Relocarea Spitalului de Psihiatrie, doar la stadiul de intenţie

clinica-vacarescuAdministraţia judeţeană a propus pentru aprobarea documentaţia preliminară pentru relocarea Spitalului de Psihiatrie din Timişoara, de pe strada Văcărescu în zona fostei unităţi militare dezafectate de la Giroc. Problema e că valoarea foarte mare a acestei investiţii o pune sub semnul întrebării.

 

O valoare extrem de mare

Pentru următoarea şedinţă de plen, Consiliul Judeţean Timiş a propus aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reamplasarea Spitalului de Neuropsihiatrie, Timişoara, care include şi valoarea lucrării, 15,6 milioane de lei, adică cu mult peste trei milioane de euro. O valoare fabuloasă raportată la posibilităţile bugetului judeţean.

Acelaşi studiu relevă că nu se ştie de unde se vor lua banii pentru demararea lucrării, fiind indicate prezumtivele surse doar la nivel general: “Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislația în vigoare, și pot fi, în cote procentuale din total investiție, fonduri proprii – bugetul CJTimiș, fonduri europene (externe) nerambursabile, buget de stat – Guvernul României şi credite bancare”.

Or, în lipsa identificării unei surse sigure de finanţare, ţinând cont de valoarea foarte mare, există riscul ca investiţia să rămână doar pe hârtie, mai ales dacă lucrurile se tărăgănează şi documentaţia expiră.

“În mod cert CJ Timiş nu are cum să suporte o asemenea investiţie din bugetul propriu. Deci, se vor aştepta bani de la Guvern, care nu se ştie când şi dacă vor veni. Astfel, probabil că va fi bifată doar ca realizarea de campanie demararea lucrării de mutare a Spitalului de Psihiatrie”, spune consilierul judeţean PNL Georgeta Rus.


Planuri vechi

Conform argumentaţiei privind relocarea, se are în vedere refuncţionalizarea clădirii dezafectate a Cazărmii Militare de pe şoseaua Timişoara- Giroc. Suprafața totală a terenului propus pentru a fi folosit este de 5498 metri pătraţi și este situată în intravilanul comunei Giroc. Pe terenul propus se află două clădiri care au aparținut fostei cazarme militare, cu regimuri de înălțime diferite, P+1 și respectiv P, amplasate în formă de L, între care există un rost antiseismic. Terenul și clădirile, care fac obiectul studiului de fezabilitate, sunt proprietatea CJ Timiș. 

Potrivit studiului de fezabilitate preliminar, în prezent Clinica de Psihiatrie își desfășoară activitatea în clădirea situată pe str. Iancu Văcărescu, în condiții improprii. Deficienţele majore sunt insuficienţa suprafeţelor necesare spaţiilor adecvate funcţional şi tehnic, lipsa suprafeţei minime de teren necesare pentru amenajarea zonei de acces, parcare şi spaţii verzi, nerespectarea normativelor privind rezistenţa şi stabilitatea clădirii, conflictul funcţional cu zona rezidenţială adiacentă şi nerespectarea unor condiţii de siguranţă privind accesul maşinilor utilitare în interiorul curţii  şi imposibilitatea creării acestor accese din cauza limitărilor impuse de amplasament.

Print Friendly, PDF & Email