“Români, ni se pregăteşte ceva grav!”

Academia de Advocacy şi Coaliţia 52 avertizează că Guvernul pregăteşte o ordonanţă de urgenţă care încalcă secretul profesional şi dreptul la viaţă privată

ghiseu-bancarO ordonanţă de urgenţă publicată recent pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice va obliga băncile, în eventualitatea în care va fi adoptată, să facă publice date cu caracter personal. În context, Academia de Advocacy şi Coaliţia 52 solicită organizarea unei dezbateri publice pe marginea acestui proiect. Întrucât, avertizează, aceasta încalcă prevederile a două legi şi două articole din Constituţie care garantează cetăţenilor dreptul la viaţă privată, la integritate psihică şi la confidenţialitatea unor date cu caracter personal.

 

Avertisment: “Secretul profesional şi datele cu caracter personal devin incertitudini”

Academia de Advocacy şi Coaliţia 52 – organism naţional de apărare, promovare şi stimulare a dialogului civic, prin recurs la aplicarea corectă a prevederilor Legii 52 – avertizează că un proiect de ordonanţă de urgenţă publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice atentează la caracterul confidenţial al unor date cu caracter personal, întrucât vizează introducerea, pentru instituţiile bancare, a obligativităţii de a le face publice.

În aceste condiţii, atenţionează reprezentanţii Academiei de Advocacy şi ai Coaliţiei 52, secretul profesional şi datele cu caracter personal devin incertitudini: “Societatea civilă nu trebuie să rămână indiferentă la faptul că prin această ordonanţă se încalcă drepturi fundamentale garantate de Constituţie”. Şi aceasta întrucât, în forma propusă, textul ordonanţei prevede că instituțiile de credit vor avea obligația să transmită lunar, în mod automat, organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea. Procedura de transmitere a informațiilor, este precizat în textul ordonanţei, ar urma să fie stabilită prin ordin al ministrului Finanțelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Apel la dezbatere publică

Dat fiind conţinutul prevederilor cuprinse în textul ordonanţei, este menţionat în mesajul de avertizare elaborat de reprezentanţii Academiei de Advocacy şi ai Coaliţiei 52, prin ordonanţa de urgenţă pregătită să intre în vigoare, sunt ignorate articolele 22 şi 23 din Constituţie şi sunt încălcate prevederile Legilor 58/1998 şi  51/1998.

Academia de Advocacy și Coaliția 52 îndeamnă, în context, la vigilenţă şi la luări de poziție din partea unui număr cât mai mare de persoane din toate categoriile vizate: “Îndemnul nostru nu încurajează și nu susține acțiunea de sustragere de la controlul Statului a celor care încalcă legea și care fac evaziune fiscală, dimpotrivă, îi apară pe cei cinstiți și buni contribuitori”. Aceştia mai spun că un act normativ de o asemenea importanță trebuie supus dezbaterii publice. Context în care Academia de Advocacy informează că a adresat deja Ministerului de Finanțe, prin intermediul unei solicitări transmise în 9 decembrie, o cerere oficială vizând organizarea unei dezbateri publice a Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul procedural fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale. Solicitarea celor două organisme a fost adresată în baza Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Prevederi referitoare la obligativitatea păstrării secretului profesional şi la dreptul la viaţă privată, nesocotite

Conţinutul celor două acte normative care ar fi încălcate prin adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, vizează obligativitatea păstrării de către bănci a confidenţialităţii tranzacţiiilor şi serviciilor oferite (Legea 58/1998). Potrivit prevederilor acestei legi, “personalul băncii nu are dreptul de a folosi fapte care, prezentate publicului, ar putea dăuna băncilor sau clienților. În plus, mai prevede legea, toate persoanele implicate în activitățile bancare trebuie să păstreze secretul profesional, iar informațiile privind sumele depuse sau alte operațiuni pot fi transmise numai reprezentanților legii, în cazul în care persoana în cauză este sub acuzare”.
Cealaltă lege care ar fi încălcată este 51/1998, care prezintă situațiile în care se poate face excepție de la prevederile Legii 58/1998. Acestea sunt reprezentate de cazurile în care activele bancare supuse valorificării cuprind creanțe neperformante, bunuri imobile şi mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită, creanțe comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării. Legea prevede şi că activele bancare care pot fi supuse valorificării vor fi identificate şi selectate de către băncile la care statul este acționar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.
În plus, relevă reprezentanţii Academiei de Advocacy şi ai Coaliţiei 52, din perspectiva prevederilor articolului 22 din Constituție, ordonanța propusă încalcă dreptul la viață privată și la integritate psihică, întrucât „datele cu caracter personal reprezintă, în cazul în care sunt făcute publice, un motiv de încălcare a integrității psihice”. Iar articolul 23 al Constituţiei prevede că libertatea individuală şi siguranța persoanei sunt inviolabile. De aceea, accesul neîngăduit la conturile bancare poate fi asimilat unei proceduri de percheziţie neautorizată.
Ţinând cont de toate aceste aspecte, se precizează în avertismentul elaborat, “prevederile ordonanței supuse dezbaterii aduc prejudicii atât libertății cât și siguranței cetățenilor ale căror date sunt făcute publice”, apreciază reprezentanţii Academiei de Advocacy şi ai Coaliţiei 52. Aceştia adaugă că se crează astfel un precedent grav pentru alte reglementări viitoare, dacă ordonanța va trece în forma ei actuală.

Print Friendly, PDF & Email