Protecţia Copilului cumpără servicii de asistenţă juridică, în procesul cu propriii angajaţi

Balanta Justitie Foto avocat-timis.roDupă Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului achiziţionează servicii de reprezentare juridică în procesul cu… propriii angajaţi. Motivând decizia cu reglementările legate de incompatibilitate.

 

Consilierii juridici nu pot asigura dublă reprezentare

Printr-un proiect de hotărâre, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş îşi manifestă dorinţa de a cumpăra servicii de reprezentare juridică, motivând această nevoie cu faptul că trebuie respectate reglementările legale legate de incompatibilitate. Decizia vine la scurt timp după ce şi Consiliul Judeţean Timiş a realizat o achiziţie similară.

DGASPCTimiş menţionează în argumentarea necesităţii achiziţiei faptul că are pe rol două procese vizând calcularea şi plata drepturilor salariale cuvenite şi neachitate. “Având în vedere că în acţiunile promovate în instanţă, toţi angajaţii, consilieri juridici ai Serviciului Juridic şi Contencios, inclusiv şeful serviciului, au calitatea de reclamanţi, aceştia nu pot apăra în instanţă interesele DGASPC Timiş, fiind în situaţia de conflict de interese. Pentru acelaşi motiv ei nu pot acorda asistenţă, consultanţă şi nici nu vor putea reprezenta în instanţă DGASPC Timiş şi directorul general al DGASPC Timiş, în litigiile menţionate”, se menţionează în raportul hotărârii.

Prin aceeaşi decizie, directorul general al instituţiei, Emilia Milutinovici, va avea posibilitatea să negocieze şi să încheie contractul de reprezentare juridică.

“În mod normal, o astfel de achiziţie nu ar avea sens, având în vedere că instituţia are propriii jurişti. Însă, dacă sunt cu toţii părţi în aceeaşi cauză, nu pot reprezenta instituţia, care probabil de aceea a luat decizia achiziţionării acestor servicii”, spune Adrian Marcu, liderul Sindicatului Pro AS Timişoara, care reprezintă interesele angajaţilor din sistemul de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Acelaşi tip de achiziţie şi la CJ Timiş

În luna februarie, şi CJ Timiş a aprobat un proiect ce prevede achiziţionarea de servicii juridice în vederea reprezentării instituţiei şi a preşedintelui acestuia în faţa instanţelor de judecată. Prin acest proiect s-a oficializat achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a CJ Timiş în două litigii având ca obiect reîncadrarea angajaţilor – funcţionari publici şi personal contractual – şi plata drepturilor salariale neacordate conform prevederilor legale.

La fel ca la Protecţia Copilului, şi la administraţia judeţeană, în acţiunea promovată în instanţă, toţi angajaţii, consilieri juridici ai Serviciului Juridic şi Contencios, inclusiv şeful serviciului, au calitatea de reclamanţi, aceştia susţin că nu vor putea apăra în instanţă interesele CJ Timiş, fiind în conflict de interese. Cumpărarea directă de servicii a fost şi ea justificată prin faptul că, potrivit prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii cum sunt  serviciile juridice, atunci obligaţia de a aplica ordonanţa de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu 130.000 de euro.

Print Friendly, PDF & Email