Ambulanţele judeţene, reorganizate în şapte servicii regionale

Serviciul Regional de Ambulanţă Vest va avea sediul la Timişoara

Cele 40 de Servicii Judeţene de Ambulanţă vor fi reorganizate în şapte Servicii Regionale, după modelul pilot realizat în 2009 prin comasarea Salvării Bucureşti cu cea din Ilfov.

Gruparea Serviciilor Judeţene de Ambulanţă pe regiuni va genera o intervenţie mai promptă

ambulanta mareUn proiect de hotărâre de guvern prevede înfiinţarea serviciilor regio­nale de ambulanţă Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Vest, Sud, Sud-Est, Nord-Est, la care se adaugă Bucureşti-Ilfov, prin reorganizarea unor ambulanţe jude­ţe­ne şi desfiinţarea altora. “La momentul actual, sistemul de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească din Româ­nia suferă de grave neajunsuri, care au fost semnalate de repetate ori. Proble­ma majoră o constituie separarea ad­ministrativă şi operativă între Servi­cii­le Judeţene de Ambulanţă din cadrul unei regiuni, ducând la disfuncţionalităţi grave în acordarea asistenţei medicale de urgenţă în zone apropiate din ace­eaşi regiune. Serviciile Judeţene de Ambu­lan­ţă funcţionează în zone administra­ti­ve bine determinate şi care nu permit organizarea intervenţiei în mod efi­cient. De multe ori, ambulanţa întârzie în diverse zone ale ţării, din cauza lipsei unei ambulanţe disponibile în zona administrativă respectivă, când la distanţe mici se află ambulanţe libere în zona administrativă limitrofă”, se arată, potrivit Mediafax, în nota de fundamentare a proiectului. În aceste condiţii, unica soluţie de remediere a problemelor de intervenţie şi de promp­titudine este gruparea Serviciilor Jude­ţene de Ambulanţă pe regiuni, susţin iniţiatorii proiectului.

Toate Serviciile Regionale de Ambu­lanţă vor fi instituţii publice cu perso­nalitate juridică în subordinea Minis­te­rului Sănătăţii, se mai arată în proiect.

Astfel, se înfiinţează Serviciul Re­gional de Ambulanţă Nord-Vest, prin reorganizarea Serviciului Ju­deţean de Ambulanţă Cluj şi desfiin­ţarea Ser­viciilor Judeţene de Ambu­lanţă Bihor, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Nă­săud şi Sălaj. Serviciul Re­gional de Ambulanţă Nord-Vest va avea sediul în Cluj-Napoca.

Serviciul Regional de Ambulanţă Centru va fi înfiinţat prin reorgani­za­rea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Mureş şi desfiinţarea Serviciilor Alba, Sibiu, Braşov, Harghita şi Covasna, urmând să aibă sediul în Târgu Mureş.

Serviciul Regional de Ambulanţă Vest, cu sediul în Timişoara, va fi înfiinţat prin reorganizarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Timiş şi des­fiin­ţarea Serviciilor judeţene Arad, Hu­nedoara şi Caraş-Severin.

Serviciul Regional de Ambulanţă Sud-Vest, cu sediul la Craiova, va fi înfiinţat, prin reorganizarea Servi­ciului Judeţean de Ambulanţă Dolj şi desfiinţarea Servi­ciilor Judeţene de Ambulanţă Mehe­dinţi, Gorj, Vâlcea şi Olt.

În privinţa Serviciului Regional de Ambulanţă Sud, proiectul prevede înfiinţarea acestuia prin reorganizarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova şi desfiinţarea Serviciilor Argeş, Călăraşi, Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa şi Ialomiţa, sediul urmând să fie în Ploieşti.

Serviciul Regional de Ambulanţă Sud-Est, care va fi realizat prin reorga­nizarea Serviciului Judeţean de Ambu­lanţă Constanţa şi desfiinţarea Servi­ciilor judeţene Brăila, Buzau, Galaţi, Vrancea şi Tulcea, va avea sediul în Constanţa.

Serviciul Regional de Ambulanţă Nord-Est, înfiinţat prin reorganizarea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Iaşi şi desfiinţarea Serviciilor Suceava, Botoşani, Vaslui, Neamţ şi Bacău va avea sediul în Iaşi, potrivit proiectului.

Personalul va fi preluat

Acelaşi proiect prevede că Servi­ciile Regionale de Ambulanţă înfiinţate prin reorganizarea Serviciilor Judeţene Cluj, Mureş, Timiş, Dolj, Prahova, Con­stanţa şi Iaşi asigură asistenţa medica­lă de urgenţă, transport sanitar asistat, consultaţii de urgenţă şi transport sa­ni­tar neasistat de pe raza judetelor res­pective. Acestea vor putea interveni şi în afara graniţelor administrative, în zone stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, pe principiul celei mai apro­piate resurse de caz, precum şi în situa­ţii de urgenţă, la dispoziţia dispeceratului.

Odată cu intrarea în vigoare a ho­tărârii de guvern, personalul din cadrul Serviciilor Judeţene de Ambulanţă, dar şi cel cu specialităţi medico-sanitare şi auxiliar-sanitar va fi preluat în totalita­te, în interesul serviciului şi cu ace­leaşi drepturi salariale, la Serviciile Re­gionale. Pentru personalul tehnic, eco­nomic, informatic, administrativ şi de deservire, preluarea se face cu respec­ta­rea normativului de personal în vigoare.

Finanţarea Serviciilor Regionale de Ambulanţă, inclusiv a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, dar pot fi fi­nanţate şi prin venituri proprii, donaţii şi sponsorizări.

Proiectul de hotărâre de guvern se află în dezbatere publică până la 22 septembrie.

Print Friendly, PDF & Email