Distribuirea locurilor în universităţi, criticată de unii rectori, apreciată de rectorul Universității Politehnica Timișoara

Rectorul Universității Politehnica Timișoara dă o replică acidă rectorilor (fără a-i nominaliza, însă) care au criticat decizia recentă a Ministerului Educaţiei de a tăia din numărul de locuri de licenţă, de masterat şi de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019, în cazul a nouă universităţi şi se declară mulţumit de aceasta.

 

Prof. univ. Viorel Şerban, rectorul Universității Politehnica Timișoara, face – într-un comunicat trimis la redacţie – trimitere la reacţia reprezentanţilor „unor universităţi membre ale Consorțiului Universitaria («cele  mai vechi şi mai prestigioase universităţi româneşt»)”, adică, se înţelege, ai Universităţii din Bucureşti şi ai Universităţii de Vest din Timişoara. Rectorii acestora, prof. univ. Mircea Dumitru, respectiv prof. univ. Marilen Pirtea, au avut reacţii publice caustice la adresa respectivei hotărâri a Ministerului Educaţiei, acuzând că distribuirea locurilor s-a făcut în principal în baza clientelismului politic.

Viorel Şerban se declară nemulţumit de faptul că în declaraţiile acestora s-au făcut „trimiteri ofensatoare la adresa calificărilor din cadrul domeniilor  de ştiinţe inginereşti”.

Universităţii Politehnica Timişoara i s-au alocat suplimentar, faţă de anul universitar 2017-2018, 60 de locuri la studiile universitare de licenţă, 85 la studiile universitare de master şi mai puţin cu 4 locuri la doctorat, în condiţiile în care nu am semnat scrisoarea deschisă de susţinere a dlui. prof. dr. ing. Valentin Popa, exprimându-mă şi public în acest sens”, transmite rectorul UPT.

Acesta mai spune că, în ultimii ani, UPT şi Alianţa Română a Universităţilor Tehnice, pe care o conduce, au solicitat „în mod insistent”o nouă modalitate de distribuire a locurilor pentru admitere, care să ţină cont de obiectivele asumate în Strategia  Națională pentru Învățământul Terțiar Românesc 2015-2020: „România are, în prezent, cea mai mare proporție de absolvenți de științe socio-economice din UE. (…) În concluzie, datorită faptului că majoritatea sectoarelor performante din economia românească sunt asociate științelor inginerești (inclusiv agricultura), este absolut necesară corelarea ofertei actuale a învățământului terțiar cu nevoile pieței muncii… formarea forței de muncă înalt specializate şi calificate, sunt condiții esențiale pentru dezvoltarea și competitivitatea economiei românești)”.

Viorel Şerban declară că este de apreciat faptul că pentru prima dată „distribuirea locurilor ţine cont de domeniile prioritare, precum şi de sprijinirea absolvenților proveniţi din licee din mediul rural, un alt obiectiv al Strategiei  Naționale” şi că „nu poate fi blamată de maniera celor prezentate în mass-media decât din perspectiva intereselor politice”.

Rectorul UPT mai spune că ducerea în derizoriu a specializărilor din domeniul ingineriei, „aprecierile cu iz de superioritate asupra politicilor duse de universităţile tehnice (dintre care unele sunt chiar mai vechi şi poate la fel de prestigioase ca o parte a universităţilor contestatare) le considerăm regretabile, dovedind lipsă de respect şi consideraţie”.

Viorel Şerban declară că „nu vom răspunde în aceeași manieră şi nu vom aduce în discuţie în spaţiul public argumente pe subiectul în cauză, care ar putea să tensioneze şi mai mult mediul academic afectând implicit imaginea întregului sistem de învățământ superior”. Şi face un apel  universităților și structurilor asociative ale acestora „la echilibru și moderație în mesajele si opiniile exprimate în spațiul public”.

 

Citeşte şi: Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara: „Subfinanțarea universităților timișorene este un instrument perfid, prin care vestul țării este discriminat”

 Citeşte şi: Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara: „Repartizarea locurilor bugetate trebuie să urmeze nevoile studenților, nu ale clientelei politice”

 

Print Friendly, PDF & Email