Raportul obligatoriu privind gestionarea bunurilor publice – “opţional” la Primăria Timişoara

Primaria-TimisoaraAsociaţia ProDemocraţia – Clubul Timişoara continuă demersurile prin care le reaminteşte autorităţilor publice locale de obligaţia de a prezenta diverse rapoarte necesare pentru ca toţi cetăţenii interesaţi să-şi facă o idee corectă cu privire la activitatea aleşilor locali, şi felul în care administrează domeniul public. De această dată, “în vizor” au fost luate rapoartele legate de gestionarea bunurilor publice care trebuiau întocmite anual de către Primăria Timişoara şi Consiliul Judeţean.

 

30 de zile pentru două rapoarte deja întocmite şi două date

Clubul timişorean al Asociaţiei ProDemocraţia a întreprins un nou demers, bazat de Legea liberului acces la informaţii de interes public, pentru a afla date legate de respectarea obligaţia autorităţilor locale de a prezenta raportul anual asupra situaţiei gestionării bunurilor unităţii administrativ-teritoriale. “Acesta este obligatoriu atât pentru localităţi cât şi pentru judeţ, responsabilitatea întocmirii lui şi a prezentării acestuia în cadrul şedinţelor de consilii revenind primarilor şi respectiv preşedintelui de consiliu judeţean”, spune sociologul Marius Matichescu, preşedinte Club APD Timişoara

Astfel legea specifică destul de clar faptul că toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, iar consiliilor locale şi judeţene li se prezintă anual de către primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, un raport asupra situaţiei gestionării bunurilor”.

În consecinţă, ProDemocraţia s-a adresat Primăriei municipiului Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş cu rugămintea de a ne prezenta copii după rapoartele anuale referitoare la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparţinând municipiului şi judeţului, pentru anii 2012 si 2013 şi data şedinţelor la care aceste rapoarte au fost prezentate consilierilor.

Răspunsul din partea CJT a sosit în trei zile lucrătoare cu informaţii complete. Cele două rapoarte solicitate pentru anii 2012 şi 2013 sunt publicate pe situl de internet al instituţiei şi au fost prezentate în şedinţele CJT din data de 26 februarie 2013 (pentru 2012) şi 24 februarie 2014 (pentru 2013).

La Primăria, însă, s-a precizat că răspunsul va fi dat de 30 de zile în ciuda faptului că informaţiile solicitate prezintă un nivel scăzut de complexitate şi volum: copii după rapoarte care se presupune a fi preexistente şi datele la care aceste rapoarte se presupune ca au fost prezentate în şedinţele de consiliu local.

În acest context ProDemocraţia s-a adresat Prefecturii Timiş, în ideea că potrivit legii, prefectul poate constata contravenţii şi poate aplica amenzi pentru neprezentarea de către primar sau preşedintele consiliului judeţean a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor.

Un răspuns întârziat în care se recunoaşte nerespectarea legii

În cele din urmă, săptămâna trecută a venit şi răspunsul Primăriei, care arată destul de clar că pentru anii 2012 şi 2013 nu a fost respectată legea.

“Vă aducem la cunoştinţă că pentru anii 2012 şi 2013, Serviciul Administraţie Locală nu a primit de la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse rapoartele referitoare la inventarierea şi gestionarea bunurilor aparţinând municipiului Timişoara pentru a le prezenta în plenul Consiliului Local”, spune, cu sinceritate, Primăria.

Primăria a prezentat doar rapoartele de „valorificare a inventarierii bunurilor aflate în evidenţele primăriei municipiului Timişoara” pentru anii 2012 şi 2013, prezentarea lor în cadrul CLT urmând a fi realizată abia în luna septembrie a acestui an.

La fel ca în cazul altor “mostre de transperanţă” de la Primăria Timişoara, se poate pune întrebarea dacă aceste rapoarte ar mai fi fost prezentate, în cazul în care ProDemocraţia nu ar fi solicitat informaţii legate de ele.

Print Friendly, PDF & Email