Proiect pentru ca pacienţii să recupereze mai uşor banii daţi în spital pe medicamente şi analize

Sorin Paveliu foto latSpitalele ar putea fi obligate să treacă, în fişa de externare, medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile plătite de pacient, astfel încât să-şi recupereze mai uşor banii, propune dr. Sorin Paveliu, într-un proiect în atenţia ministrului Sănătăţii şi a preşedintelui C.N.A.S.

 

Medicul Sorin Paveliu, fost membru al Comisiei de să­nă­tate din Camera Deputaţilor, explică proiectul într-o scrisoare deschisă trimisă marţi minis­trului Sănătăţii, Eugen Nico­lăescu, şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănă­tate, Cristian Buşoi, anunţă Mediafax.

Sorin Paveliu este promo­torul Legii 157/2008 care preve­de că pacienţii care şi-au plătit medicamentele sau investiga­ţii­le paraclinice în timpul inter­nă­rii în spital beneficiază, în baza unei dovezi, chitanţe sau fac­turi, de rambursarea tuturor cheltuielilor făcute în această perioadă.

În scrisoarea deschisă, So­rin Paveliu îi felicită pe minis­trul Sănătăţii şi preşedintele C.N.A.S. pentru că s-au angajat să îi sancţioneze pe cei care vor mai obliga pacienţii să-şi cum­pere medicamente şi materiale sanitare, pe durata internării în­tr-un spital public. Pe de altă parte, însă, el propune o soluţie pentru ca pacientul să recupe­reze mai repede sumele chel­tuite, în condiţiile în care, în opi­nia lui, cadrul legislativ ac­tual nu elimină bariera biro­cratică. Sorin Paveliu propune instituirea obligaţiei spitalului de a înscrie în scrisoarea medi­cală întocmită la externare a tuturor medicamentelor, mate­rialelor sanitare şi investigaţii­lor la care pacienţii aveau drep­tul gratuit şi au fost nevoiţi să le achiziţioneze personal. Decon­ta­rea acestor cheltuieli, mai pro­pune dr. Paveliu, se va face la nivelul preţului plătit de spital la ultima achiziţie a respec­ti­ve­lor medicamente sau materiale, iar în cazul investigaţiilor, la preţul de decontare practicat de C.N.A.S. în ambulator, pen­tru acestea. Totodată, sumele astfel evidenţiate devin creanţe ale spitalului şi vor fi înregis­trate ca atare în contabilitatea proprie, în cazul în care nu sunt decontate la externare. În plus, termenul maxim de plată tre­buie să fie de 30 de zile, după care se vor aplica majorările percepute de stat pentru ne­plata la timp a contribuţiei la Fondul Naţional Unic de Asi­gurări Sociale de Sănătate de către asigurat, mai propune Sorin Paveliu.

Print Friendly, PDF & Email