Rezerve şi la nivel de Guvern în privinţa tranzacţiei imobiliare făcută pentru „Acvariu”

demolare Acvariu (4)Schimbul de terenuri parafat la Timişoara pentru demolarea construcţiei din Piaţa Operei cunoscute ca „Acvariu” continuă să işte controverse. La şedinţa de plen de marţi consilierii locali au fost puşi să voteze un proiect prin care se lungeşte cu încă un an termenul în care Guvernul poate să dea hotărârea necesară pentru ca ultimul teren să treacă în posesia foştilor proprietari ai „Acvariului”. Faptul că de un an Executivul nu a dat acea hotărâre este un indiciu, spun voci din Consiliul Local, că şi la nivel central există rezerve legate de tranzacţia iniţiată şi parafată de Primărie.

 

Un an de aşteptare, prelungit cu încă un an

Exact în urmă cu un an, Consiliul Local Timişoara aproba, cu majoritate de voturi, un proiect legat de dispariţia din zona centrală a celebrei clădiri bo­tezate “Acvariul”, din Piaţa Operei, ca­re obtura vederea, dinspre piaţă înspre Castelul Huniade. Astfel, proprietarii au primit la schimb trei terenuri ale Primăriei, pentru a ceda clădirea “Ac­variului” şi pasajul subteran. Este vor­ba despre trei terenuri care însumează peste 8.000 de metri pătraţi – unul de 3.230 de metri pătraţi, aflat la inter­secţia Căii Bogdăneştilor cu bulevardul Cetăţii, altul de 1.253 de metri pătraţi, în zona Pieţei 700, şi încă unul pe strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, în suprafaţă de 3.600 de metri pătraţi.

La un an de la iniţierea acestei tranzacţii, ea nu a fost încă finalizată, deşi fostul proprietar al „Acvariului” s-a intabulat şi a demarat şi construcţii pe două din terenurile primite de la Pri­mărie. Însă aşteaptă încă să intre în po­sesia celui de-al treilea teren, pentru care este nevoie de o hotărâre de gu­vern, care să-l treacă din domeniul pu­blic al statului în cel al Primăriei de unde să fie predat, mai departe, foştilor proprietari ai Acvariului. Aşa se face că la şedinţa de marţi, consi­lierii locali au votat un proiect care prevede prelun­girea termenului conve­nit al tranzac­ţiei, de la un an la doi ani, până când, speră Primăria, Guvernul va da şi acea hotărâre de guvern nece­sară pentru finalizarea „afacerii”.

Terenul rămas cu statut incert este cel de pe strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Deşi Primăria a aprobat o hotărâre prin care era înscris cu titlu provizoriu, dreptul de proprietate în favoarea municipiului Timişoara, legea e clară:  trecerea unui teren din dome­niul public al statului în domeniul unei primării se poate face doar prin hotă­râre de guvern.

Însă, deocamdată, Guvernul nu pare preocupat de problemă şi nu a dat hotărârea aşteptată de Municipalitate, deşi acordul iniţial dintre Primărie şi S.C. Al Fer Crom Design S.R.L., pro­prie­tara „Acvariului”, prevedea că si­tuaţia ace­lui teren trebuie clarificată în termen de un an. În lipsa hotărârii de guvern, Primăria a fost nevoită să cea­ră consi­lierilor locali să aprobe prelun­girea termenului cu încă un an.

Rezerve la nivel central?

Rămâne însă deschisă întrebarea: ce se va întâmpla dacă nici anul viitor Guvernul nu va da acea hotărâre? S-ar putea anula tranzacţia? Şi, în această ipoteză, cu ce costuri pentru Primărie?

Consilierul local P.N.Ţ.C.D. Adrian Orza, fost viceprimar al municipiului Timişoara, spune că din informaţiile transmise chiar în şedinţa de plen, ar exista la nivelul Guvernului rezerve sau nelămuriri legate de această tran­zacţie, lucru care a făcut ca Guvernul să nu dea acea hotărâre aşteptată de Primărie: „Din ceea ce s-a spus, de câteva ori s-au cerut de la Guvern informaţii suplimentare legate de această tranzacţie. E greu de estimat ce se va întâmpla dacă nu se va emite acea hotărâre. Tranzacţia nu cred că mai poate fi anulată, pentru că firma respectivă s-a intabulat deja pe două dintre cele trei terenuri. Probabil că Primăria va trebui să-i pună la dispo­ziţie acelei firme un alt teren. Rămâne de văzut în ce zonă şi ce suprafaţă va avea”.

Încă de la momentul parafării de către Primăria Timişoara a schimbului de terenuri au existat dubii legate de justeţea acestei tranzacţii. De aceea, s-au făcut solicitări din partea unor con­silieri locali, menite să lămurească, pe baza opiniei unor experţi, dacă schim­bul a fost sau nu unul corect pen­tru Municipalitate. Unul dintre ei este şi consilierul local P.N.Ţ.C.D. Bogdan Herzog, care  spune că aşteaptă de aproape un an răspuns în acest sens de la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi şi că impresia sa este că nu se doreşte să se clarifice situaţia.

Print Friendly, PDF & Email