Serviciul care supraveghează persoanele condamnate, aflate în libertate, a intrat în grevă

Ca formă de protest față de dezinteresul manifestat, de mai bine de doi ani, de Ministerul Justiției față de problemele din sistem

Palatul Dicasterial TimisoaraServiciul de Probațiune Timiș, care supraveghează sute de persoane condamnate, aflate în libertate, și-a încetat activitatea, asigurând doar o treime din activitate. Protestând astfel față de lipsa de interes a MInisterului Justiției la adresa volumului ridicat de muncă, a insuficienței personalului, mijloacelor logistice și bazei materiale, a necorelării salarizării și drepturilor personalului de probațiune cu rolul, complexitatea și riscurile activității de probațiune, reglementată prin Noile Coduri Penale.

 

Serviciul de Probațiune Timiș anunță că s-a alăturat, în 20 ianuarie, de la ora 12, protestului spontan manifestat de colegii din Serviciul de Probațiune București, așa cum au făcut majoritatea Serviciilor de Probațiune din țară, continuând protestul pe durata zilelor de 21 și 22 ianuarie,7 cu asigurarea unei treimi din activitate. „Protestul va fi continuat până la rezolvarea problemelor cu care se confruntă Serviciile de Probațiune de la nivelul întregii țări”, anunță, într-un comunicat trimis redacției, Mariana Drăgotoiu, șeful Serviciului de Probațiune Timiș.

Serviciul de Probațiune Timiș lucrează în acest moment cu peste 1600 de persoane condamnate, aflate în libertate, supravegherea acestora fiind asigurată de zece consilieri de probațiune aflați în activitate, o încărcătură de peste 160 de cazuri de supraveghere/consilier de probațiune, raportat la media europeana de 25 de cazuri de supraveghere/consilier de probațiune, după cum mai spun reprezentanții instituției. „Activitatea de supraveghere a acestor persoane este deosebit de complexă, incluzând punerea în executare a unor obligații precum munca în folosul comunității, desfășurarea de programe de reintegrare socială, includerea acestora în cursuri de școlarizare sau calificare profesională, supunerea la măsuri de control tratament și îngrijire medicală. La aceasta se adaugă activitatea de întocmire a referatelor și rapoartelor de evaluare solicitate de instanțele de judecată și organele judiciare, pe durata procesului penal sau pe durata supravegherii și multe alte activități specific”, adaugă Mariana Drăgotoiu.

Protestul are menirea să atragă atenția conducerii Ministerului de Justiție asupra volumul ridicat de muncă, generat de intrarea în vigoare a noilor Coduri Penale, asupra condițiilor deficitare în care această instituție își desfășoară activitatea, aici fiind amintite insuficiența personalului, a mijloacelor logistice și a bazei materiale, și asupra salarizării și drepturilor personalului de probațiune, care nu au fost corelate cu rolul, complexitatea și riscurile activității de probațiune, reglementată prin Noile Coduri Penale.

Problemele cu care sistemul de probațiune din România se confruntă au fost aduse la cunoștința Ministerului Justiției, în mod repetat, în ultimii doi ani, însă ele nu s-au constituit niciodată într-o prioritate reală pentru minister. La problemele noastre am primit doar declarații formale de susținere. Niciun demers nu s-a finalizat. Aceasta în condițiile în care permanent mesajul factorilor de decizie este acela ca sunt preocupați de asigurarea siguranței cetățenilor”, transmit reprezentanții Serviciului de Probațiune Timiș.

În susținerea acestor aspecte, menționează Memorandumul pentru adoptarea măsurilor necesare în vederea pregătirii intrării in vigoare a Noului Cod Penal, asumat de Guvern în 2013, cu un calendar al măsurilor care trebuiau luate în următorii trei ani.

Cu privire la Serviciul de Probațiune Timiș, se asuma angajarea de personal, eșalonat, astfel ca, la finalul anului 2016, serviciul să aibă 35 de persoane angajate. Deși Noul Cod Penal este în vigoare din februarie 2014, niciun post de consilier de probațiune nu a fost alocat serviciului nostru, așa cum nu au fost alocate nici altor servicii din țară”, declară Mariana Drăgotoiu. Adăugând că, în acest context, soluțiile amiabile au fost epuizate, încetarea activității reprezientând singura modalitate prin care pot atrage atenția asupra situației grave în care ne aflăm.

Serviciul de Probațiune Timiș solicită rezolvarea a șapte probleme:

1. Angajarea urgentă de personal și suplimentarea posturilor în cadrul sistemului de probațiune.

2. Repoziționarea consilierilor de probațiune în cadrul sistemului de justiție, în acord cu rolul pe care îl au în înfăptuirea actului de justiție, cu atribuțiile și sarcinile ce le revin conform legilor penale, în complexitatea și importanța muncii lor, precum și cu riscurile la care se expun în activitatea desfășurată.

3. Acordarea drepturilor similare cu ale celorlalte categorii de personal din cadrul sistemului de justiție.

4. Asigurarea efectivă a pazei sediilor, a bunurilor și a personalului de probațiune de către Jandarmeria Română.

5. Asigurarea unor condiții decente de muncă și a resurselor materiale necesare desfășurării activităților zilnice.

6. Demararea unor proceduri de modificare a legislației conexe probațiunii, care să conducă la crearea pârghiilor legislative pentru alocarea resurselor la nivelul comunității și intervenția interinstituțională în vederea asigurării protecției publicului și reintegrării sociale a persoanelor care au comis infracțiuni (Legea Asistenței Sociale, Codul Muncii, Legea privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă etc.).

7. Adoptarea regulamentelor de aplicare a legislației în materia probațiunii, corelată cu o simplificare a procedurilor de lucru.

Mariana Drăgotoiu mai spune că răspunsul Ministerului Justiției la solicitările consilierilor de probațiune, cu ocazia acestui protest, reflect lipsa de interes pentru problemele sistemului. Adăugând că „un element care să vină în întâmpinarea cerințelor noastre este acela de a trece pe ordinea de zi, în ședința săptămânală a Guvernului din 25 – 29 ianuarie, cele două acte normative necesare, Noul statut al personalului de probațiune și Regulamentul de funcționare a Legii 252/2013, privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune). De asemenea, stabilirea unei întâlniri cât mai urgente între reprezentanții Serviciilor de Probațiune și ministrul de Justiției, dna Raluca Prună, până la ședința de guvern programată pentru săptămâna viitoare, ar fi un pas necesar care ar demonstra declarațiile domniei sale, de prioritate strategică a sistemului de probațiune în strategia ministerială”.

Reprezentanții Serviciului de Probațiune Timiș afirmă că stă în puterea ministrului Justiției să emită un ordin ministerial, pentru extinderea schemei de personal, ca soluție viabilă a rezolvării problemei privind volumul exagerat de muncă a consilierilor de probațiune.

În lipsa unor măsuri și decizii concrete, ne menținem forma de protest asumată și reiterăm decizia noastră de a întreprinde toți pașii legali necesari în soluționarea problemelor cu care sistemul de probațiune se confruntă în prezent. Beneficiarul serviciilor de probațiune este comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, iar sprijinirea acestei instituții reprezintă una dintre verigile necesare îndeplinirii scopului pentru care Ministerul Justiției există (buna funcţionare a sistemului judiciar, asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti”, se mai arată în comunicatul Serviciului de Probațiune Timiș.

Print Friendly, PDF & Email