Şansele de câştig ale clienţilor cu credite în franci elveţieni variază în funcţie de context şi instanţă

credite franciDupă faza de proteste de stradă, tot mai mulţi timişeni care s-au considerat nedreptăţiţi de prevederile abuzive ale unor contracte de credit sau care au avut de suferit din cauza aprecierii masive a francului elveţian îşi caută dreptatea în instanţă. Iar unii, chiar la Curtea Constituţională. Şansele de câştig variază, însă, în funcţie de context şi instanţă.

 

Curtea Constituţională respinge extinderea noilor prevederi legale asupra creditelor vechi

Zilele trecute, Curtea Constituţională a făcut public un aviz dat într-un dosar în care a fost sesizată în urma unei solicitări pe tema unor prevederi legale legate de contracte de credit abuzive făcute din vestul ţării, de la Tribunalul Timiş. Este vorba de un proces în care mai mulţi justiţiabili acuză faptul că o serie de prevederi adoptate în 2010, menite să restrângă numărul clauzelor abuzive din contractele de credit, nu se aplică retroactiv şi creditelor contractate înainte de 2010. Astfel, se aduce în discuţie faptul că toate contractele de credit, “fiind cu executare succesivă, se creează o discriminare între consumatorii contractelor de consum care au încheiat contracte înainte de intrarea în vigoare a prevederilor din 2010, şi cei care au încheiat contracte după intrarea în vigoare a acesteia, deşi toţi consumatorii se bucură de acelaşi nivel ridicat de protecţie reglementat de Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”.

Totodată, se mai spune că instituţiile bancare nu au respectat dispoziţiile legale şi au introdus şi alte clauze în defavoarea consumatorului sau prevederile legale au primit interpretări diferite celor avute în vedere de legiuitor, iar aceste prevederi permit instituţiilor bancare să profite de lipsa de cunoştinţe juridice a consumatorului.

În acelaşi dosar se mai aduc şi argumente “macro”, în sensul că se susţine că restrângerea aplicării prevederilor din 2010 favorizează băncile şi a fost decisă la solicitarea atât a reprezentanţilor Comisiei Europene, prin Memorandumul de înţelegere ca precondiţie pentru eliberarea următoarei tranşe de împrumut necesară pentru finanţarea deficitului bugetar, cât şi de reprezentanţii FMI: “Or, aceste imixtiuni exterioare în activitatea legislativului intern în scopul realizării intereselor economice a unor grupuri bancare aduc atingere suveranităţii statului.”

Prin decizia publicată recent, CCR se arată insensibilă la aceste argumente, respingând solicitarea făcută de pe rolul Tribunalului Timiş, deşi menţionează că petiţionarii “au învestit instanţa de judecată pentru a constata caracterul nejustificat al refuzului de a soluţiona reclamaţia de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Timiş şi faptul că petiţia sa nu a fost soluţionată în termenul legal atât de către comisariat, cât şi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului. Totodată, au solicitat instanţei să soluţioneze în mod direct petiţia, respectiv să constate faptul că există clauze abuzive în contractul de credit şi în actul adiţional şi încălcări ale prevederilor legale.”

Câştig de cauză la Judecătorie

Cu toate că lupta judiciară cu băncile nu a avut câştig de cauză în sesizarea trimisă CCR, există în Timiş şi precedente în care instanţele au admis sesizările unor creditori sufocaţi de creditele contractate în franci elveţieni. Astfel, doi poliţişti din Timiş au câştigat  recent la Judecătoria Timişoara procesul cu o bancă comercială, după o restructurare a creditului care, în loc să-i ajute, i-a pus în situaţia să plătească cu 27.000 de franci elveţieni în plus. În urma deciziei Judecătoriei Timişoara, cei doi justiţiabili vor plăti o dobândă de doar 2% în loc de 8%.

“Clauza prevăzută la art. 3.7 din contract creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul reclamanţilor şi contrar cerinţelor bunei-credinţe , întrucât această clauză conferă dreptul băncii de a modifica dobânda unilateral fără un motiv întemeiat şi specificat în contract şi fără să fie individualizate în contract elemente obiective în funcţie de care să opereze această modificare, motiv pentru care instanţa va constata caracterul abuziv al clauzei prevăzute de art. 3.7. din contractul de credit, cu consecinţa modificării clauzei în sensul respectării prevederilor legale”, se arată în motivarea Judecătoriei Timişoara, în procesul finalizat în acest an.

“Este greu de spus care sunt şansele de câştig ale unor procese cu băncile comerciale, pe chestiuni legate de clauze abuzive sau pe probleme generate de aprecierea francului elveţian. Probabil pentru a nu fi confruntate cu un număr foarte mare de procese, unele bănci s-au arătat dispuse să vină în întâmpinarea clienţilor şi să preia o parte din costuri. În alte cazuri, şi clienţii şi-au dat seama că nu se justifică toate cheltuielile mari aferente unui proces. Să sperăm că stabilizarea cursului va normaliza această situaţie”, ne-a declarat economistul timişorean Nicolae Ţăran.

Print Friendly, PDF & Email