Dan Lazea, preşedinte interimar al Forţei Civice Timiş:

„E puţin important ce actor politic local va fi desemnat campionul luptei împotriva mafiei imobiliare, dacă rezultatul e o acţiune fermă”

Reprezentanţii Forţei Civice Timiş apreciază că finalitatea luptei împotriva mafiei imobiliare din Timişoara este mai importantă decât desemnarea unui campion din rândul actorilor politici locali din Primărie. În plus, pledează pentru abordarea pe fond a problemelor de care depinde binele comunităţii. 

Problemele oraşului, mai importante decât sediul P.S.D.

Dan Lazea (3)Preşedintele interimar al F.C. Ti­miş, prof. univ. dr. Dan Lazea, acuză că, în urmă cu câteva săptămâni, a avut loc o tentativă de vot menită să ofere spre vânzare sediul P.S.D. Timiş, Forţa Civică Timiş fiind cea mai vocală orga­nizaţie care a semnalat aspectele pro­blematice ale respectivului demers. „P.­­S.D. nu îi este negat acest drept, dar poblema de fond o reprezintă analiza oportunităţii deciziei Municipalităţii de a scoate respectivul imobil la vânzare, în condiţiile în care există la nivel local necesităţi presante de spaţiu pentru o serie de instituţii aflate în subordinea Primăriei”.

Dan Lazea mai spune că disputele iscate în jurul subiectului legat de valoarea atribuită imobilului a plasat într-un con de umbră oportunitatea deciziei de vânzare a unei clădiri din patrimoniul Primăriei. Asta, în con­textul în care vânzarea sau înstrăina­rea unei proprietăţi aparţinând comu­nităţii locale apare, din perspectiva unei viitoare descentralizări, drept o opţiu­ne ino­portună. „A avea în proprietate aseme­nea clădiri permite să poţi redis­tribui spaţii din patrimoniul oraşului în folo­sin­ţa unor instituţii-cheie şi să re­zolvi astfel o problemă acută a oraşu­lui”, spune Dan Lazea, care a oferit e­xemple­le unor situaţii cu care s-a con­fruntat Primăria, recent – Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu”, Liceul de Arte şi Casa Studenţilor.

În chestiunea legată de atribuirea unui sediu pentru F.C. Timiş, solicitare pe care Municipalitatea o ignoră de aproape un an, Dan Lazea a precizat că dosarului întocmit de F.C. Timiş i-au fost anexate recent documentele invo­cate de reprezentanţii Municipalităţii drept motivaţie pentru nesoluţionarea până în prezent a cererii şi că, din acest moment, decizia rămâne una de ordin strict politic.

Importantă e finalitatea acţiunii

În ceea ce priveşte disputele politi­ce din interiorul Primăriei Timişoara, profe­sorul Dan Lazea a propus abor­da­rea subiectului într-o paradigmă focali­zată pe finalitatea demersului în sine şi mai puţin pe chestiunile legate de for­mă: „În ce ne priveşte, salutăm impli­ca­rea autorităţilor locale în combaterea fe­no­menului de corupţie care a generat şi a permis extinderea acestui fenomen numit mafia imobiliară”.

Dan Lazea a mai precizat şi că, deşi târziu, demersul de acest gen al autorităţilor publice locale este bi­nevenit, şi că orice acţiune orientată înspre binele comunităţii are sprijinul F.C. Timiş. În acest sens, apreciază Dan Lazea, „e prea puţin important cine dintre principalii actori politici de la nivel local va fi desemnat la final campionul luptei împotriva mafiei imobiliare, dacă rezultatul final al acestei competiţii este o acţiune fermă împotriva acestui fenomen” . În plus, spune el, există situaţii în care factorul generator al unor efecte pozitive poate fi reprezentat de bunele intenţii sau de intuirea unor oportunităţi subsumate unor demersuri politicianiste.

La reorganizarea administrativ-teritoriala e mai puţin importantă trasarea graniţelor

Sub semnul aceleiaşi maniere de abordare pe fondul unor chestiuni care fac obiectul politicilor publice şi nu exclusiv al politicii a stat analiza subiectului vizând reorganizarea administrativ-teritorială a României. Profesorul Dan Lazea declară că acest subiect ar necesita o abordare mai tehnică şi mai aplicată, în detrimentul unei abordări politice, care a plasat ca element central al interesului opiniei publice subiectul legat de reconfigurarea graniţelor viitoare dintre regiuni. Liderul F.C. Timiş apreciază că este mai puţin importantă clarificarea trasării graniţelor, cât chestiunile de fond, analizate în termeni de eficienţă a politicilor publice, şi anume, tipurile de atribuţii ce vor reveni reprezentanţilor regiunilor şi de atribuţii care urcă de la nivel judeţean la nivel de regiune.

Print Friendly, PDF & Email