Rezerve cu privire la desfăşurarea primului tur al alegerilor prezidenţiale

Expert Forum acuză legislaţia neclară şi fuga de răspundere a autorităţilor

ALEGERI PARLAMENTARE - HUNEDOARA - 2012Modificarea legii electorale cu mai puţin de şase luni înainte de momentul desfăşurării alegerilor şi absenţa unui Cod Electoral, care să conţină prevederi clare şi unitare cu privire la procedurile de desfăşurare a alegerilor, au plasat şi primul tur al alegerilor prezidenţiale din acest an sub semnul neconstituţionalităţii, avertizează reprezentanţii Expert Forum.

 

Expert Forum solicită demisia celor reponsabili de desfăşurarea defectuoasă a alegerilor

Septimius Parvu portretExpert Forum reaminteşte că absenţa unui Cod Electoraldocument trimis spre Parlament încă din 2011, fiind supus, însă, unor tergiversări succesive – reprezintă una dintre vulnerabilităţile majore ale procesului electoral din România. În plus, relevă şi faptul că votul masiv pe listele suplimentare, care prevede necesitatea semnării de către cetăţeni a unui formular pe proprie răspundere, a generat o problemă de interpretare menită să creeze dificultăţi în ceea ce priveşte validarea prezenţei la vot. Şi aceasta în condiţiile în care, în absenţa unor specificaţii scrise, unii preşedinţi de secţii de votare, din ţară sau din diaspora, au acceptat declaraţii olografe, în vreme ce alţii au utilizat doar formulare tipizate. 

Expert Forum exprimă rezerve cu privire la modul în care s-a desfăşurat primul tur al alegerilor prezidenţiale de duminică, 2 noiembrie. Într-un document transmis redacţiei, atenţionează asupra faptului că modul de organizare a primului tur al alegerilor prezidenţiale a fost deficitar, luând în considerare numărul mare al alegătorilor care nu au putut să îşi exercite dreptul la vot. Acestei probleme i s-au adăugat o serie de alte neclarităţi de ordin legislativ şi administrativ.

Septimius Pârvu, reprezentant Expert Forum, apreciază situaţia drept “inacceptabil㔺i acuză autorităţile electorale şi pe toţi factorii responsabili de organizarea alegerilor – Prefecturi, Primării, Ministerul de Interne și Ministerul de Externe –, de proastă organizare şi de neasumare a răspunderii. “Cerem în acest context soluționarea acestei probleme pentru turul 2 de scrutin – dar și a altor neajunsuri de ordin administrativ – și nominalizarea şi asumarea răspunderii de către persoanele din aceste instituții, care aveau datoria ca aceste lucruri să nu se întâmple, inclusiv prin demisia de onoare”, se solicită într-un comunicat transmis al Expert Forum.

Prevederi ale legii, interpretate subiectiv

În documentul citat se mai precizează că principala problemă a fost legată de declarațiile pe proprie răspundere pe care au trebuit să le redacteze alegătorii care nu au votat în localitatea de domiciliu. Aceste declaraţii pe proprie răspundere au fost redactate şi semnate de mână, în unele secţii de votare, în vreme ce în alte secţii de votare, au fost utilizate imprimate tipizate, care au fost puse la dispoziţia alegătorilor care au votat pe listele suplimentare.

Chiar dacă formularul reprezintă un mecanism care ar trebui să împiedice votul multiplu, utilizarea sa a determinat în primul tur al alegerilor prezidențiale prelungirea nejustificată a procesului electoral”, spun reprezentanţii Expert Forum. În document se menţionează şi faptul că votul multiplu este o infracţiune sancţionată în baza art. 387 din Codul Penal şi că formularul utilizat pentru exprimarea votului de către alegătorii care au votat pe listele suplimentare are mai degrabă rolul de a-i descuraja pe votanții care intenţionează să își exprime opțiunea electorală de mai multe ori, prin adăugarea la infracţiunea de vot multiplu a celei de fals în declarații.

Expert Forum acuză că instituțiile implicate în organizarea procesului electoral au acționat incoerent, precizând că nu s-a luat, la nivelul autorităţilor, o decizie clară cu privire la modul de utilizare a acestor formulare tipizate, în condițiile în care au existat secții de votare în care procesul electoral a fost blocat din cauza lipsei acestor formulare.

Echipa Expert Forum precizează şi că utilizarea acestui formular este specificată de art. 4 şi 5 din Legea 370/2004, şi în HG 709/2014, fără a exista, însă, în textele respective, mențiuni clare, din care să rezulte că acestea nu pot fi imprimate sau scrise de mână.

Reprezentanţii Expert Forum au exemplificat cu o situaţie concretă,  relevând faptul că, potrivit unor informații publicate în presă, Biroul Electoral nr. 48, pentru Străinătate a emis o decizie prin care aceste formulare se acceptă olograf, cu condiția semnării lor în fața membrilor birourilor electorale din străinătate. Însă, la întrebarea, adresată BEC, de către Expert Forum, răspunsul verbal primit de aceştia, duminică seara a fost acela că s-a transmis telefonic, numai birourilor de sector din București, să nu primească formularele olografe, fără a exista o decizie scrisă în acest sens.

Vicii procedurale şi modificări cu caracter neconstituţional ale Legii Electorale

Sigla Expert ForumUn  alt viciu procedural semnalat de Expert Forum se leagă de întârzierile care au fost înregistrate în ce priveşte multiplicarea documentelor necesare secțiilor de votare, situaţie care a îngreunat accesul votanților la procesul electoral. “Este evident că în ziua alegerilor nu a existat o practică unitară pentru toate birourile electorale din țară, respectiv străinătate, fapt care contravine Constituției, legislației naționale și practicilor internaționale. În anumite cazuri, considerăm că a fost încălcat dreptul votanților de a își exprima opțiunea electorală, fapt care reprezintă o infracțiune conform articolului 385 din Codul Penal”, se concluzionează documentul Expert Forum.

Aici se mai precizează şi că situaţiile menţionate reprezintă o dovadă a efectelor pe care le pot avea schimbările legislative imprevizibile, aşa cum a fost cazul OUG 45/2014, care a modificat Legea 370 cu mai puțin de șase luni înaintea desfăşurării alegerilor. Măsură pe care reprezentanţii Expert Forum o califică drept neconstituțională.

„De asemenea, lipsa de unitate legislativă este dovada nevoii unui Cod Electoral, care să cuprindă reglementări clare pentru toate tipurile de alegeri. Acceptarea formularelor olografe de către unii președinți de secții de votare și respingerea de către alții creează dificultăți în validarea prezenței la vot a alegătorilor respectivi”, conchide echipa Expert Forum.

Print Friendly, PDF & Email