SGG, acuzat că a blocat activitatea Asociației 15 Decembrie – Zi a Solidarității româno-maghiare

Asociația 15 Decembrie – Zi a Solidarității româno-maghiare, care îi are printre membrii fondatori pe Tőkés László, acuză Secretariatul General al Guvernului că i-a blocat acordarea personalității juridice, deşi este o asociaţie care militează pentru demnitatea Revoluției Române, pentru bunele relații interetnice şi pentru promovarea adevărului istoric

 

Înfiinţarea asociației „15 Decembrie – Zi a Solidarității române-maghiare” a fost anunţată în 15 decembrie 2021, la Timișoara. În Declarația de principii, membrii fondatori au arătat că vor milita pentru recunoașterea zilei de 15 decembrie 1989 drept primă zi a Revoluției române, vor sublinia faptul că Revoluția a început prin solidarizarea unor români și a unor maghiari în jurul pastorului și disidentului Tőkés László, vor promova memoria românilor și maghiarilor care au acționat împreună împotriva regimului comunist și vor afirma demnitatea Revoluției din decembrie 1989: „Am exprimat voința de a denunța acțiunile foștilor ofițeri de Securitate și nomenclaturiști de a nega autenticitatea Revoluției și provocările, tot ale lor, de creare de tensiuni interetnice, din anul 1990”, spun ei, acum.

Întrucât, conform legii, „înscrierea unei asociații folosind în denumirea sa cuvintele „național” sau „român” ori derivatele acestora se realizează numai cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului, în 30 decembrie 2021 au solicitat SGG acordul de folosire a numelui. „Subliniem că pentru noi, numele Asociației nu reprezintă o simplă etichetă de identificare. Ea sintetizează ideile principale care ne-au mobilizat: recunoașterea faptului că ziua de 15 decembrie 1989 constituie data de început al unei revoluții care reprezintă evenimentul fondator al democrației românești post-comuniste, şi momentul solidarizării unor români și maghiari în numele aspirației spre libertate este un eveniment astral care merită să fie valorificat istoric prin transformarea lui într-o zi a solidarității interetnice”, declară reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia mai spun că, în 7 ianuarie 2022, SGG le-a solicitat noi documente. „Deși pretențiile SGG erau abuzive în raport cu competențele sale și cu libertatea noastră de asociere, am făcut modificările și completările cerute. Au trecut luni de zile de la data când aveam dreptul la primirea acordului, dar biroul juridic al SGG ne-a anunțat, repetat, că «cererea noastră se află în lucru». În urma tergiversărilor SGG echivalente cu un refuz, am inițiat o petiție adresată Consiliului  Național pentru Combaterea Discriminării și am formulat o acțiune în contencios administrativ. Petiția noastră a fost dezbătută de CNCD în fond, iar la începutul lunii februare a.c. am fost oral informați că va fi soluționată abia la sfârșitul anului.”

Ultrior, au depus o plângere prealabilă în contencios administrativ la care spun nu au primit răspuns. La 29 septembrie 2022 au sesizat Curtea de Apel București, instanţă care, la 12 martie 2023, le-a respins acțiunea, catalogată a fi neîntemeiată. „Prin adresa datată 20 ianuarie 2023 (ajunsă la noi cu data poștei, abia la 9 februarie a.c.), Secretariatul General al Guvernului ne-a comunicat  refuzul său de a  elibera acordul privind folosirea denumirii «15 Decembrie – Zi a Solidarității româno-maghiare». Argumentul său principal este, cităm: «titulatura propusă (…) poate produce confuzii în raport cu datele realității, care arată că revolta anticomunistă din țara noastră a debutat pe data de 16 decembrie 1989, zi unanim acceptată ca dată de început a Revoluției Române»”, spun reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia susţin că SGG nu are nici competența, nici pregătirea pentru a stabili „adevărul” cu privire la „data de început” a revoluției: „Revine istoricilor stabilirea semnificației acestei date, iar unor actori civici, precum noi, să milităm pentru o interpretare sau alta”.

„Negarea libertății noastre de asociere prin refuzul acordării dreptului de folosire a numelui șochează nu doar prin actul ca atare, ci și prin maniera în care a fost făcută: prin amânări, prin tergiversări, prin pretexte puerile, prin răsturnarea ordinii firești în emiterea actelor administrative, prin desconsiderarea obligațiilor SGG, prin argumente care desconsideră inteligența noastră. SGG s-a comportat asemenea unui vătaf care consideră drepturile și libertățile fundamentale drept un domeniu asupra căruia își poate exercita arbitrar voința, iar pe solicitanți, demni de dispreț. Un astfel de comportament, inadmisibil, este incompatibil cu demnitatea funcției de Secretar General al Guvernului”, declară membrii fondatori ai asociației: László Tőkés, Gabriel Andreescu, Előd Kincses, Florian Mihalcea şi Zsolt Szilágyi.

Aceştia îi cer prim-ministrului Nicolae Ciucă demiterea lui Marian Neacșu de la conducerea SGG, iar liderilor partidelor de guvernământ PSD, PNL și UDMR le solicită să intervină „în acest caz de încălcare a libertăților fundamentale de o asemenea gravitate, de o manieră atât de arogantă, în legătură cu subiecte atât de sensibile.”

 

Print Friendly, PDF & Email