Se pregăteşte modificarea Legii achiziţiilor publice

Un act legislativ de o importanță vitală pentru asigurarea unei concurențe reale între firmele – atenţionează Freedom House România

ANRMAP siglaUn prim draft al noii legi a achizițiilor publice a fost pus în dezbatere publică de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

 

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a publicat în 2 martie Proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului, din 26 februarie 2014, privind achizițiile publice, și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.
Această lege, spun, într-un comunicat, reprezentanţii Freedom House România, este de o importanță vitală pentru asigurarea unei concurențe reale între firmele care concurează pe o piață de achiziții publice, evaluată la 15 miliarde euro anual, care să ducă la eficientizarea cheltuielilor publice, la diminuarea birocrației, la asigurarea transparenței procedurilor şi la prevenirea sau detectarea conflictelor de interese, corupției sau altor infracțiuni în legătură cu achizițiile publice.

Noua lege, mai spun aceştia, va înlocui OUG 34/2006, modificată de foarte multe ori prin alte ordonanțe de urgență, și va fi corelată cu alte legi importante precum Legea finanțelor publice, Legea 78/2000, privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Legea 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, şi Noul Cod Penal.
Potrivit ANRMAP, cei care doresc să formuleze propuneri și observații cu privire la proiect le pot trimite în format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anrmap.ro sau pe adresa instituției: b-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, Palatul CFR, etaj 4. Proiectul va fi dezbătut și în Comitetul interministerial pentru realizarea reformei cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice, în vederea definitivării formei finale care va fi înaintată spre aprobare în Guvern.

Print Friendly, PDF & Email