Proiectul de reabilitare a Parcului Buziaş, rămas tot “în aşteptare”

Ministerul Turismului spune că aşteaptă proiect de la Primărie. Primăria aşteaptă de la Guvern plata despăgubirilor pentru cei care au revendicat parcul

parcul buziasSunt şanse foarte mari ca nici în următoarea perioadă Parcul Buziaş, punctul central al staţiunii timişene şi colonada din acesta, unică în Europa, să nu beneficieze de niciun proiect de finanţare pentru reabilitare şi modernizare. Asta, deşi starea acestor două obiective este una de degradare accentuată. Ca într-un lanţ al slăbiciunilor, Guvernul, prin Ministerul Turismului, spune că aşteaptă proiect de la Primărie, în timp ce Primăria spune că aşteaptă despăgubiri de la Guvern pentru cei care au revendicat parcul, în aşa fel încât să poată fi demarat un proiect de reabilitare.

 

Aşteptare fără rezultat

Parcul Buziaş are nevoie de o reabilitare cât mai grabnică, motiv pentru care  Ministerului Turismului i-au fost trimise în ultimele luni mai multe interpelări, prin care i se solicită să ia măsuri pentru deblocarea unor finanţări care să rezolv situaţia din ce în ce mai gravă de la Buziaş.

Zilele trecute, Ministerul Turis­mului, prin vocea ministrului Maria Grapini, a răspuns la una dintre ulti­mele interpelări pe această temă. Răs­punsul, însă, nu rezolvă şi nu lămureşte mare lucru. “În ceea ce priveşte posibi­li­tatea atragerii unor surse de finan­ţare pentru proiectul propus, vă infor­măm că Autoritatea Naţională pentru Turism poate include proiectul în baza de date cu propuneri de proiecte. Pentru a avea o imagine de ansamblu mai clară asupra eventualităţii impli­cării instituţiei noastre în sprijinirea implementării unui proiect pe raza Sta­ţiunii Buziaş, Primăria ar trebui să ne informeze dacă dispune de documen­taţia tehnico-economică aferentă pro­punerii de proiect menţionată. În caz afirmativ, aceasta va trebui depusă la sediul instituţiei noastre, împreună cu propunerea de proiect şi bugetul nece­sar, în vederea evaluării ei de către direcţia de specialitate”, precizează Maria Grapini.

Din acest răspuns se nasc mai mul­te semne de întrebare. De ce nu poate contacta direct Ministerul Tu­rismului Primăria Buziaş, ţinând cont că e una dintre cele mai importante staţiuni din vestul ţării? În al doilea rând, este posibil să nu ştie Ministerul Turismului că Primăria Buziaş nu poate iniţia un proiect de finanţare, nici de la bugetul de stat, nici din fonduri euro­pene, până când proprietarii care au revendicat Parcul Buziaş nu sunt despăgubiţi? Dosarul aşteaptă din 2009 la Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, fără să fie rezolvat, şi deşi în ultimii ani au existat oportunităţi foarte serioase de obţinere a unor finanţări europene pentru reabilitarea parcului, acestea nu au putut fi fructifi­cate din cauza aceleiaşi situaţii. Proiec­tul “Modernizarea şi reabilitarea Par­cului din oraşul Buziaş”, depus pentru accesare de fonduri externe, în ianua­rie 2008, a fost respins, din acest mo­tiv. Sunt aspecte pe care Ministerul Turismului nu are cum să nu le ştie.

Nu este niciun secret faptul că mai multe proprietăţi importante din Buziaş sunt revendicate de moştenito­rii lui Jacob Muschong, industriaşul care, în anul 1906, a achiziţionat băile din localitate şi, ulterior, în jurul lor a dezvoltat una dintre cele mai impor­tante staţiuni balneare din România. Nepoata sa, Margareta Wening, singura moştenitoare a averii de mi­lioane de euro a industriaşului bănă­ţean, locuieşte în Germania şi a îm­pu­ternicit delegaţi care au întreprins de­mersurile de revendicare, cărora li s-a dat câştig de cauză. Urmaşii lui Mus­chong ar fi trebuit să recupereze, numai de la Băile Buziaş, peste 200 de hectare de teren – doar parcul aflat în centrul staţiunii având 37 de hectare. Primele demersuri legate de re­vendi­carea parcului au fost făcute în 2001. De atunci nu s-a reuşit nici până în prezent să se rezolve situaţia. Şi până când iniţiatorii acţiunii de revendicare nu-şi primesc acele despăgubiri, Pri­măria susţine că nu poate face niciun fel de investiţii la parc. Cât despre pro­iecte europene de reabilitare, nici nu poate fi vorba, cât timp există această problemă legată de proprietate.

Guvernul aşteaptă de la Primărie, Primăria aşteaptă de la Guvern

Ca atare, este un lanţ al slăbiciu­nilor care ar mai putea dura ani buni. Guvernul, prin Ministerul Turismului – aşteaptă un proiect de la Primărie, în timp ce Primăria aşteaptă de la Guvern, mai precis de la una din structurile subordonate, cu competenţe în acest domeniu, cum e Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor – plata despăgubirilor către cei care au reven­dicat şi câştigat în instanţă par­cul. “Cred că şi Primăria ar fi trebuit să se adreseze instanţei, pentru a rezolva situaţia legată de documentaţia afe­rentă Parcului. Noi, la Staţiune, aşa am procedat şi am avut câştig de cauză”, este de părere Sorin Munteanu, di­rectorul Staţiunii Buziaş.

Print Friendly, PDF & Email