Noua Republică Timiş acuză

Proiectul descentralizării gândit de vicepremierul Dragnea va duce la baronizarea României

Acuze de iresponsabilitate faţă de modul în care este gestionat destinul actual al României sunt lansate de către reprezentanţii Noii Republici în direcţia actualei Puteri. Membrii N.R. estimează că se va ajunge nu doar la atomizarea judeţelor şi la dezintegrarea statului naţional, ci şi la încredinţarea unor puteri sporite preşedinţilor de Consilii Judeţene, care vor împărţi bugete mult mai mari, iar cetăţenii vor deveni dependenţi de politicile şi de deciziile dictate de aceşti baroni locali.

 

“PSD demonstrează că poate perverti orice idee, fie ea şi bună”

Corneliu Berari bustVicepreşedintele P.N.R., Cor­ne­liu Berari, acuză actuala putere că ac­ţionează iresponsabil vizavi de des­tinul actual al României şi că “actualul proiect al Legii descentralizării este o altă lovitură dată democraţiei şi statului de drept, care nu face decât să dove­dească, o dată în plus, faptul că P.S.D. poate perverti orice idee, fie ea şi bună”.

Acesta mai spune că reprezen­tanţii Puterii ne arată astfel că, după ce “Iliescu şi ciracii lui au furat Revoluţia”, după valul de privatizări compromise cu bună-ştiinţă, acum urmăresc baro­nizarea României, lucru care, esti­mează el, va duce la accentuarea co­rupţiei şi a fricii.

Vicepreşedintele N.R. a mai recla­mat şi faptul că, aşa cum a fost adusă ea în dezbatere, descentralizarea în­calcă prevederile Legii descentraliză­rii, şi anume articolul 5 din Legea 195/2006, precizând că nu s-au realizat niciun fel de studii de impact pe care să se fundamenteze riguros dezbaterile din Parlament legate de acest subiect.

Mai mult, apreciază Corneliu Be­rari, descentralizarea, aşa cum a fost ea gândită în laboratoarele vicepre­mierului Liviu Dragnea, este menită “să capteze ultimele resurse vlăguite care mai circulă prin venele Statului ro­mân. Se va ajunge astfel nu doar la ato­mizarea judeţelor şi la dezintegrarea statului naţional, ci şi la încredinţarea unor puteri sporite preşedinţilor de Consilii Judeţene, care vor împărţi bu­gete mult mai mari, iar cetăţenii vor de­veni dependenţi de politicile şi de de­ciziile dictate de aceşti baroni locali”.

Noua Republică cere oficial bilanţul primului an de guvernare

Ovidiu TartanReferindu-se la situaţia Timişoa­rei, preşedintele P.N.R. Timiş, Ovidiu Tărţan, le solicită reprezentanţilor U.­S.L. de la nivel local şi judeţean să pre­zinte, la împlinirea unui an de guver­nare, o situaţie care să conţină date concrete, susţinute de cifre, cu privire la realizările din judeţ şi din Timişoara.

În plus, a apreciat Ovidiu Tărţan, este necesară elaborarea unui plan de dezvoltare pentru o perioadă de mini­mum cinci ani, pentru a răspunde ast­fel nevoilor de conturare a strategiilor de business ale investitorilor străini interesaţi de Timişoara. “Până în acest moment nu am avut parte decât de scuze din partea reprezentanţilor Consiliului Judeţean pentru faptul că nu vom primi fonduri din motive care însă nouă ne scapă”, afirmă Ovidiu Tărţan.

Print Friendly, PDF & Email