Soarta terenului din proximitatea Hotelului Continental Timişoara, decisă în justiţie

Primăria Timișoara speră încă la păstrarea terenului în domeniul public

Hotel Continental Timisoara Foto tripadvisorDacă soarta proprietății suprafeței de teren din proximitatea Hotelului Continental, din Timișoara, este indecisă, așteptându-se pronunțarea instanţei, administrarea operativă pare să revină SC Bega Turism SA. Cadrul legal care a făcut posibilă această situație a fost creat de o controversată hotărâre de guvern emisă în 1991.  

 

Va pierde sau nu Primăria Timișoara un teren de nouă milioane de euro?  

Recent, consilierul local PNL Petrică Folică declara că ar exista premisele trecerii în proprietatea SC Bega Turism SA a terenului de sub Hotelul Continental, existând condiții prielnice generate de o hotărâre de guvern controversată, de la începutul anilor '90.

Ulterior, TIMPOLIS a solicitat Primăriei Timișoara informații cu privire la stadiul actual al proceselor aflate pe rol între Municipalitate și SC Bega Turism SA. Menite să releve modalitățile în care s-a încercat, de-a lungul timpului, protejarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul orașului.

Petrica FolicaServiciul Juridic al Primăriei Timișoara comunică faptul că, deși nu este tranșată definitiv, situația terenului pe care se află în acest moment parcarea și o serie de anexe ale Hotelului Continental pare să fie favorabilă Bega Turism SA. Și aceasta în pofida faptului că au existat și există cel puțin cinci litigii în care părțile implicate au fost Primăria Timișoara, Bega Turism SA și Continental SRL. Printre acestea, este menționat și un proces din anul 2014, în baza căruia Primăria a formulat, la Judecătoria Timișoara, cerere de reexaminare a unor încheieri ale OCPI Timiş, cereri care atestă trecerea în proprietatea Bega Turism SA a unor suprafețe de teren situate în proximitatea Hotelului Continental. „Am fost citaţi de către Judecătoria Timişoara pentru termenul din data de 23 iunie, în vederea repunerii cauzei pe rol”, ne comunică reprezentanții Serviciului Juridic al Primăriei Timișoara, cu referire la dosarele aflate în acest moment pe rolul instanțelor, prin care se contestă dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren din proximitatea Hotelului Continental a reprezentanților Bega Turism SA.

În ceea ce privește dreptul de administrare operativă asupra terenului de către Bega Turism SA, lucrurile par decise definitiv, în baza unor hotărâri anterioare ale justiției, care s-au prevalat, printre altele, de cadrul legal propice reprezentat de controversata HG 834/1991, care prevede dreptul celor care au achiziționat imobile aflate în proprietatea Statului Român de a intra și în proprietatea terenului aferent acestora.

În acest moment, însă, respectiva suprafață de teren aparține încă Statului român – cel puțin așa rezultă din informațiile furnizate de Serviciul Juridic al Primăriei Timișoara. Care transmite că, în baza unei copii CF emise în 6 ianuarie, de către OCPI Timiș, proprietar asupra terenului cu nr. top. 173/1/1/1/2, 181/2/2 este Statul Român. Și aceasta în vreme ce SC Bega Turism SA apare ca având dreptul de administrare operativă asupra terenului, în baza unor încheieri în acest sens ale OCPI Timiș.

„Precizăm însă că această încheiere a fost atacată atât de către instituţia noastră, cât şi de către Continental SRL”, mai este precizat în documentul transmis de către Primărie. Din care rezultă și că, în baza unei sentințe civile din 15 octombrie 2014, Judecătoria Timișoara a admis acțiunea formulată de către Continental SRL, a dispus anularea celor două încheieri emise în primăvara anului 2014 în favoarea SC Bega Turism SA, de către OCPI Timiș, și a respins cererea de înscriere formulată în numele şi pentru Bega Turism SA, dispunând totodată radierea menţiunilor efectuate în baza încheierilor emise de OCPI Timiș.

Soarta acestui dosar nu este tranșată încă definitiv. Iar premise favorabile pentru soluționarea problemei, în sensul păstrării în domeniul public a acestei suprafețe de teren ar mai exista. Cel puțin așa speră reprezentanții Primăriei Timișoara. Care mai spun că în situaţia în care soluțiile pronunțate în cele două dosare vor fi similare, atunci proprietarul terenului va fi Primăria Timişoara, În vreme ce administrarea va reveni Bega Turism SA.

O odisee judiciară

pronuntare sentintaProcesele care vizează clarificarea situației suprafeței de teren pe care se află parcarea și terasa Hotelului Continental au început în 2008. Atunci când Primăria Timișoara a fost chemată în instanță de Bega Turism SA, pentru refuzul de a semna procesul de acceptare a granițelor de vecinătate stabilite de o comisie de aplicare a prevederilor controversatei HG 834/1991.

Dacă în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra respectivului teren – pe care sunt construite parcarea și terasele Hotelului Continental –, lucrurile nu sunt tranșate, nu același lucru se poate spune cu privire la dreptul de administrare asupra respectivului teren. Care, potrivit unei decizii a instanțelor, se pare că ar reveni, Bega Turism SA.

Cât despre dreptul de proprietate asupra terenului în cauză, un extras CF datat ianuarie 2015 arată că proprietar este Statul Român, în vreme ce Bega Turism SA apare ca având drept de administrare asupra lui. Situația în sine a fost contestată în instanță de către Primăria Timișoara, dar și de către Continental SA.

Iar originea acestor probleme pare a fi fost reprezentată, potrivit Serviciului Juridic al Primăriei, de refuzul fostei adminsitraţii de a semna procesul-verbal de recunoaștere a vecinătăților. Atunci, în pofida unei sentințe civile emise de Curtea de Apel Timișoara care a respins solicitarea Bega Turism SA, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus casarea sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare.

Repusă pe rolul Curții de Apel Timișoara, cauza a fost tranșată, în septembrie 2010, în favoarea Bega Turism SA. Deși decizia Curții de Apel Timișoara a fost atacată cu recurs de către Primărie, ÎCCJ a respins definitiv și irevocabil recursul Primăriei Timișoara, în aprilie 2011.

În septembrie 2012, în urma pronunțării în cauză a hotărârilor judecătorești anterior menționate, Primăria Timișoara a fost obligată la semnarea procesului-verbal de recunoaștere a vecinătăților.

Ulterior, însă, au mai intervenit alte procese, unul dintre acestea datând din 2011, prin care Primăria a solicitat Judecătoriei Timișoara să constate nulitatea absolută a dreptului de administrare operativă asupra respectivului teren al Bega Turism SA. În ianuarie 2012, Judecătoria Timișoara dat ştig de cauză Bega Turism SA, decizia fiind atacată şi de Primăria Timișoara, și de către Continental SA. În martie 2013, Curtea de Apel Timișoara a emis o hotărâre irevocabilă, prin care a respins cele două recursuri.

Pe rolul instanțelor mai figurează solicitările depuse de Continental SA, în primăvara anului 2014, vizând anularea unor încheieri emise de OCPI Timiș în favoarea Bega Turism SA. În această cauză, care vizează anularea a două încheieri emise de OCPI Timiș, în aprilie și mai 2014, Judecătoria a dispus radierea mențiunilor favorabile Bega Turism SA. Decizie împotriva căreia Bega Turism SA a făcut apel, dar acțiunea a fost respinsă, la începutul lunii martie a acestui an, de Tribunalul Timiș. La rândul său, Primăria Timișoara a solicitat în instanță anularea încheierilor OCPI Timiș în favoarea Bega Turism SA, cauza fiind, însă, suspendată o perioadă, în așteptarea soluționării în instanță a acțiunii având același scop, deschisă de Continental SA.

 

Citeşte şi:

Se pregăteşte înstrăinarea terenului de sub Hotelul Continental, cotat la nouă milioane de euro?

Print Friendly, PDF & Email