PSD Timiş, dat în judecată de Primăria Timişoara, pentru neplata chiriei

Respectat la literă, contractul permitea evacuarea din sediu a social-democraţilor timişeni

Sediu PSDDupă ce aproape un an şi jumătate PSD Timiş nu a plătit chiria aferentă ocupării imobilului în care funcţionează, Primăria i-a intentat proces, pentru recuperarea creanţei. Cum s-a ajuns în această situaţie şi cum de nu a fost reziliat mai devreme contractul de închiriere? Sunt întrebări la care reprezentanţii Primăriei Timişoara oferă răspunsuri evazive, în vreme ce reprezentanţii PSD Timiş optează pentru varianta trecerii sub tăcere a subiectului.

 

PSD Timiş tace

Situaţia ocupării de către PSD Timiş a imobilului aflat în proprietatea Primăriei Timişoara, situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 26, nu s-a lămurit încă.

La finalul celei mai recente şedinţe de plen a Consiliului Local, consilierul local Petrică Folică a lansat acuze potrivit cărora PSD Timiş ar ocupa în mod abuziv actualul sediu, întrucât şi-a nesocotit, vreme de aproape doi ani, obligaţiile contractuale, acumulând datorii în valoare de peste 33.000 de lei la plata chiriei.

Le-am solicitat  reprezentanţilor Primăriei Timişoara şi celor ai PSD Timiş informaţii referitoare la situaţia la zi a efectuării plăţilor ce decurg din contractul de închiriere, legate de existenţa unor eventuale clauze contractuale care ar fi îngăduit rezilierea contractului. ca urmare a neplăţii, şi legate de eventuale intenţii ale Municipalităţii de a elabora un nou proiect de hotărâre de Consiliu Local care să permită înstrăinarea, prin vânzare, a imobilului.

După o săptămână de la această solicitare de informaţii adresate în scris purtătorului de cuvânt al PSD Timiş, Lucian Ursuleţu, nu ne-a fost transmis niciun răspuns. Iar preşedintele PSD Timiş, Titu Bojin, nu este de găsit pe telefonul mobil.

Primăria răspunde evaziv, dar deschide acţiune în instanţă

Răspunzând solicitării noastre, reprezentanţii Primăriei Timişoara precizează că, în acest moment, valoarea totală a datoriilor acumulate de către PSD Timiş se ridică la 45.033 lei, creanţele neachitate fiind de 32.337,45 de lei, în vreme ce 12.695 de lei reprezintă penalităţile aferente neachitării chiriei, începând din luna septembrie 2013 şi până în prezent.

Oficialii Municipalităţii admit că puteau rezilia contractul de închiriere, până acum. În acest act, încheiat în 1 februarie 2013, există un articol care prevede posibilitatea rezilierii de drept a contractului, la expirarea a 60 de zile din momentul în care nu a mai fost efectuată nicio plată.

În pofida faptului că înscrisurile oficiale din evidenţele Primăriei Timişoara atestă că, începând cu septembrie 2013, PSD Timiş nu a mai efectuat nicio plată reprezentând contravaloarea chiriei datorate, până la finalul lunii aprilie 2015 reprezentanţii Primăriei par să nu fi întreprins niciun demers vizând o eventuală reziliere a contractului, urmată de evacuarea ocupanţilor imobilului. Abia în 24 aprilie, rezultă din datele disponibile pe pagina de internet a Judecătoriei Timişoara, Primăria Timişoara a acţionat în instanţă PSD Timiş, solicitând rezilierea contractului.

În ceea ce priveşte intenţiile Municipalităţii cu privire la respectivul imobil, situaţia rămâne neclară.

Va scoate Primăria imobilul la vânzare, din nou?

Imobilul s-a aflat, în urmă cu un an şi jumătate în centrul unei situaţii extrem de controversate, constând în evaluarea sa succesivă, de către aceeaşi companie de evaluare, mai întâi la o valoare de 100.000 de euro şi, ulterior, la o valoare de şapte ori mai mare.

Municipalitatea pare, însă, să nu fi tranşat încă nici asupra cauzelor care au făcut posibilă respectiva situaţie, dar nici să fi luat o decizie cu privire la soarta viitoare a imobilului.

Din răspunsul transmis de directorul Direcţiei de Comunicare din Primăria Timişoara, Alina Pintilie, la întrebarea noastră vizând existenţa unor eventuale intenţii viitoare ale Municipalităţii vizând elaborarea unei noi hotărâri de Consiliu Local care să îngăduie scoaterea la vânzare a respectivului imobil suntem informaţi doar că „vor fi analizate toate aspectele legate de acest subiect, urmând să se stabilească în conformitate cu legea”.

Vânzarea la un preţ subevaluat, respinsă în ultimul moment

Petrica FolicaAcumularea de datorii restante către Primăria Timişoara, ca urmare a neachitării, de către PSD Timiş, a chiriei aferente ocupării sediului situat pe Splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 26, a început în septembrie 2013. Luna din care PSD Timiş nu şi-a mai plătit chiria.

Atunci când, în cadrul unei şedinţe de plen a Consiliului Local, a fost supusă la vot o hotărâre care ar fi urmat să îngăduie PSD Timiş să achiziţioneze, contra sumei de nici 100.000 de euro, imobilul în care funcţionează actualul sediu al social-democraţilor timişeni. Pe fondul unui absenteism masiv al consilierilor locali, respectivul proiect de hotărâre, care avea nevoie de minimum 18 voturi pentru a fi aprobat, era pe punctul de a trece. Şi aceasta dacă nu s-ar fi înregistrat un vot împotrivă, cel al consilierului local, pe atunci reprezentant al PP-DD, Petrică Folică. În vreme ce 17 consilieri locali au votat favorabil efectuării tranzacţiei, Petrică Folică s-a opus atunci deciziei de încredinţare spre vânzare a imobilului, invocând obiecţii cu privire la preţul propus, referitor la care acesta a avertizat că a fost stabilit mult sub valoarea reală de piaţă a imobilului.

Clădirea a făcut apoi obiectul unei alte evaluări, preţul avansat de această dată, de către aceeaşi companie de evaluare, ajungând se urce brusc,de la 100.000 de euro la 700.000 de euro. Imediat după această nouă evaluare, peste problema legată de tentativa de încredinţare, către PSD Timiş, a unui imobil aparţinând Municipalităţii, la un preţ mult subevaluat, s-a aşternut tăcerea, cunoscându-se doar faptul că PSD utilizează, cu chirie, respectivul imobil. Chirie care, iată, se dovedeşte că nu a mai fost achitată, începând cu luna septembrie 2013. În plus, în acest răstimp, reprezentanţi ai PSD Timiş au căutat să argumenteze diferenţa dintre valoarea primei evaluări şi valoarea, de şapte ori mai mare, a celei de-a doua evaluări, prin aceea că PSD Timiş a investit, de la preluarea imobilului, în reabilitarea şi amenajarea acestuia, social-democraţii timişeni socotindu-se, de aceea, îndreptăţiţi să le fie deduse, din valoarea actuală a imobilului, valoarea investiţiilor efectuate.

ConstantinStefan SanduÎnsă, după efectuarea celei de-a doua evaluări, au existat şi voci din rândul consilierilor locali din Opoziţie care au apreciat public că, dată fiind diferenţa foarte mare dintre cele două evaluări, nu ar trebui să se procedeze doar la elaborarea unei noi hotărâri de Consiliu Local, fără să se întreprindă măsuri concrete care să elucideze circumstanţele care au determinat aceste diferenţe.

Lucrurile nu trebuie lăsate aşa, şi Primăria Timişoara trebuie să vadă cum e posibil ca două evaluări ale aceleiaşi clădiri să aibă valori total diferite. Nu se poate să se constate doar că prima evaluare era de şapte ori mai mică decât cea de a doua şi să nu se ia nicio măsură”, opina atunci consilierul PNL Ştefan Sandu. Acesta a anunţat şi că va solicita Primăriei Timişoara să analizeze retroactiv toate evaluările făcute de aceeaşi societate de evaluare: “Va trebui să se vadă ce evaluări au mai fost făcute în acelaşi mod pentru Primăria Timişoara şi să se ia măsurile legale care se impun. Trebuie iniţiată o anchetă pe această temă în cadrul Primăriei şi să se analizeze, retrospectiv, toate evaluările de imobile realizate în aceleaşi condiţii”.

Print Friendly, PDF & Email