Reprezentanţi ai mediului academic din Timişoara solicită demisia premierului Victor Ponta

Victor PontaUn apel prin care este solicitată demisia premierului Victor Ponta, ca gest cu caracter reparator faţă de prejudiciile aduse mediului academic românesc, prin acceptarea tacită şi nesancţionarea plagiatului dovedit în cazul tezei de doctorat a acestuia, vine din partea unor reprezentanţi ai mediului academic din Timişoara. 

 

O obligaţie morală

Grupul de Reformă Universitară din cadrul Universităţii de Vest din Ti­mişoara, Asociaţia Culturală Arier­gar­da Timişoara, profesorii universitari Daniel Vighi şi Ciprian Vălcan, conferenţiarii universitari Smaranda Vultur şi Viorel Marineasa şi Socie­tatea Tinerilor Universitari din Româ­nia au iniţiat un apel de solidarizare a mediului academic, în scopul salu­brizării acestuia şi în scopul reclădirii şcolii româneşti pe temelii morale.

Daniel VighiDemersul porneşte de la reafir­marea gravităţii cazului de plagiat do­vedit în cazul tezei de doctorat a pre­mierului Victor Ponta, situaţie care, potrivit opiniei formulate de iniţiatorii Apelului pentru demisia Primului Mi­nistru al României, “obligă moral me­diul academic  şi asociaţiile civice in­teresate de calitatea învăţământului” să ia atitudine.

Iniţiativa vizează organizarea unei dezbateri naţionale al cărei scop să fie declanşarea unei reverificări drastice a tuturor tezelor de doctorat de după re­voluţie. În plus, realizarea unui sis­tem centralizat de publicare pe inter­net a tuturor lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, pentru ca acestea să poată fi verificate, este văzută ca o posibilă soluţie care să vină în sprijinul recre­dibilizării învăţământului universitar românesc.

Grupul de iniţiativă alcătuit din universitarii timişoreni invită la susţi­nere “pe toţi universitarii interesaţi în refacerea credibilităţii învăţământului universitar şi a reabilitării valorilor eti­ce în societatea românească”.

Smaranda VulturPână la momentul redactării pre­zentului material, pe pagina de inter­net dedicată petiţiei online au fost în­registrate 17.191 de semnături, ale unor universitari români care lucrează în ţa­ră, dar şi la universităţi din străinătate. 

Un plagiat dovedit

Premierul român a fost acuzat de plagiat în vara anului 2012. Atunci, revista de ştiinţă “Nature” a publicat un articol în care era demonstrat, în baza unor documente scrise expuse de jurnaliştii de la Nature, că Victor Ponta ar fi utilizat în teza sa de doctorat poasaje întregi plagiate din alţi autori.

“Nature” semnala faptul că din cele 432 de pagini, cât număra în total teza de doctorat a lui Victor Ponta, re­fe­ritoare la funcţionarea Curţii Penale Internaţionale, mai bine de jumătate era reprezentat de traduceri şi de pa­saje copiate din lucrările unor alţi au­tori, multe dintre aceste surse rămâ­nând însă nespecificate ca atare de către autorul tezei de doctorat.

Viorel MarineasaUlterior acestui articol, mai multe comisii de experţi, inclusiv din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Tit­lurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) şi ale Universităţii Bucureşti au evaluat teza de doctorat a actualului premier. În şedinţa din 29 iunie 2012, C.N.A.T.­D.C.U. a decis că premierul a plagiat în lucrarea sa de doctorat, propunând Mi­nisterului Educaţiei retragerea titlului ştiinţific de doctor. Preşedintele Consi­liului General al C.N.A.T.D.C.U., Ma­rius Andruh, a declarat atunci că a fost analizată, pagină cu pagină, o lu­crare de 307 pagini, constatându-se că 85 dintre acestea sunt copieri fără in­dicarea sursei, foarte uşor de detectat.

În iulie 2012, şi Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a hotărât că Victor Ponta a plagiat în teza sa de doc­torat, o treime din lucrare fiind copia­tă, prin preluarea integrală de blocuri de text, de rânduri sau prin inversarea unor blocuri de text în raport cu surse­le. “Teza de doctorat a lui Victor Pon­ta, Curtea Penală Internaţională, nu­mără 432 pagini numerotate, din care textul propriu-zis, fără anexe, fără cu­prins şi fără prefaţa semnată de pro­fesorul coordonator, Adrian Năstase, are 297 pagini. Elemente de plagiat pot fi identificate în 115 pagini din cele 297 pagini”, a menţionat atunci preşe­din­tele Comisiei de Etică, profesorul Ma­rian Popescu.

O analiză independentă, realizată de o echipă de experţi internaţionali, la solicitarea rectorului Universităţii Bu­cureşti, Mircea Dumitru, a furnizat do­vezi potrivit cărora premierul ar fi pla­giat inclusiv în partea dedicată formu­lării concluziilor tezei de doctorat, care ar fi trebuit să conţină rezultatul cer­cetărilor proprii.

Comisia de expertiză ştiinţifică a fost alcătuită, potrivit Mediafax, din profesorul doctor Simina Tănăsescu, de la Facultatea de Drept a Universi­tăţii din Bucureşti, profesor doctor Vlad Constantinesco, de la Faculta­tea de Drept a Universităţii din Stras­bourg, şi de conferenţiar doctor Clau­dia Ghica-Lemarchand, prodecan al Facultăţii de Drept de la Universitatea Sorbona.

Ministerul Educaţiei nu a retras titlul, iar pentru ÎCCJ “fapta nu există”

În pofida tuturor acestor dovezi, Ministerul Educaţiei, singura autorita­te în măsură să îi retragă actualului premier titlul ştiinţific, nu i-a retras acestuia titlul de doctor.

Deşi a fost formulată o plângere penală împotriva premierului pentru acest fapt, Parchetul General al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dispus, în mai 2013, neînceperea urmăririi pena­le faţă de premier, motivându-şi decizia prin aceea că “fapta nu există”. Măsu­ra neînceperii urmăririi penale a fost luată pe motiv că fapta nu există.

Rezoluţia Parchetului General, prin care a fost dispusă neînceperea urmăririi penale în cazul lui Victor Ponta, sub aspectul infracţiunii prevă­zute de articolul 141 din Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată, a fost emisă în data de 16 mai 2013.

Print Friendly, PDF & Email