Proteste ale profesorilor față de decizia ISJ Timiș de comasare a două colegii din Timişoara

După ce Inspectoratul Şcolar a anunţat planul de şcolarizare pe 2015 - 2016

Protest profesori TimisoaraProtest al cadrelor didactice de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, față de decizia Inspectortaului Şcolar Timiș de a comasa acest colegiu cu Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”. Mai mulţi profesori au ieșit în stradă, pentru a-și semnala nemulțumirile legate de noul plan de școlarizare întocmit de ISJ Timiş, în absența unor consultări prealabile.

 

O decizie luată fără consultări prealabile

Cadre didactice ale Colegiului Tehnic „Henri Coandă” au protestat, vineri, în stradă, în fața sediului ISJ Timiș, față de decizia de comasare a acestui colegiu cu Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”. În urma acestei decizii, motivată de reprezentanții ISJ Timiș prin rațiuni ce țin de eficiența didactică și financiară, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” își pierde personalitatea juridică.

Deși, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISJ Timiș, planul de școlarizare întocmit a fost transmis deja Ministerului Educației Naționale, iar decizia este deja luată, profesorii ieşiţi în stradă au solicitat o întâlnire, în cadrul căreia să fie prezentate reprezentanților ISJ Timiș toate problemele pe care le-ar genera punerea în practică a acestei decizii de comasare. Ei spun că ar spori cu peste 600 numărul elevilor înmatriculați în cadrul colegiului, depășindu-se astfel cu mult capacitatea liceului. În plus, situația ar afecta și calitatea procesului didactic. Profesorul Daniela Pârva, de la Colegiul Tehnic „Henri Coandă” afirmă că decizia de comasare a celor două unități de învățământ a fost luată în absența unor consultări prealabile cu profesorii, fiindu-le adusă la cunoștință abia în urmă cu câteva zile, atunci când planul de școlarizare era deja întocmit.

Aura DanielescuInspectorul școlar general Aura Danielescu a catalogat discuțiile de vineri cu reprezentanții Colegiului Tehnic „Henri Coandă” drept constructive, dar a subliniat că hotărârea de comasare a celor două instituții de învățământ este deja luată și că, prin această decizie, se urmărește, în fapt, crearea unei școli puternice în domeniul învățământului tehnologic. „Cred că am reușit să le explicăm foarte clar care a fost punctul de vedere al instituției noastre vizavi de această comasare.(…) Noi dorim un liceu tehnic puternic, ne bazăm pe experiența ambelor colegii și considerăm că trebuie să le dăm șansa să se întărească, să avem o școală puternică pe domeniul învățământului tehnologic”, declară Aura Danielescu.

Reorganizarea prin comasare, motivată prin rațiuni de ordin financiar

ISJ Timiş a anunţat cu câteva zile înainte, printr-un comunicat, că a fost definitivat proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015 – 2016. Printre prevederile conţinute în planul de şcolarizare figurează desfiinţarea a două grădiniţe cu program normal, trecerea unei grădiniţe în structura unui liceu teoretic şi comasarea unor unităţi de învăţământ, în urma căreia, practic, două unităţi şcolare din judeţ îşi pierd personalitatea juridică.

Măsurile prevăzute, care au stârnit proteste din partea mai multor cadre didactice, au fost justificate de către reprezentanţii ISJ prin recurs la argumente legate de eficientizarea procesului didactic şi la raţiuni de ordin financiar. „Întregul proiect a fost întemeiat pe principiul eficienţei didactice şi financiare”, este precizat în comunicatul care anunţă desfiinţarea „din necesitate” a grădiniţelor cu program normal din localităţile Botineşti şi Begheiul Mic, aparţinând Şcolii Gimnaziale Bârna, respectiv as Grădiniţei cu Program Prelungit Făget.

Acelaşi document anunţă că Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” şi Liceul Tehnologic „Petru Botiş”, din Timişoara, îşi pierd, începând cu anul școlar viitor, personalitatea juridică. Astfel, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” ar urma să fuzioneze prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Şcoala Gimnazială nr. 11 ar deveni, astfel, la rândul său, parte din Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Totodată, Liceul Tehnologic Agricol „Petru Botiş” Timişoara va fuziona prin absorbţie cu Colegiul Tehnic „Casa Verde” Timişoara. Grădiniţa cu Program Prelungit Gătaia devine, tot începând din anul şcolar viitor, parte a Liceului Teoretic Gătaia.

Referindu-se la obiectivele care au stat la baza întocmirii actualului plan de şcolarizare, reprezentanţii ISJ Timiş se prevalează de raţiuni potrivit cărora s-a urmărit acordarea unei atenţii deosebite asigurării calităţii procesului de învăţământ pentru elevii înscrişi în ciclul liceal, cu precădere pentru cei care urmează filiera tehnologică şi profesională, la zi, la seral sau cu frecvenţă redusă.

O atenţie deosebită s-a acordat nivelului liceal, pentru asigurarea atât a unei pregătiri teoretice solide în vederea continuării studiilor în învăţământul superior, dar, în special, celor care urmează filiera tehnologică şi profesională, cu frecvenţă, la zi şi seral, şi cu frecvenţă redusă”, este menţionat în comunicatul transmis de reprezentanții ISJ Timiş.

În ce priveşte unităţile de învăţământ special, din anul şcolar 2015 – 2016, ăn Timiş vor funcţiona şapte unităţi de învăţământ special în ciclul gimnazial şi două în ciclul liceal. Planul de şcolarizare prevede şi funcţionarea a cinci unităţi de învăţământ destinate activităţilor extraşcolare, dintre care un Palat al Copiilor, un club al elevilor şi trei cluburi sportive şcolare.

În ceea ce priveşte numărul de clase şi de elevi care vor frecventa cursurile sistemului de învăţământ de stat în anul şcolar 2015 – 2016, planul de şcolarizare prevede existenţa a 267 de clase, pentru cei 5.743 elevi înscrişi în ciclul primar, respectiv a 254 de clase, pentru cei 5.938 de elevi înscrişi în ciclul gimnazial. Pentru ciclul liceal, sunt prevăzute 168 de clase – învăţământ la zi, pentru 4.701 elevi, dintre care 84 de clase sunt cu profil teoretic, 65 de clase sunt cu profil tehnologic şi 18 clase cu profil vocaţional. SLa forma de învăţământ cu frecvenţă redusă din ciclul liceal sunt prevăzute trei clase, toate cu profil teoretic, iar la forma de învăţământ seral sunt prevăzute în planul de şcolarizare 12 clase, 11 cu profil tehnic şi una al cărei profil este resurse naturale. Numărul total de locuri prevăzute pentru învăţământul liceal în anul şcolar 2015 – 2016 este de 5.121.

Print Friendly, PDF & Email