Proiecte pentru I.M.M.-uri de 5,9 milioane de euro, semnate la A.D.R. Vest

Agenţia de Dezvoltare Regională Vest a anunţat recent semnarea a 16 noi proiecte de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în valoare de peste 5,9 milioane de euro.

I.M.M.-urile, active pe segmentul atragerii de fonduri europene

Poza_semnare_POSCCE_1Agenţia de Dezvoltare Regională Vest a anunţat, recent, că a sem­nat primele contracte de finanţare în calitate de organism intermediar pen­tru Programul Operaţional Sec­to­rial „Creşterea Competitivităţii Eco­nomice”.

Acestea sunt primele contracte dintr-o lungă serie pe care A.D.R. Vest le va semna în noua sa postură de structură directă de gestionare a aces­tui nou program de finanţare euro­pea­nă. Valoarea totală a celor 16 proiecte pentru care s-au semnat contractele de finanţare este de 5.928.462,35 de euro, dintre care 2.933.178,73 de euro (la cursul valutar de 4,4 lei pe euro) reprezintă finanţarea nerambursabilă.

Lista celor 16 proiecte cuprinde cu precădere proiecte derulate în Ti­miş. Este vorba de un proiect de achi­ziţii de utilaje la S.C. Elkana S.R.L., din Moşniţa Nouă, în valoare de 632.000 de lei, un proiect de dezvoltare a so­cietăţii prin investiţii în echipamente performante, de 292.000 de lei, derulat de S.C. Exhelios S.R.L., din Timişoara, un proiect numit pentru extinderea procesului de producţie şi dezvoltarea sustenabilă a S.C. ICCO E.M.T. S.R.L., prin achiziţia de echipamente şi teh­nologii cu aplicabilitate inovativă în industria electronică de nivel high tech, cu o valoare de 1,06 milioane de euro, un proiect vizând creşterea com­petitivităţii S.C. LTHD Corporation S.R.L., prin achiziţia a două echipa­mente destinate producţiei de am­balaje plastic cu protecţie electro­statică şi cu identificare inteligentă, în valoare de 1,06 milioane de lei, şi lista continuă. 

Noul program este derulat de patru luni

Sorin MaximA.D.R. Vest a devenit organism intermediar pentru Programul Opera­ţional Sectorial „Creşterea competi­tivităţii economice”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, începând cu 11 martie 2013. În procesul de implementare a acestui program în Regiunea Vest, A.D.R. Vest colaborează cu Ministerul Economiei, care îndeplineşte rolul de autoritate de management pentru Pro­gramul Operaţional Sectorial „Creş­terea competitivităţii economice”. Domeniile majore de intervenţie pe care le gestionează A.D.R. Vest în calitate de organism intermediar în acest program în Regiunea Vest sunt „Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţa între­prinderilor, în special IMM-uri” şi „Dezvoltarea durabilă a antrepreno­riatului”.

Faptul că A.D.R. Vest a devenit organism intermediar de gestionare pentru acest proiect este o veste bună pentru toate I.M.M.-urile din vestul ţării interesate de obţinerea de finan­ţări europene. „Pentru beneficiari, noua calitate înseamnă drumuri mai puţine, ei nu vor mai merge la Bucu­reşti pentru diferite semnături, şi îşi vor rezolva problemele aici”, decla­ră Sorin Maxim, şeful A.D.R. Vest.

În cadrul operaţiunii „Sprijin pen­tru consolidarea şi modernizarea sec­torului productiv prin investiţii tangi­bile şi intangibile”, Schema de finan­ţare A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 de lei pentru între­prinderile mici şi mijlocii, se finanţează crearea unei noi unităţi de producţie (fabrică/secţie/instalaţie), extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie, diversificarea producţiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau ser­vicii, modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de pro­ducţie al unui amplasament existent, achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau soluţii tehnice nebre­vetate ori achiziţia de servicii de con­sultanţă şi instruire specializată.

Print Friendly, PDF & Email