Reabilitarea centrului istoric al Timişoarei, finalizată în proporţie de 13 la sută

La jumătatea intervalului asumat de Primărie pentru finalizarea proiectului

Piata Unirii Timisoara lucrari de reabilitareProiectul de reabilitare şi modernizare a centrului istoric al Timişoarei a ajuns, la jumătatea perioadei de execuţie, la un procent de realizare de apropae 13 %, anunţă Primăria Timişoara.

 

Reabilitarea şi modernizarea Centrului istoric al Timişoarei (aşa-numitul sit urban cartierul Cetate, compus din patru piețe și zece străzi) sunt făcute în cadrul unui proiect cu finanțare europeană derulat de Primăria Timișoara, care vizează reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi a spaţiilor publice din această zonă. Durata de execuţie a lucrărilor, începute în octombrie 2013, este de 21 de luni, lucrările fiind realizate de Romprest. Valoarea totală a proiectului este de peste 65 de milioane de lei, din care mai bine de 52 de milioane de lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă. 9,2 milioane de lei provin de la bugetul de stat, iar contribuția de la bugetul local este de aproape două milioane de lei.

Potrivit informațiilor oferite de Municipalitate, stadiul de execuție a lucrărilor variază, la jumătatea perioadei de execuție, între 10 și 55%. Cele mai avansate șantiere sunt cele de pe străzile Lucian Blaga, Fără Nume și General Praporgescu. În Piața Libertății, stadiul lucrărilor de execuție este estimat la 47%, în vreme ce în Piața Unirii au fost executate până în acest moment aproximativ 13% din totalul lucrărilor prevăzute.

Potrivit informațiilor furnizate într-un comunicat care poartă semnătura viceprimarului liberal al Timişoarei, Dan Diaconu, în cadrul proiectului au fost efectuate, în paralel, lucrări în Piețele Unirii, Libertății, Sfântu Gheorghe, Țarcului și pe străzile Sergent Constantin Mușat, Vasile Alecsandri, Lucian Blaga, Florimund Mercy, Enrico Griselini, Eugeniu de Savoya, Fără Nume, Radu Negru, General Praporgescu și Enrico Carusso.

Potrivit informațiilor oferite de Municipalitate, lucrările pentru obiectivul din centrul istoric sunt realizate în proporţie de aprox. 13%. În acest moment, în Piața Unirii se efectueză săpături arheologice și lucrări de izolare a conductelor termice, de spălare a canalizării menajere, se lucrează la finalizarea multiductului de telecomunicaţii și se fac o serie de lucrări rutiere.

În Piața Libertății, lucrările care au fost deja realizate au cuprins executarea fundaţiilor pentru bănci, a fundaţiilor pentru rigole, montajul cablurilor electrice pentru iluminat, montajul firidelor, montajul multiductului de telecomunicaţii, realizarea subtraversării liniei de tramvai, executarea căminelor de tragere și montajul rigolelor, stadiul de execuție fiind estimat la de aprox. 47%. În acest moment, în Piața Libertății sunt în curs de efectuare lucrări rutiere: executarea stratului de balast şi balast stabilizat, în zona de nord-vest a pieţei (zona de cap de linie a tramvaiului 5), precum şi lucrări de pregătire a pavajului, care constau în montajul ţărușilor pentru trasarea undelor de piatră/clinkerit.

În Piața Sfântu Gheorghe, lucrările au fost realizate în proporţie de 28% şi ele au vizat execuţia de epuismente, lucrări de umplere cu piatră spartă, turnarea betonului de egalizare, montajul multiductului de telecomunicaţii şi a căminelor de tragere. Acum, se efectuează lucrările de armare a radierului în zona tehnică.

În Piața Țarcului, lucrările care au fost efectuate până în acest moment au cuprins executarea hidroizolaţiei pe laturile de est şi de vest ale pieţei, turnarea stratului de balast stabilizat, montajul cablurilor electrice pentru iluminat, reabilitarea canalizării menajere și realizarea căminelor de tragere. Stadiul de execuţie a lucrărilor este estimat aici la aproximativ 26%.

Pe strada Sergent Constantin Mușat au fost deja montate cablurile electrice şi au fost realizate lucrări de reabilitare a canalizării menajere, stadiul actual al lucrărilor fiind estimat la aprox. 13%.

Pe strada Vasile Alecsandri, lucrările realizate până în acest moment au cuprins executarea de epuismente, desfacerea asfaltului, săpături, umplerea cu balast, montajul cablurilor electrice, montajul conductei de alimentare cu apă, realizarea căminelor pentru apometre, a branşamentelor, reabilitarea canalizării menajere, montajul multiductului de telecomunicaţii şi realizarea căminelor de tragere. În acest moment, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Primăriei, se intervine pentru izolarea conductelor termice, stadiul de execuţie al lucrărilor fiind estimat la aproximativ 38%.

Pe strada Lucian Blaga, au fost executate deja lucrările de hidroizolaţie la clădiri, turnarea balastului stabilizat, montajul conductei de alimentare cu apă, execuţia căminelor pentru apometre, a branşamentelor, au fost efectuate lucrările de reabilitare a canalizării menajere, s-a făcut montajul cablurilor electrice, al firidelor pentru iluminat, al multiductului de telecomunicaţii şi au fost realizate căminele de tragere. Stadiul de execuție a lucrărilor este estimat la 55%.

Pe strada Florimund Mercy, lucrările au fost executate în proporţie de circa 33%, ele cuprinzând montarea de cabluri electrice, montarea multiductului de telecomunicaţii și executarea unor lucrări la sistemul de canalizare menajeră. În acest moment, sunt în curs de efectuare lucrările de umplere cu balast.

Pe strada Francesco Griselini, au fost derulate până în acest moment lucrări de montaj al cablurilor electrice, săpăturile pentru conducta de apă și lucrările de reabilitare a canalizării menajere, stadiul execuției lucrărilor fiind estimat la aproximativ 24%. În acest moment, se pregăteşte repetarea probei de presiune la conducta de apă și au fost efectuate parţial lucrările de umplere cu nisip şi balast.

Pe strada Fără Nume, lucrările de execuţie a pavajului se află în stadiul final, până în acest moment fiind realizate lucrări de montaj la cablurile electrice și firidele pentru iluminat. Stadiul de execuție a lucrărilor este estimat la aproape 55%.

Pe strada Radu Negru, a fost desfăcut  asfaltul, au fost montate cablurile electrice, au fost executate firidele de iluminat, s-a realizat montajul multiductului de telecomunicaţii şi a fost executat căminul de tragere. Stadiul de execuție a lucrărilor este estimat, până în acest moment, la 10%. În prezent, sunt în curs de finalizare săpăturile arheologice şi se pregătește umplerea cu nisip, pentru montarea multiductului.

Pe strada Eugeniu de Savoya, au fost realizate lucrări de decopertare a asfaltului, compactare balast, montajul cablurilor electrice, montajul firidelor pentru iluminat, montajul multiductului de telecomunicaţii și lucrările de reabilitare a canalizării menajere. Lucrările au fost realizate în proporţie de aproximativ. 35%. În acest moment, potrivit informațiilor furnizate, se execută pozarea conductei de apă, între străzile Augustin Pacha şi Florimund Mercy.

Pe strada General Praporgescu a fost turnat deja stratul de balast stabilizat şi au fost montate cabluri electrice, în acest moment pregătindu-se demararea lucrărilor de pavare a străzii. Stadiul de execuție a lucrărilor este estimat la circa 52%.

Pe strada Enrico Carusso, au fost montate firidele de iluminat, lucrările fiind realizate în proporţie de aproximativ 22%.

Print Friendly, PDF & Email