S.R.L.-urile la care Consiliul Judeţean e acţionar, analizate de încă o comisie

Deşi promitea renunţarea la implicarea în societăţi comerciale, C.J.T. îşi mai înfiinţează o societate

Cu toate că dă asigurări de cinci ani că va renunţa la participarea ca acţionar în diverse societăţi comerciale de la care nu obţine profit, Consiliul Judeţean nu a realizat nimic concret în acest sens în ultimii ani. Acum conducerea C.J. Timiş nu doar că nu dă semne că intenţionează să-şi lichideze portofoliul de acţionariate inutile, ci vrea să-şi mai înfiinţeze o societate – de data aceasta un service, care să se ocupe de toate maşinile pe care le foloseşte în Timişoara şi în judeţ Consiliul Judeţean.

O nouă comisie de analiză

consiliul judeteanDe când a început criza economică, în 2008, Consiliul Judeţean a analizat portofoliul de societăţi comerciale la care este acţionar şi a decis să lichideze parteneriatele care nu-i aduceau niciun fel de profit, sau care generau pierderi. Deşi au trecut aproape cinci ani de atunci, Consiliul Judeţean nu a reuşit să facă nimic concret în acest sens, cu excepţia iniţierii desfiinţării societăţii APCAN, care oricum nu mai funcţiona. De atunci, aproape în fiecare an Consiliul Judeţean înfiinţează o Comisie care să analizeze situaţia societăţilor la care este acţionar Consiliul Judeţean, pentru ca, în funcţie de deciziile acestei Comisii, să se ia decizia vânzării pachetului de acţiuni, respectiv a eventualei lichidări a unor societăţi, în cazul în care Consiliul Judeţean este acţionar majoritar la ele.

Din păcate, totul s-a oprit de fiecare dată la nivel de înfiinţări de comisii, fără să se mai întâmple altceva şi fără să se prezinte clar concluziile eventualelor analize realizate de către respectivele comisii. Şi actuala conducere a Consiliului Judeţean pare să urmeze aceeaşi strategie, la următoarea şedinţă de plen a C.J.T. consilierii judeţeni urmând să voteze un proiect de hotărâre care vizează înfiinţarea unei noi comisii care să inventarieze şi să analizeze situaţia economico-financiară a acestor societăţi. Conform proiectului de hotărâre publicat zilele trecute, judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean deţine acţiuni la următoarele societăţi: SC Drumco SA (30% participaţie CJT faţă de totalul capitalului social), SC Inter Center Service SA (45,62%  participaţie CJT faţă de totalul capitalului social), SC Aviaţia Utilitară SA Timişoara (100% faţă de totalul capitalului social), SC Timgaz SA Buziaş (0,6966% participaţie faţă de totalul capitalului social), SC Apcan SA Timiş (91,42% participaţie CJT faţă de totalul capitalului social), SC Schilift SRL (32,7964 % participaţie faţă de totalul capitalului social) şi SC Aquatim SA  (0,1174% participaţie CJT faţă de totalul capitalului social).

Consiliul Judeţean recunoaşte din nou că nu obţine profit din acţionariate

MARIUS MARTINESCU 2(1)Motivul pentru care C.J.T. a prelungit până acum statutul său de acţionar în aceste socie-tăţi rămâne un mister, mai ales că şi acum Consiliul Judeţean recunoaşte că, având un statut de acţionar minoritar, nu se poate implica în niciun fel în luarea de decizii în aceste societăţi şi că nu obţine mai nimic din dividente. „Având în vedere aportul minoritar la capitalul social (cu excepţia SC „Aviaţia Utilitară” SA) nu suntem în măsură să influenţăm strategia şi activitatea societăţilor în cauză, iar veniturile pe care le putem ob-ţine din dividente sunt nesemnificative. În plus, există şi o serie de nereguli în ceea ce pri-veşte poziţia noastră în raport cu societăţile comerciale la care suntem acţionari/asociaţi, aspecte care au fost sesizate în cadrul comisiilor de specialitate, în plenul Consiliului Jude-ţean cât şi prin Decizii ale Curţii de Conturi”, menţionează reprezentanţii Consiliului Judeţean.

Într-adevăr, în penultimul raport de control, Curtea de Conturi menţiona că parteneriatele C.J. Timiş cu diverse societăţi comerciale au fost gestionate necorespunzător. “Din documentele puse la dispoziţia echipei de audit, a rezultat că reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş, în Adunările Generale ale Acţionarilor şi în Consiliile de Administraţie ale societăţilor comerciale din subordine, nu au informat Consiliul Judeţean, nu au raportat sau nu au întreprins alte măsuri şi nu au formulat propuneri cu privire la situaţia patrimonială şi poziţia financiară a entităţilor menţionate, precum şi la stadiul realizării obiectivelor asocierilor în cauză”, se arăta în documentul structurii de control. Mai mult, spuneau cei de la Curtea de Conturi, C.J. Timiş, în calitate de acţionar sau asociat, la aceste societăţi, deţinând o participare în sumă de 11.664.613 lei, nu a fost în măsură să exercite eficient, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile asupra participaţiilor deţinute la societăţile comerciale la care este acţionar sau asociat.

„Impulsionat” şi de această constatare, Consiliul Judeţean a ajuns din nou la concluzia că se impune stabilirea unei comisii speciale pentru analizarea situaţiei economico-financiare a societăţilor la care Judeţul Timiş este acţionar sau asociat „care să conducă la îmbunătă-ţirea strategiei şi activităţii societăţilor în cauză, precum şi la obţinerea unor venituri din dividente semnificative în raport cu capitalul social investit de Judeţul Timiş.” Comisia specială va demara negocierile pentru achiziţionarea de acţiuni şi părţi sociale astfel încât Judeţul Timiş să deţină pachetul majoritar de acţiuni sau părţi sociale în aceste societăţi sau cesionarea acţiunilor  şi părţilor sociale în vederea ieşirii judeţului Timiş din aceste socie-tăţi. Totodată, Comisia va prezenta rezultatul negocierilor şi va supune aprobării plenului Consiliului Judeţean propunerile de achiziţionare sau cesionare a acţiunilor şi părţilor sociale deţinute de Judeţul Timiş în aceste societăţi.

„De multă vreme se vorbeşte despre faptul că e cazul ca, la nivelul Consiliului Judeţean, să se clarifice situaţia participării C.J.T. în aceste societăţi comerciale. Este cazul să se facă ordine pe acest plan, trebuie să se realizeze analiza rezultatelor financiare ale acestor societăţi şi să se decidă strict în funcţie de aceste rezultate”, ne-a declarat consilierul judeţean P.D.-L. Marius Martinescu.

C.J.T. Service

Totuşi, în ciuda deciziei asumate teoretic, cel puţin, de a pune punct parteneriatelor neprofitabile şi ignorând opiniile unor consilieri judeţeni care consideră că rolul C.J.T. este unul strict administrativ, nu antreprenorial, Consiliul Judeţean şi-a anunţat zilele trecute decizia de a înfiinţa o nouă societate. Este vorba de un S.R.L. profilat pe… reparaţii auto. Respectiva societate ar urma să funcţioneze în subordinea Direcţiei de Prestări Servicii Timiş şi a Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş. C.J.T. susţine că este nevoie de această societate, întrucât în parcul propriu al Consiliului Judeţean Timiş, al serviciilor şi instituţiilor publice finanţate din bugetul judeţului Timiş se află circa 180 autovehicule. C.J. Timiş a solicitat efectuarea unei analize privind costurile anuale pentru asigurarea funcţionalităţii acestora şi luarea măsurilor necesare în vederea reducerii costurilor de întreţinere şi reparaţii pentru parcul auto deţinut de Consiliu şi de instituţiile subordonate. Astfel, a fost analizată situaţia privind cheltuielile cu privire la reparaţia şi întreţinerea autovehiculelor şi s-a ajuns la concluzia că în ultimul an s-au cheltuit peste 1.000.000 de lei pentru reparaţii. Totodată, din analiza efectuată s-a constatat ca au fost multe cazuri în care perioada necesară asigurării reparaţiilor a fost prea lungă, acest lucru „influenţând în mod negativ desfăşurarea în condiţii normale a activităţii.” În acest context Consiliul Judeţean a considerat oportună organizarea şi operaţionalizarea unui service auto care să deservească parcul auto al C.J.T. şi instituţiile subordonate, în scopul reducerii cheltuielilor pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii . Partea interesantă e că respectiva societate va fi „policalificată” şi se va ocupa în paralel şi cu… servicii de curăţenie, Consiliul Judeţean motivând că, „pe fondul reducerii de personal din ultimii ani a fost necesară externalizarea serviciilor de curăţenie către firme de curăţenie, fapt ce a dus la creşterea costurilor.” Prin urmare, „pentru reducerea cos-turilor, stabilizarea personalului şi eficientizarea activităţii s-a considerat oportună şi necesară înfiinţarea în cadrul noii societăţi, ce urmează a fi înfiinţată şi a unui serviciu specializat care să asigure servicii de calitate la costuri mai mici.”  Societatea „de curăţenie şi service” se va numi Service Cons Prest SRL. „Noi am făcut o analiză a costurilor pentru reparaţiile auto şi pe baza acestei analize s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să se înfiinţeze o societate proprie a Consiliului Judeţean care să se ocupe de aceste lucrări. Înfiinţarea urmează să fie aprobată de Consiliul Judeţean şi asociaţi vor fi Direcţia de Prestări Servicii, cu 50% din acţiuni şi Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene, cu 50%”, ne-a declarat Gheorghe Mirel, directorul Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene. Capitalul social al societăţii va fi de 2.000.000 lei, divizat în 20.000 de părţi sociale. Capitalizarea societăţii se va face din bugetul Consiliului Judeţean, iar pentru desfăşurarea activităţii se va achiziţiona o hală de producţie.

Print Friendly, PDF & Email