„Restitutio in integrum” pentru pensiile speciale

19.400 de lei, cea mai mare pensie specială din Timiş

pensionari specialiDupă ajustările pensiilor speciale dictate de condiţiile de austeritate din 2009 – 2010, aceste drepturi ar putea reveni la cuantumul iniţial, Statul acordându-le retroactiv „pensionarilor speciali” toţi banii care li s-ar fi cuvenit din momentul ajustării până în prezent. Un proiect de lege în acest sens, care are ca iniţiatori parlamentari P.S.D. din Timiş, este într-un stadiu avansat de dezbatere la Camera Deputaţilor. În momentul de faţă este greu de estimat efectele unei asemenea iniţiative legislative, odată adoptate, asupra bugetului de stat.

 

Diferenţă acordată retroactiv

„Propunere legislativă privind sta­bilirea unor măsuri în domeniul pensii­lor acordate beneficiarilor proveniţi din rândul aparatului auxiliar de specialita­te al instanţelor judecătoreşti şi al par­chetelor de pe lângă acestea, din rân­dul personalului diplomatic şi consular, din rândul funcţionarilor publici parla­mentari, din rândul deputaţilor şi sena­torilor, din rândul personalului aero­nautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi din cadrul Curţii de Con­turi” se numeşte proiectul de lege înaintat Camerei Deputaţilor, care vi­zează revenirea la nivelul pensiilor din 2010, şi acordarea eşalonată a dife­renţei aferente intervalului 2010 – 2013.

Sorin StrageaProiectul de lege a fost înaintat de 11 senatori şi deputaţi P.S.D., printre care se regăsesc şi doi deputaţi timi­şeni – Sorin Stragea şi Dorel Covaci. După cum se poate vedea şi din titlul proiectului de lege, beneficiari direcţi ai acestui proiect de lege, în varianta în care va fi adoptat, nu sunt doar foştii magistraţi şi diplomaţi, ci şi deputaţii şi senatorii. Conform expunerii de moti­ve, prin modelul de recalculare insti­tuit de către Stat în anul 2010, „pe fon­dul unui deficit major al bugetului asi­gurărilor sociale destinat pensiilor, de peste 17%”, ar fi dus la o diminuare for­ţată a acestor pensii speciale, cu pro­cente cuprinse între 20 şi 80%.

„Întrucât, în prezent, o parte din pensionarii care fac parte din catego­riile de pensii speciale primesc în con­tinuare, în mod corect, pensiile recal­culate în cuantumul stabilit pe baza le­gislaţiei anterioare, pe baza unor hotă­râri judecătoreşti irevocabile, în timp ce cea mai mare parte dintre pensiona­rii din categoriile respective, tot pe ba­za unor hotărâri judecătoreşti irevo­cabile, primesc pensii al cărui cuantum a fost diminuat cu 20 – 80%, este mo­mentul pentru luarea unor măsuri re­paratorii”, se arată în motivaţia acelu­iaşi proiect de lege.  Practic, prin aceas­tă lege, doar pensiile diminuate revin la cuantumul din 2010, înainte de re­cal­culare, iar cele care, la recalculare, au ieşit pe plus, adică mai mari, rămân aşa.

Dorel CovaciIniţiativa legislativă urmăreşte, în­să, şi acordarea retroactivă a drepturi­lor băneşti pierdute de pensionarii din categoriile speciale, precizând că “drep­turile băneşti astfel stabilite se cuvin de la data de 1 septembrie 2010, iar plata acestora se efectuează începând cu luna următoarea celei care intră în vigoare legea, iar plata drepturilor res­tante se va face eşalonat, pe o perioa­dă de trei ani, în tranşe stabilite prin hotărâre a Guvernului”. Deşi nu este foarte clar cum şi de unde va lua Statul banii necesari pentru majorări şi pen­tru acordarea retroactivă a sumelor pierdute, iniţiatorii legii susţin că im­pactul macro-economic al acestei pro­puneri legislative este nul.

Aproape 20.000 de lei, pensie de fost magistrat în Timiş

În prezent, la nivel naţional, pensia medie este de 759 de lei, iar numărul pensionarilor depăşeşte 5,2 milioane.

În Timiş, conform datelor Casei Judeţene de Pensii, pensia medie este ceva mai mare – respectiv 789 de lei, dar se remarcă discrepanţe foarte mari în­tre pensiile medii pe categorii. Dacă pen­siile de agricultor au o medie, la nivelul judeţului, de doar 332 de lei, pensiile de stat au o medie, pe judeţ, de 817 lei, în timp ce pensiile de serviciu, acordate ju­decătorilor şi procurorilor cu o vechi­me de cel puţin 25 de ani în magistratură au, în Timiş, o medie de 8.730 de lei.

Este o diferenţă enormă între a­ces­te pensii speciale şi pensiile norma­le, din sistemul de stat. În judeţ sunt în prezent 157.404 pensionari: 28.160 de pensionari cu pensii între 400 şi 600 de lei, 5.629 de pensionari cu pensii între 351 şi 400 de lei, 4.900 de pensionari cu pensii între 300 şi 350 de lei, 7.134 de pensionari cu pensii între 200 şi 300 de lei, 2.205 pensionari cu pensii între 100 şi 200 de lei şi 405 pensionari cu pensii până în 100 de lei.    

În ceea ce priveşte „pensionarii de top”, cei din categoriile speciale, si­tuaţia stă astfel în Timiş: sunt 283 de pensionari cu pensii între 3.000 şi 4.000 de lei, 44 de pensionari cu pensii între 4.000 şi 5.000 de lei, 16 pensionari cu pensii între 5.000 şi 6.000 de lei şi 103 pensionari cu pensii peste 6.000 de lei.

Până unde se duce însă nivelul ma­xim? „În momentul de faţă pensia spe­cială cea mai mare încasată în Timiş este de 19.400 de lei. În acelaşi timp, pen­sia cea mai mare din sistemul normal de pensii de stat este de 9.500 de lei”, declară Viorel Popa, purtătorul de cu­vânt al Casei Judeţene de Pensii Timiş.

„Se menţine în mod voit o situaţie de haos legată de calcularea pensiilor”

Nicolae Suciu, preşedintele Ligii Pensionarilor Timiş, spune că majo­ritatea pensionarilor din sistemul de stat sunt profund nemulţumiţi de discre­panţele uriaşe dintre aşa-zisele pensii din sistemul de stat, şi cele speciale.

„Există în continuare diferenţe foarte mari, care nu sunt corecte, şi se continuă cu un sistem alambicat de cal­culare a pensiilor. Se pare că Guver­nul Ponta continuă să favorizeze pen­sionarii din sistemul de pensii speciale, chiar dacă o parte din aceşti pensio­nari sunt foşti miliţieni, securişti, pro­curori şi judecători comunişti. Pensio­narii din sistemul normal, de stat, sunt discriminaţi, iar la alegerile viitoare actualul Guvern va simţi cu vârf şi în­de­sat care e preţul acestei bătăi de joc la adresa pensionarilor”.

Reprezentantul Ligii Pensionarilor mai spune că, de fapt, aşa-zisele măriri de pensii anunţate de Guvern nu sunt decât nişte indexări, care au fost rea­lizate de către toate Guvernele. „Nicio promisiune adresată pensionarilor în campania electorală nu a fost respec­tată de actualul Guvern. Şi se evită în continuare realizarea unei Legi a pen­siilor pe criterii clare. Se menţine în mod voit o situaţie de haos legată de calcularea pensiilor, pentru ca nimeni să nu ştie nimic, în mod precis, iar pensionarii să nu-şi dea seama dacă pensiilor lor sunt sau nu calculate în mod corect”, susţine Nicolae Suciu.

Pensiile speciale, „secret de stat”

Tokes LaszloDe-a lungul timpului au existat, inclusiv în Timiş, destule suspiciuni le­gate de beneficiarii de pensii spe­ciale, suspiciuni generate şi de faptul că, permanent, cuantumul acestor pensii era considerat un fel de secret de stat.

Astfel, dacă în ultimii ani, Casa Judeţeană de Pensii Timiş a publicat în mod constant pe tranşe cuantumul pensiilor din judeţ, în privinţa pensiilor militare exista un secret perpetuat mereu. „Niciodată nu a existat acces la aceste baze de date, legate de pensiile militarilor, şi probabil că niciodată nu vom avea acces. E un sistem separat, gestionat de M.A.I., respectiv M.Ap.N. Nu am avut vreo tangenţă cu ei, şi aceas­­tă confidenţialitate, perpetuată prin lege, va continua probabil”, susţin surse din cadrul Casei Naţionale de Pensii.

Controversele legate de diferen­ţele între pensiile militare şi pensiile civile au fost alimentate, în Timiş cel puţin, şi de constantele invocări ale faptului că printre aceşti beneficiari de pensii speciale se găsesc inclusiv foşti ofiţeri de Securitate implicaţi în activi­tăţi de poliţie politică şi care şi-au „făcut datoria” şi la Revoluţie, în sensul încercării de a oprima mişcările de stradă.

În acest sens, europarlamentarul Tokes Laszlo făcea publică în 2011 o listă cu ofiţeri de securitate, inclusiv din Timiş, care s-au ocupat de urmă­ri­rea sa, înainte de 1989, şi despre care spunea : „În total s-au identificat 154 de ofiţeri de securitate implicaţi în ur­mărirea şi racolarea ca informator al personalului Bisericii Reformate şi a celor care au venit în contact cu ei. Unii dintre cei care se regăsesc pe listă pot fi decedaţi. Dar o mare parte dintre ei sunt pensionari, beneficiind de pensii speciale foarte mari”.

În prezent, e imposibil de aflat cuantumul pensiei unui fost „poliţist po­litic” al regimului comunist.  „Solicita­rea dumneavoastră iese din graniţele legii cu privire la informaţiile de inte­res public, referindu-se la date perso­nale”, ne comunicau reprezentanţii Biroului de Presa al S.R.I., la solicitarea noastră de a preciza cuantumurile ma­ximale şi minimale ale unor lucrători din fosta Securitate, fără a da nume.

Neoficial, unii dintre cunoscuţii unor securişti timişeni care s-au remar­­cat prin „fapte de vitejie” – cum e vor­ba de o parte dintre cei care au parti­ci­pat la acţiunea „Autobuzul”, soldată cu victime nevinovate – spun ca aceştia au acum pensii de peste 1.000 de euro.

Print Friendly, PDF & Email