Reconciliere “de dragul proiectului” USL Timiş

O parte dintre liderii locali ai USL s-au reunit în chip neprevăzut la sediul Primăriei, pentru a susţine o conferinţă de presă comună în care să aducă la cunoştinţa publicului rezultatele întâlnirii de miercuri seara din USL.

 

Viitoarele eventuale conflicte din USL vor rămâne în interior

Nicolae Robu si Traian StoiaMesajul reconcilierii de moment la care s-a ajuns în sânul USL Timiş a fost vestit tocmai din Sala de Consiliu a Primăriei Timişoara.

Rând pe rând, reprezentanţii lo­cali ai alianţei aflate la guvernare şi-au reafirmat ataşamentul pentru cauza a ceea ce au evaluat a fi "cel mai impor­tant proiect politic actual al României", faţă de care şi-au reiterat întreaga dis­ponibilitate de a-l perpetua şi consolida.

Ba mai mult, pentru a conferi greu­tate înţelegerii la care s-a ajuns mier­curi seara în interiorul zbuciuma­tei alianţe locale, a fost făcut cunoscut textul unei hotărâri comune la care s-a ajuns în urma discuţiilor purta­te miercuri seara, text ale cărui concluzii, care produc efecte asupra ambilor “beligeranţi”, stipulează condiţiile unui non-combat atent negociat între cele două părţi.

Primele trei prevederi din textul hotărârii convenite în urma dezba­te­rilor din interiorul USL Timiş fac re­ferire la persoana viceprimarului Tra­ian Stoia, căruia îi este solicitată re­tractarea în termeni neambigui, prin­tr-un comunicat de presă, a afirmaţii­lor denigratoare pe care le-a făcut la adresa primarului Nicolae Robu, afir­maţii catalogate în chiar textul docu­mentului ca fiind "total nefondate".

În plus, textul prevede clar că vice­­primarul desemnat de PSD, Traian Stoia, va respecta pe viitor cu stric­te­ţe "atribuţiile conferite prin decizii ale Primarului, potrivit prevederilor inclu­se în fişa postului şi a organigramei Primăriei Municipiului Timişoara adop­tată  de Consiliul Local şi aprobată de ANFP, atribuţii pe care şi le va exercita exclusiv în limitele cadrului instituţional".

Referitor la "atacurile publice la a­dresa primarului Nicolae Robu şi la ata­curile generice, fără nominali­zări concrete, la adresa angajaţilor Pri­măriei Municipiului Timişoara", tex­tul documentului convenit impune nece­sara disciplinare a lui Traian Stoia.

Cu referire la persoana primarului Nicolae Robu, textul prevede, laconic, doar că acesta "va înceta orice atac public la adresa viceprimarului Traian Stoia".

Mesaje la unison ale principalilor actori politici din USL Timiş

Chestionat asupra auspiciilor sub care va evolua de acum încolo USL Ti­miş, după renegocierea unei fragile păci la nivel local în urma conflictului declanşat săptămâna trecută în Pri­măria Timişoara, Titu Bojin a precizat că "USL, prin cele două partide repre­zentate aici, va fi şi mai puternic şi mai unit şi va găsi soluţiile necesare pen­tru locuitorii acestui judeţ".

La rândul său, deputatul Sorin Grindeanu a apreciat că documentul care stipulează condiţiile păcii din USL Timiş "clarifică situaţia creată în ulti­mele 7 zile ".

"Ţinta PNL, PSD şi PC este să ducem la bun sfârşit toate proiectele pe care ni le-am asumat pentru Timişoara şi pentru judeţul Timiş", a mai  declarat deputatul Sorin Grindeanu, care a punctat faptul că "aceste proiecte, în ce priveşte Timişoara, nu sunt numai ale Primarului Nicolae Robu", deşi a admis că "Nicolae Robu e vârful de lance în a le duce la bun sfârşit".

.Viceprimarul Dan Diaconu a apre­ciat că "USL este un proiect viabil şi de succes, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local" şi că "între PNL, PSD şi PC există armonie şi avem toate şansele ca obiectivele propuse să fie îndeplinite în cursul acestui mandat".

Primarul Nicolae Robu a punctat în intervenţia sa necesitatea focalizării interesului comun asupra obiecti­ve­lor asumate în campania electorală, in­sistând asupra ineficienţei continuării unei polemici pe forma şi nu pe fon­dul problemelor.

Cu referire la problemele majore de interes pentru Timişoara şi pentru judeţul Timiş, Robu a informat că s-a solicitat sprijin la Ministerul Trans­por­turilor pentru proiectele strategice ale judeţului în acest domeniu, proiecte "pentru care acţionăm împreună", prin­tre care a enumerat realizarea centurii de sud-vest, a centrului intermodal de mărfuri de la Remetea şi a centrului in­termodal de persoane din proximitatea Aeroportului.

Chestionat asupra manierei în care intenţionează să gestioneze pe viitor relaţia cu viceprimarul Traian Sto­ia, Nicolae Robu a precizat că, în con­diţiile în care viceprimarul desem­nat de PSD va respecta prevederile acordului încheiat miercuri seara, atunci nu socoteşte a fi un compromis soluţia la care s-a ajuns în cadrul negocieri­lor, pentru că interesele Timişoarei şi ale timişorenilor stau mai presus de interesele şi vanităţile personale ale oamenilor politici.

"Consider că am spus clar şi cu res­pect ce am avut de spus. Atunci când am spus interesele, m-am referit, evi­dent, la vanităţile care derivă dintr-un orgoliu prostesc", a precizat primarul Nicolae Robu.

Emisar  trimis pentru dezamorsarea situaţiei conflictuale din USL Timiş

Explicaţii ambigue, care au frizat pe alocuri hilarul, au stârnit întrebările legate de prezenţa la Timişoara, în cursul serii de miercuri, la discuţiile din USL menite să dezamorseze ten­siu­nile dintre edilul Nicolae Robu şi vi­cepri­marul Traian Stoia, a PSD-istului Ion Mocioalcă.

Liderul CJ Timiş a precizat că Ion Mocioalcă a fost invitatul Timişoarei la discuţiile din USL, pentru că s-a aflat întâmplător miercuri seara în trecere prin Timişoara, iar bănăţenii "sunt pri­mitori şi ospitalieri", iar oaspeţii sunt bine primiţi şi "ne bucurăm să fim spri­jiniţi la nivel naţional", întrucât domnul Mocioalcă are atribuţii din partea PSD pe zona de vest a ţării.

 La rândul său, primarul Nicolae Robu şi-a exersat, conciliant, rolul de reprezentant al gazdelor la conferinţa de presă comună, precizând că "am fost la paritate în ceea ce priveşte reprezentarea în echipe, pentru că şi eu sunt vicepreşedinte la nivel naţional în PNL" şi a adăugat că "oricum sta­bilisem cu domnul Mocioalcă să bem o cafea împreună săptămâna aceasta", iar prilejul oferit de întâlnirea de miercuri seara a fost, în acest con­text, apreciată de edil ca fiind "o ches­tiune pur interumană", facilitată de un context conjunctural creat.

Print Friendly, PDF & Email