comisii au decis să se introducă diferenţieri în funcţie de grupa de vârstă a conducătorului auto în ceea ce priveşte perioada de vala­bilitate a permiselor de conducere.

Astfel, valabilitatea permiselor de conducere va fi de cinci ani, pentru persoanele de până la de până la 60 ani, şi de trei ani, pentru cei cu vârsta peste 60 de ani, în cazul autovehicu­lele cu mai multe locuri (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv).

Valabilitatea permisului pentru autoturisme şi motociclete (AM, A1, A2, A, B, BI şi BE) pentru conducă­torii auto de până la 60 de ani ar urma să fie de zece ani, de cinci ani, pentru cei până la 70 de ani, şi de trei ani, pen­tru cei care au depăşit această vârstă.

„Antecedentele personale” vor conta la controlul medical

Potrivit unui alt amendament acceptat de membrii celor trei Comisii senatoriale, depus de senatorul Moga, unităţile de asistenţă medicală trebuie autorizate să facă examinarea medi­cală pentru eliberarea permisului de conducere numai după ce rubrica „An­tecedente personale” din fişa medi­cală a fost completată de către medi­cul de familie sau unitatea medicală care îl are în evidenţă pe solicitant. Acesta şi-a argumentat amendamen­tul, arătând că policlinicile şi cabi­netele autorizate care efectuează exa­minarea medicală nu dispun de o evi­denţă medicală care să conţină isto­ricul fiecărui pacient sau informaţii despre o eventuală boală cronică.

Vehiculele şcolilor de şoferi, monitorizate audio-video

Senatorii din Comisiile senatoria­le juridică, pentru Apărare şi Admi­nistraţie publică mai propun ca toate vehiculele pe care se desfăşoară proba practică a examenului de obţinere a permisului de conducere, inclusiv mo­tocicletele, să fie echipate cu sisteme tehnice de monitorizare audio-video pentru asigurarea şi verificarea lega­lităţii examenului. Ei au adoptat, în acest sens, un amendament la proiec­tul Guvernului de modificare a Codului rutier, modificare propusă de sena­torul P.S.D. Darius Vâlcov.

În varianta iniţială, proiectul de lege pentru modificare a O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, prevedea că sunt exceptate de la aceste dotări, la proba practică, mo­pedele, motocicletele şi triciclurile cu motor. Darius Vâlcov a explicat că în prezent există echipamente perfor­man­te, care pot fi amplasate pe orice vehi­cul cu care se susţine examenul auto.

Senatorii din cele trei Comisii au continuat, marţi, dezbaterile la proiec­tul de modificare a Codului rutier după ce Biroul Permanent a decis prelun­gi­rea termenului de dezbatere şi adop­tare a acestui act normativ de către Senat, care este primă cameră sesi­zată, cu două săptămâni.

Print Friendly, PDF & Email