Săpatul de gropi în cimitirele Timișoarei, indexat în raport cu rata de inflație

Cimitir TimisoaraRata de inflație calculată de B.N.R. se pare că are aplicabilitate nu doar în lumea celor vii, Primăria Timișoara pregătindu-se să indexeze în raport cu această rată tarifele pentru serviciile funerare și a tarifele pentru permisele de lucru în cimitirele aparținând Municipiului Timișoara. Unii consilieri locali spun că o variantă mult mai bună ar fi fost ca Primăria să-și țină ca atribuție proprie concesionarea de locuri de veci, nu să dea cimitirele spre administrare unor privați.

 

Inflație ce transcede granița vieții

Primăria Timișoara intenționează să implementeze, în perioada urmă­toare, majorarea pentru anul 2014 a ta­rifelor pentru serviciile funerare, a ta­rifelor pentru permisele de lucru și a tarifelor de concesionare a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Municipalității, cu 3,98% reprezentând rata de inflație stabilită pentru anul 2013. Astfel, săpatul unei gropi pentru un adult crește de la 209 lei la 218 lei, iar pentru copii de la 106 lei la 111 lei. Ta­riful de înhumare pentru adulți, per­ceput pe sicriu, crește și el, de la 183 de lei, la 190 de lei, închirierea de masă de catafalc, pe zi, crește de la 20 la 21 de lei, deschiderea sau închiderea ca­voului crește de la 455 de lei la 473 de lei, iar tariful de reînhumare după șap­te ani, perceput pe „unitate de ose­minte” crește de la la 172 la 179 de lei.

Inventarierea locurilor de veci, în lucru de trei ani

Luna trecută, conducerea Primă­riei vorbea despre pierderi de mai bine de un milion de euro înregistrate la bugetul local în urma ineficientei ges­tionări a cimitirelor. În acest context, este greu de înțeles de ce Primăria nu și-a menținut ca atribuție a unui com­partiment propriu concesionarea locu­rilor de veci din cimitirele Timișoarei, care, spun mai mulți consilieri locali este o activitate foarte bănoasă. Aceiași aleși locali spun că Primăria Timișoara a optat pentru varianta mai puțin avantajoasă a concesionării cimitirelor către operatori privați, care, probabil, este o variantă mai comodă.

„Acum, dacă mă întrebați dacă așa, cu concesionarea cimitirelor, ac­tivitatea de administrare a cimitirelor este profitabilă pentru Primărie, aș spu­ne că da, probabil că este profita­bi­lă, dar pentru unii angajați din Primă­rie”, spune consilierul local P.D.-L. Si­mion Moșiu. Acesta acuză că nu exis­tă interes pentru gestionarea locurilor de veci de către Primărie, „pentru că e mai comod să se lucreze așa, cu două trei persoane, și lucrurile să rămână în ceață. Pe timpul campaniei electorale criticau fosta administrație, dar acum fac exact la fel. E, de asemenea, greu de înțeles de ce Primăria a fost de acord cu atribuirea pazei cimitirelor unor firme private, și nu se putea ocupa Poliția Locală de această activitate. Să nu se mire nimeni dacă peste ceva timp inspectorii Primăriei și polițiștii locali nu vor mai putea pune piciorul în cimitirele concesionate”, mai spune consilierul Simion Moșiu.

În ceea ce privește administrarea cimitirelor, o parte dintre consilieri lo­cali le-au amintit reprezentanților Mu­nicipalității de o inițiativă despre care nu s-a mai auzit aproape nimic în ulti­mii ani. Este vorba despre ceea ce se anunța în 2008 ca fiind o premieră na­țională – realizarea unei baze de date electronice cu concesionarii de locuri de veci în cimitirele Timișoarei. Cu aju­torul unui astfel de instrument, s-ar putea combate fenomenul de comerț ilegal cu locuri de veci. Consilierul local Simion Moșiu spune că, teoretic, la această bază de date se lucrează din 2008, deci ar fi trebuit terminată de multă vreme. „Se numără de cel puțin trei ani mormintele și nu se mai ajunge la un rezultat. Ori de câte ori facem interpelări pe această temă, oficialii Primăriei dau din colț în colț”, preci­zează Simion Moșiu.

Print Friendly, PDF & Email