România, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană

Conform unor declaraţii recente ale preşedintelui Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, în pofida progreselor enorme făcute de România în dezvoltarea economiei, rămâne ţara cu cel mai înalt nivel al sărăciei din Uniunea Europeană. Mai mult de o treime din populaţie trăieşte cu mai puţin de cinci dolari pe zi.

Traiul cu cinci dolari

SaraciPreşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, a declarat recent că în ciu­da progreselor înregistrate de Guvern, România rămâne ţara cu cel mai înal­te nivel al sărăciei din U.E.: “O trei­me din populaţie trăieşte cu mai puţin de cinci dolari pe zi. Aş dori să atrag atenţia asupra persoanelor care tră­iesc cu un venit atât de mic, inclusiv populaţia romă de aici, din România, şi din alte părţi ale Europei. Consider că este un imperativ moral pentru toate Guver­nele să instituie sisteme de asi­gurări sociale pentru cei mai săraci şi să investească în învăţământ şi sănăta­te pentru cei care sunt cel mai ne­voiaşi”.

Jim Yong Kim a apreciat faptul că venitul mediu al românilor a crescut de la un sfert din media europeană la aproape jumătate din media euro­pea­nă, iar veniturile a 40% din populaţie, respectiv ale categoriilor cu cele mai mici câştiguri, cresc mai repede decât cele ale restului populaţiei. Preşe­dintele Băncii Mondiale a remarcat şi faptul că deficitul fiscal a scăzut de la 7,3% în 2009 la 2,5% în 2012, că totalul datoriei publice în PIB este de 35%, în comparaţie cu media U.E. care este de 83%, iar în ultimii trei ani, creşterea a fost pozitivă, iar inflaţia coboară spre ţinta stabilită de banca centrală.

Indicatorii economici nu sunt însă foarte relevanţi atunci când vine vorba de nivelul de trai, considerat a fi unul profund afectat de sărăcie. Pau­perizarea, acutizată în România, con­tinuă să rămână o problemă în tot spaţiul european. În condiţiile în care, conform informaţiilor Eurostat, 80 de milioane de europeni se află în pragul sărăciei (din care 20 de milioane sunt copii), U.E. a decis să creeze Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale. Aceasta prevede acţiuni ce vizează atingerea obiecti­vului U.E. de reducere a sărăciei şi a exclu­ziunii sociale pentru cel puţin 20 de milioane de persoane până în 2020. Rămâne de văzut cât de eficientă va fi această iniţiativă. Cert este că Ro­mânia continuă să fie considerată unul dintre “polii europeni” ai sărăciei. În România, conform Eurostat, 41% din populaţie trăieşte la limita sărăciei, “performanţă” egalată doar de Bul­garia. Pe locul trei în topul european al sărăciei este Letonia (cu 38,1% din totalul populaţiei afectată de sărăcie extremă), urmată de Lituania (33,4%) şi Ungaria (29,9%).

U.E. consideră o persoană ca fiind săracă dacă resursele sale sunt atât de limitate încât o împiedică să aibă un standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil de societatea în care tră­ieşte. Strict raportat la cifre, oficialii U.E. utilizează o definiţie relativă pen­tru a măsura sărăcia. La nivel euro­pean se consideră că o persoană este săracă dacă are un venit disponibil sub 60 % din venitul disponibil mediu na­ţional. Conform acestui indicator, un român ar fi sărac dacă ar trai cu circa 100 de euro pe lună. 

Pensionarii, cei mai afectaţi de sărăcie

Conform estimărilor Eurostat, în România una dintre categoriile sociale cele mai afectate de fenomenul sără­ciei extreme este cea a pensionarilor. Indicatorii statistici par să indice ace­laşi aspect şi în Timiş.

Potrivit datelor Casei Judeţene de Pensii Timiş, în judeţ există 28.160 de pensionari cu pensii între 400 şi 600 de lei, 5.629 de pensionari cu pensii între 351 şi 400 de lei, 4.900 de pensionari cu pensii între 300 şi 350 de lei, 7.134 de pensio­nari cu pensii între 200 şi 300 de lei, 2.205 pensionari cu pensii între 100 şi 200 de lei şi 405 pensionari cu pensii până în 100 de lei.

“Din păcate, e o dublă măsură, o dovadă de ipocrizie de care dau dovadă politicieni. Ni se spune mereu că pre­ţurile mărfurilor şi serviciilor trebuie să fie aliniate cu cele din U.E. Dar nu se pomeneşte nimic despre pensii şi salarii”, spune Nico­lae Suciu, preşe­dintele Ligii Pensio­narilor Timiş.

Print Friendly, PDF & Email

Articol scris de

jurnalist Timpolis, mircea.pavelescu@timpolis.ro