Proiect pentru reducerea abandonului universitar, la Universitatea de Vest din Timişoara

Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia în curând de un centru de învățare, al cărui scop este reducerea riscului de abandon universitar în primul an de studiu.

 

Universitatea de Vest din Timișoara a câștigat recent o finanțare de aproape un milion de lei pentru implementarea proiectului Learning Hub UVT, ca soluție instituțională de abordare a problematicii abandonului universitar, anunţă oficialii instituţiei.

Proiectul, finanțat prin Romanian Secondary Education Project, își propune crearea centrului de învățare „Learning Hub UVT” ce constă în zece spații amenajate și dotate, destinate studiului individual sau asistat, dar și lucrului în echipă. În cadrul aceluiaşi proiect, explică reprezentanţii UVT, vor fi dezvoltate proceduri de identificare rapidă a studenților aflaţi în situații de risc de abandon și a soluţiilor de rezolvare a acestor probleme. „În plus, vor avea loc activități educaționale, ședințe de consiliere și coaching, sesiuni de tutoring și peer tutoring, workshop-uri și activități extracurriculare și sociale”, transmite UVT.

Proiectul Learning Hub UVT se adresează îndeosebi studenților de anul I care prezintă o mare probabilitate de a nu finaliza primul an de studiu. Sunt avuţi în vedere tinerii care provin din familii cu venituri mici, din mediul rural, tinerii cu dizabilități sau boli cronice, orfanii, cei care provin de la centrele de plasament, din orfelinate şi cei de etnie romă. De asemenea, vizaţi sunt şi tinerii care au avut medie scăzută la Bacalaureat, rezultate slabe în prima sesiune şi studenții cu strategii de învățare particulare (de exemplu, studenți care favorizează învățarea de suprafață) etc.

UVT estimează ca la acest proiect să participe 3000 de studenți. Prin derularea acestor activități se țintește, pentru finalul proiectului, creșterea cu 3% a ratei de succes academic după anul I de studiu.

„Luăm în serios problematica abandonului universitar, una extrem de complexă, cu factorii ce diferă de la o facultate la alta, de la o persoană la alta. Succesul proiectului va depinde în mare măsură de întreaga comunitate a UVT, de specialiștii din celelalte structuri care au ca scop consilierea, dezvoltarea academică și orientarea în carieră. Era nevoie de un asemenea proiect, care vine să completeze celelalte eforturi ale instituției noastre. Nu suntem un simplu furnizor de educație. Responsabilitatea Universității trece dincolo de școlarizarea studenților săi”, spune rectorul UVT, prof. dr. Marilen Pirtea.

În UVT există deja o serie de servicii-suport pentru studenți, reprezentanţii universităţii menţionând aici Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică, Centrul de Dezvoltare Academică şi Clinica de Terapii și Consiliere Psihopedagogică.

Print Friendly, PDF & Email