S-a ales praful de planul construcţiei simultane a trei spitale, la Timişoara

spital louis turcanu 2În urmă cu un an, înainte de adoptarea bugetului, oficialii Primăriei Timişoara promiteau că în 2013, la Timişoara vor demara, simultan, lucrările pentru trei investiţii majore în domeniul medical: Institutul Oncologic, o nouă clădire pentru Spitalul de Copii “Louis Ţurcanu” şi un spital regional pe Calea Torontalului, prin parteneriat public-privat. Se poate spune că s-a ales praful de aceste proiecte. Şi nici perspectivele pentru anul viitor nu sunt mai îmbucurătoare. Deputatul P.D.-L. Alin Popoviciu spune că sunt şanse mari ca Guvernul să aloce Timişoarei pentru investiţii majore, nu doar în domeniul medical, ci, în general, aceleaşi sume alocate din bugetul pe 2013. Adică, zero lei.

 

Începutul lucrărilor la “Louis Ţurcanu”, estimat “prin aprilie”. Dacă sunt bani.

Primul proiect pe lista de inves­tiţii majo­re în domeniul medical a fost, în acest an, construcţia noului corp al Spita­lulului “Louis Ţurcanu”. Nici acesta n-a primit niciun leu în proiec­tul de buget iniţial, şi abia după inter­venţii repetate Guvernul a alocat cinci mi­lioane de lei, cu care era evi­dent că nu se putea face mare lucru.

În urmă nu au rămas decât con­tre politice în U.S.L., după ce depu­ta­tul P.S.D. de Timiş Sorin Grindea­nu a susţinut, anticipând probabil ce se va confirma zilele viitoare, că exis­tă riscul ca Guvernul să nu mai aloce alte sume din bugetul pe anul viitor, în condiţiile în care nu s-au cheltuit ba­nii pri­miţi până acum. Motivul întâr­zierii, susţine Sorin Grindeanu, era legat de activitatea destul de lentă a funcţio­na­rilor Municipalităţii care trebuia ca până în această toamnă să finali­ze­ze procedura de licitaţie. “Ne va fi di­ficil la sfârşitul anului, când se va pu­ne problema bugetului pe 2014, ca eu împreună cu colegii din Parla­ment, cu primarul şi preşedintele C.J. Timiş să ne ducem să le spunem să ne mai dea bani. Cu certitudine, o să vină replica «voi nu i-aţi cheltuit nici pe cei cinci milioane pe care vi i-am dat pe 2013». Ne va fi de două ori mai greu să convingem”, declara deputatul ti­mişorean, uitând că nici pe bugetul ini­ţial din 2013, când nu era actualul con­text, Guvernul nu a alocat vreun leu pentru acest obiectiv de investiţii.

În replică, edilul Nicolae Robu a apreciat că studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic eferente spitalului au fost finalizate “în timp record”. 

Între timp, când a devenit evi­dent că nu se mai poate face nimic concret în acest an, s-a început să se tatoneze terenul, pentru ca opinia publică să se obişnuiască cu ideea că nici anul viitor acest obiectiv de investiţii, declarat “prioritate zero” în campania electorală din 2012, nu va primi mare lucru de la buget. “Haideţi să ne aducem aminte cum s-a pus pro­blema cu finanţarea Spitalului de Copii. Premierul Victor Ponta spu­nea: «Domnul primar, cum facem? 80% puneţi dumneavoastră şi 20% pu­nem noi?» Şi eu îi răspundeam: «Îmi place cum sună aceste cifre, dar le-aş inversa, dumnevoastră, 80% şi Primă­ria, 20%». Sigur, glumeam între noi, nu s-a stabilit un raport, dar în discu­ţia sobră era clar că cel puţin 50% din valoarea obiectivului trebuie asigu­rată din venituri proprii”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Acesta mai spune că abia prin aprilie se va trece efectiv la primele lucrări pe teren: “Poate, în mai, nici nu ştiu dacă în aprilie”. Dar, apreciază primarul Timişoarei, nu e nimic tra­gic în ceea ce s-a întâmplat. Aceasta este însă varianta optimistă, în care se vor găsi banii efectivi pentru de­mararea investiţiei, bani pe care e mai mult ca sigur că Guvernul nu-i va aloca din bugetul pe anul viitor.

Construcţia Institutului Regional de Oncologie, amânată fără termen

Un alt obiectiv care, în decem­brie 2012, era indicat de Primăria Timişoara ca având demarare sigură în acest an, este de acum celebrul Institut Regional de Oncologie. Deşi anul trecut, pe perioada campaniei, existau promisiuni ferme legate de iminenta demarare a construcţiei In­stitutului Regional de Oncologie, în clădirea din Calea Torontalului, în ca­re, de ani de zile, se dorea realiza­rea unui nou sediu pentru Spitalul Muni­cipal, Ministerul Sănătăţii a lăsat să se înţeleagă că, deocamdată, nu exis­tă disponibilităţi financiare, prioritar fiind Institutul Oncologic de la Iaşi. 

De altfel, Ministerul Sănătăţii refuză să răspundă la interpelările pe această temă făcute de către unii  parla­men­tari de Timiş. De exemplu, depu­tatul timişean P.D.-L. de Timiş Cor­nel Sămărtinean a realizat în acest an două interpelări pe această temă. Una dintre ele a fost realizată în iunie şi cealaltă, în septembrie şi, deşi trebuia să răspundă în termen de 30 de zile, Ministerul Sănătăţii a “uitat” de această obligaţie legală. “Bugetul pe anul 2013 a devenit unul al marilor promisiuni, după ce pe par­cursul anu­lui trecut noii reprezen­tanţi ai admi­nistraţiei locale şi miniş­trii U.S.L. au dat asigurări că 2013 va fi, pentru Ti­mişoara, anul marilor proiecte. Pre­zentul demonstrează în­să cu totul alt­ceva. Municipiul Timi­şoara şi judeţul Timiş sunt cvasi-ab­sente din listele de investiţii pe seg­mentul sănătate. O promisiune uitată de Ministerul Sănă­tăţii este cea le­gată de alocarea unei sume pentru demararea construcţiei Institutului Regional de Oncologie Timişoara”, spune Cornel Sămăr­tinean.

Constrâns de aceste întrebări, ministrul Eugen Nicolăescu a declarat: “Căutăm finanţare, dar nu sunt bani. Am convenit cu primarul Nicolae Robu să facă o nouă hotărâre prin care să prelungească perioada în care spitalul să fie în proprietatea Ministerului Sănătăţii, astfel încât acea clădire să rămână la dispoziţia noastră până identificăm sursa de finanţare”.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, după ce a fost elaborată documentaţia tehnico-economică aferentă promo­vării şi aprobării obiectivului de inves­tiţii, construcţia, teoretic, poate de­ma­ra, dar în funcţie de evoluţia pro­cesu­lui bugetar şi de posibilităţile de susţi­nere a costurilor necesare reali­zării acestuia, potrivit duratei de rea­lizare rezultate din studiul de feza­bi­litate. Este o declaraţie reprezenta­tivă pen­tru limbajul de lemn, care nu trans­mi­te nimic. Practic, în momentul de faţă, nu se ştie un termen concret pen­tru demararea acestei investiţii, dată ca sigură la sfârşitul anului tre­cut, înainte de adoptarea bugetului.

Proiecte foarte costisitoare

spital calea torontalului 1Deşi exista scepticism, justificat de altfel, după cum s-a demonstrat ul­terior, şi cu privire la demararea in­vestiţiilor de mult promise de la Spitalul “Louis Ţurcanu” şi la Institutul Regio­nal de Oncologie, Primăria Timişoara a reluat la sfârşitul anului trecut dis­cuţiile legate de construirea unui al treilea spital în zonă.

Este vorba despre readucerea în actualitate a proiectului cu privire la un spital regional, care urma să fie construit de Guvern printr-un parte­neriat public-privat, în apropiere de locaţia din Calea Torontalului, unde se doreşte realizarea Institutului de On­cologie. „Se precipită lucrurile în pri­vinţa realizării la Timişoara şi Bucu­reşti a unui spital în parteneriat public-privat al Ministerului Sănătăţii cu un investitor privat. Am comunicat acor­dul de principiu pentru ca Timi­şoara să intre în acest proiect. Am dat deja în lucru, anticipativ, şi analiza de am­plasament. Locaţia va fi Calea Toron­talului, acolo unde s-a vorbit, în timp, despre un spital regional. Fosta clădire a Spitalului Municipal va deveni Insti­tut Oncologic”, declara, acum un an, primarul Nicolae Robu.

Între timp, nimeni nu a mai spus nimic despre acest proiect, care conti­nuă să rămână unul exclusiv pe hârtie, şi la nivel de intenţii.

Ideea realizării unui spital regional nu este nouă. De-a lungul ultimilor ani, autorităţile locale, dar şi cele centrale au avut propuneri de parteneriate pu­blic-privat legate de realizarea unei ast­fel de unităţi. Aceste propuneri nu s-au concretizat tocmai din cauza atitudinii manifestate de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Casa Naţională de Asigu­rări de Sănătate, cărora companiile sau consorţiile dornice să investească în acest spital le-au cerut o situaţie legată de evoluţia plăţii pe caz de pacient rezolvat, pentru a-şi face un plan de afaceri realist. Investitorii s-au izbit de un refuz categoric. Or, ţinând cont de acest istoric, este destul de ciudat că proiectul construcţiei acestui spital regional prin parteneriat public-privat a fost reluat în contextul “dorinţei” Ministerului Sănătăţii de a sprijini acest proiect, ştiindu-se experienţele trecute, precum şi faptul că Ministerul Sănă­tăţii nu finanţează nici proiecte prio­ritate zero, cum e cazul construc­ţiei efective a noului corp de clădire de la Spitalul “Louis Ţurcanu”.

Alin Popoviciu: “Nu cred că va fi aprobat vreun amendament la buget pentru investiţii în Timişoara”

Alin PopoviciuDeputatul P.D.-L. Alin Popoviciu spune că este extrem de mică şansa ca bu­getul pe 2014 să aibă vreun amenda­ment aprobat pentru investiţii la Timişoara. “Guvernul nu va da bani, atâta timp cât şi conducerea C.J. Timiş, şi a Primăriei nu par interesate de acest lucru şi nu sunt băgate în seamă la nivel central. Acesta este ade­vărul, care acum e cosmetizat prin decla­raţii de genul «nu avem nevoie de ajutor de pe plan central», sau poziţii precum cele ale preşedintelui C.J. Timiş, Titu Bojin, care spune că, oricum, Timişul s-a obişnuit să dea bani la buget şi să nu primească.”

Parlamentarul timişean mai spune că este extrem de ciudat ca administraţia judeţeană şi cea municipală să contracte­ze credite şi să nu se zbată să obţină finan­ţări de pe plan central. “În aceste zile, ma­joritatea preşedinţilor de Consilii Jude­ţe­ne şi majoritatea primarilor din munici­piile mari sunt prezenţi la Bucureşti, se agită, pentru a nu fi ignoraţi la adoptarea bugetului. Nu este şi cazul Timişului şi al Timişoarei. Nu este normal ca şi C.J. Timiş, şi Primăria să contracteze credite de 50 sau 20 de milioane de euro, în loc să atragă bani de pe plan central”, mai spune Alin Popoviciu.

Print Friendly, PDF & Email