Şi Consiliul Judeţean Timiş, şi Primăria Timişoara vor 80% din acţiunile de la Aeroport

După ce luna trecută părea să se fi ajuns la un consens pe tema aceasta, lucrurile se schimbă din nou

Consiliul Local Timişoara aproba, luna trecută, un proiect de hotărâre prin care Primăria se arăta de acord ca 80% din acţiunile la Aeroportul „Traian Vuia” Timişoara să fie preluate de Consiliul Judeţean Timiş, urmând ca, ulterior, „pe cuvânt de onoare”, administraţia judeţeană să accepte să acorde şi Primăriei un procent din aceste acţiuni. Acum însă lucrurile s-au schimbat. Pe site-ul Primăriei a apărut un proiect de hotărâre prin care se anunţă intenţia de a prelua 80% din acţiunile la aeroport. Ceea ce arată că, după cum se anticipa, Aeroportul va fi un motiv de disensiuni şi scandal între Primărie şi Consiliul Judeţean în perioada următoare.

 

Un proiect ciudat

Aeroport Timisoara

În totală contradicţie cu ce votase luna trecută, când în Consiliul Local Timişoara a fost aprobat un proiect ce prevedea că Primăria e de acord ca pa­chetul majoritar de acţiuni la Aero­por­tul Timişoara să fie preluat de că­tre Consiliul Judeţean, acum, Primăria Ti­mişoara pare să se fi răzgândit. La câ­teva zile după discutarea trans­ferului acţiunilor în Guvern, Pri­măria Timi­şoara a publicat un proiect de ho­tărâre ce urmează să fie votat în şedin­ţa Con­siliului Local de joi şi care pre­vede… cesionarea a 80% din acţiu­ni­le deţinute de Statul Român către Muni­ci­piul Ti­mişoara, respectiv Primă­rie. Hotărâ­rea îl împuterniceşte pe prima­rul Ni­colae Robu să semneze toate docu­mentele necesare preluării acţiu­nilor, aducând argumentul că „accesul Muni­cipiului Timişoara la căile de comu­nicaţii aeriene internaţionale es­te un factor determinant pentru dez­voltarea sa economică şi socială”.

În referatul aferent surprinzătoru­lui proiect se mai arată că importanţa aeroportului pentru Timişoara a fost subliniată în documentele stra­tegice ale Primăriei – Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara 2010-2015 sau Master Planul şi Planul Urbanistic General – şi că mul­te dintre proiectele iniţiate de Municipiu sunt corelate cu Aeroportul „Traian Vuia”, respectiv amenajarea aerogării pentru legătura cu trans­por­tul C.F.R., amenajarea aerogării pen­tru legătura cu transportul public ur­ban, conectarea aeroportului cu reţea­ua feroviară şi reţeaua rutieră (auto­stradă), precum şi celebrul centru in­termodal de transport marfă.

„Considerăm că participarea Con­siliului Local al Municipiului Timişoara la acţionariatul aeroportului ar oferi posibilitatea accesării unor fonduri prin diverse proiecte pentru îmbună­tă­ţirea infrastructurii de transport cu im­pact direct asupra dezvoltării întregii zone, asigurând condiţii pentru atra­gerea de investitori autohtoni sau stră­ini”, spun oficialii Primăriei care au conceput acest proiect ce se aşteaptă să inflameze spiritele la C.J. Timiş.

„Indiferent de ce s-ar propune şi s-ar vota acum, Primăria nu are cum să preia pachetul majoritar de acţiuni la Aeroport. În contextul actual al regio­nalizării, este clar că favoritul pentru deţinerea pachetului majoritar de ac­ţiuni la Aeroport este C.J. Timiş. Aces­ta, cu siguranţă, nu va ceda pachetul ma­joritar de acţiuni, şi probabil că Pri­măria va primi o parte din aceste ac­ţiuni doar în urma unor negocieri în care nu va pleca de pe o poziţie avan­tajoasă”, spune consilierul local P.D.-L. Simion Moşiu.

Decizii care se bat cap în cap

Culmea e că, la sfârşitul lunii oc­tombrie, Consiliul Local Timişoara a adoptat o hotărâre prin care îşi dădea acordul pentru preluarea de către C.J. Timiş de la Statul român a unui procent de 80% din acţiunile de la Aeroportul Internaţional “Traian Vuia”, urmând ca apoi, în urma unor negocieri, după ce va fi emisă o hotărâre de Guvern, Consiliul Local să primească o cotă parte din aceste acţiuni. În paralel, şi C.J. Timiş a aprobat o hotărâre prin care a stabilit să preia Aeroportul Timişoara.

„În opinia mea, Timişoara ar tre­buie să aibă cel puţin jumătate din acea cotă de 80% din acţiunile ce vor ajunge în plan local. 20% vor rămâne la Fon­dul Proprietatea. Nu a fost timpul şi nici cadrul pentru a face o negociere cât să revină la Consiliul Local, şi cât la Consiliul Judeţean”, declara atunci primarul Nicolae Robu.

Consiliul Local Timişoara îşi ex­prima astfel acordul pentru cesionarea a 80% din acţiunile deţinute de Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transportului, către C.J. Timiş, cu con­diţia cesionării unei cote părţi din aces­te acţiuni, ce “urmează a fi negociată”. Cu alte cuvinte, Consiliul Local nu ştia nici dacă şi nici câte acţiuni va primi de la administraţia judeţeană.

Print Friendly, PDF & Email