Şefii structurilor transferate autorităţilor locale sunt eliberaţi din funcţie de la 1 ianuarie

Proiectul de lege privind descentralizarea, iniţiat de vicepremierul Liviu Dragnea, prevede eliberarea din funcţie a tuturor şefilor şi adjuncţilor structurilor transferate autorităţilor locale, de la 1 ianuarie 2014, urmând ca primarii sau şefii de Consilii Judeţene să numească temporar conducători.

Eliberări din funcţii de la 1 ianuarie

Plen CJT Consiliul Judetean foto Cosmina„Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit prezentei legi, precum şi adjuncţii acestora se eliberează din funcţie”, se menţionează în proiectul de lege, citat de Mediafax. Proiectul de act normativ mai menţionează că, până la organizarea concursurilor pen­tru ocuparea posturilor de conducere care vor fi eliberate, preşedinţii de Consilii Judeţene sau primarii vor numi temporar conducătorii structurilor descentralizate.

De asemenea, în 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, unităţile ad­ministraţiei publice vor aproba prin ho­tărâre structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organi­za­re al structurilor preluate. Iar în ter­men de 30 de zile de la momentul re­organizării, preşedinţii de Consilii Ju­deţene şi primarii trebuie să declan­şeze procedurile pentru ocuparea posturilor de conducere.

În plus, proiectul de lege stabileşte că propunerea persoanelor pentru funcţiile de conducere a structurilor descentralizate aparţine preşedinţilor de Consilii Judeţene, urmând ca decizia să fie luată prin votul Consiliului Judeţean.

Iohannis: „Eliberarea din funcţie a şefilor deconcentratelor este necesară în urma descentralizării

Prim-vicepreşedintele P.N.L., Klaus Iohannis, a declarat marţi că eliberarea din funcţie a şefilor de deconcentrate este un lucru natural şi necesar pentru a fi schimbate rapor­turile juridice, menţionând că nu exclu­de ca unii să-şi piardă poziţia.

Klaus Iohannis a fost întrebat de ce a fost necesară eliberarea din func­ţie a şefilor deconcentratelor cuprinse în proiectul privind descentralizarea. „Este un lucru natural şi necesar, având în vedere că se schimbă raporturile ju­ri­dice. În momentul de faţă, directorii acestor direcţii au o relaţie de muncă, un contract de muncă cu ministrul de resort. Dacă respectiva direcţie trece în subordinea Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local, atunci, evident, se schimbă raportul juridic şi conducă­torul respectivei direcţii trebuie să aibă de la caz la caz un raport contractual fie cu Consiliul judeţean, fie cu Consi­liul Local”, a mai spus, citat de Media­fax, prim-vicepreşedintele P.N.L.

El a fost întrebat dacă nu există ris­cul ca actualii şefi ai deconcentra­te­lor să intre în panică în urma acestei mă­suri. „Nu cred că este cazul să apară panica, dar nici nu pot să exclud că unul sau altul îşi pierde funcţia şi va deveni altcineva director de direcţie”, a mai afirmat prim-vicepreşedintele P.N.L.

Klaus Iohannis a mai fost întrebat dacă şefii instituţiilor deconcentrate au aflat despre posibila eliberare a lor din funcţie. „Probabil, o să afle în timp util”, a replicat liderul liberal.

Instituţii care trec în subordinea Consiliilor Judeţene

Conform anexelor la proiectul de lege, Direcţiile pentru Agricultură, Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice şi Casele Agronomului se reorganizează într-o singură structură a Direcţiilor Agricole, care trec în subordinea şi sub autoritatea Consiliilor Judeţene.

De asemenea, Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu, Direcţiile Judeţene pentru Sport şi Tineret,  Palatele Copiilor sunt transferate la Consiliile Judeţene, în vreme ce clu­burile copiilor şi cluburile sportive şcolare sunt transferate Consiilor Locale.

Agenţiile Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a municipiului Bucureşti trec din subordinea Minis­terului Muncii în cea a Consiliilor Jude­ţene sau C.G.M.B., sub denumirea de Direcţiile Judeţene pentru Plata Bene­ficiilor de Asistenţă Socială.

Totodată, Agenţia Judeţeană pen­tru Protecţia Mediului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Filiala regională a Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, sunt transferate Consiliilor Judeţene şi C.G.M.B.

În plus, Direcţiile de Sănătate, Centrele judeţene de Aparatură Medi­ca­lă, Centrele de Diagnostic şi Trata­ment şi centrele medicale şi ambu­la­toriile de specialitate sunt reorganizate sub forma direcţiilor de sănătate pu­blică sub autoritatea Consiliilor Jude­ţene sau C.G.M.B.

Print Friendly, PDF & Email