Rudele poliţiştilor răniţi în misiune pot fi angajate în M.A.I.

Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect de lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii privind Statutul poliţistului. Astfel, rudele poliţiştilor decedaţi sau răniţi în misiune pot fi angajate în M.A.I.

 

politistiProiectul de lege de aprobare a O.U.G. 66/2013 a fost adoptat cu 98 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” şi trei abţineri, anunţă Mediafax. Potrivit proiectului de lege, la cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale M.A.I. În plus, tot la cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acesteia în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită fără examen sau concurs în funcţii de poliţist.

Ordonanţa Guvernului mai preve­de, la articolul 37, înmatricularea copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului încadrat într-un grad de invaliditate în instituţii­le de învăţământ ale M.A.I. De asemenea, copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate, precum şi soţul sau soţia acestuia, pot fi numiţi în funcţii de poli­ţist sau angajaţi ca personal contractual, fără examen sau concurs, în unităţi ale M.A.I., dacă îndeplinesc condiţiile legale.

Identificarea funcţiei, în vederea numirii respective sau a angajării se face ţinând cont de studiile solicitan­tului şi de cerinţele postului.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în calitate de for decizional.

Print Friendly, PDF & Email