Proiect de consiliere educațională al Universității de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara anunță un nou proiect, pentru dezvoltarea internă a comunității sale. Este vorba despre crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră.

 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță că va implementa un nou proiect CNFIS-FDI-2020 sub denumirea: Crește în UVT: crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră, proiect cu valoarea de 415.000 de lei.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ratei de promovare a examenelor și finalizarea studiilor academice, prin dezvoltarea de programe de tutoriat și consiliere educațională care să susțină și să creeze oportunități de dezvoltare academică și socială a studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, facilitând astfel integrarea lor ulterioară pe piața muncii.

Potriviy UVT, programele de tutoring și consiliere academică vor pune accent pe trei aspect, și anume:

1.Proiectarea și dezvoltarea, la nivel de UVT, a unui sistem integrat de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea atribuții de tutori pentru studenții din UVT, precum și a unui sistem integrat de formare/abilitare a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor;

2.Elaborarea și derularea de programe de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea rol de tutori pentru studenți și a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor;

3.Pilotarea, la nivelul UVT, a sistemului integrat de formare a cadrelor didactice și a studenților abilitați pentru a derula activități de tutoring pentru anasamblul studenților din UVT.

Proiectul este realizat în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UVT.

Print Friendly, PDF & Email